נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו”פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת המו”פ ובסיומה (200-03)(ארכיון 01.11.2020)

נוהל זה תקף עבור כל ההגשות שיוגשו עד ה 31.10.2020

זירות:  צמיחה וייצור מתקדם