ארכיון מסלולי הטבות שאינם בתוקף

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

זירות
0 נבחרו
חטיבות ואגפים
0 נבחרו
סוג מסמך
0 נבחרו
שם סוג המסמך תאריך עידכון
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה ארכיון 18.7.24
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה ארכיון 18.7.24
מסלול הטבה
18/07/24
ארכיון 19.9.21 מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
ארכיון 19.9.21 מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
11/07/24
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה -ארכיון 11.7.24
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה -ארכיון 11.7.24
מסלול הטבה
11/07/24
מסלול הטבה מס' 7 - קרן ההזנק - פורסם 19.2.24 ועודכן ב26.6.24
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 7 - קרן ההזנק - פורסם 19.2.24 ועודכן ב26.6.24
מסלול הטבה
26/06/24
נהלי מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע -ארכיון 13.6.24
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע -ארכיון 13.6.24
נוהל
13/06/24
נהלי מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע - ארכיון 19.5.24
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע - ארכיון 19.5.24
נוהל
09/06/24
ארכיון 30.4.24 מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
ארכיון 30.4.24 מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
30/04/24
מסלול הטבה 54 - העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי 18.4.2024
מסלול הטבה 54 - העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי 18.4.2024
18/04/24
(ארכיון )נוהל ליישום הסכמים בינלאומיים הקשורים בתכנית המסגרת האירופית
נוהל
(ארכיון )נוהל ליישום הסכמים בינלאומיים הקשורים בתכנית המסגרת האירופית
נוהל
12/03/24
נהלי מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה -ארכיון 4.3.24
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה -ארכיון 4.3.24
נוהל
04/03/24
ארכיון 19.2.24 מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע 23.8.22
מסלול הטבה
ארכיון 19.2.24 מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע 23.8.22
מסלול הטבה
19/02/24
ארכיון 19.2.24 מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה 23.8.22
מסלול הטבה
ארכיון 19.2.24 מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה 23.8.22
מסלול הטבה
19/02/24
מסלול הטבה מס' 7 - קרן ההזנק -ארכיון 18.2.24
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 7 - קרן ההזנק -ארכיון 18.2.24
מסלול הטבה
18/02/24
מסלול הטבה מס' 7 - קרן ההזנק -ארכיון 15.2.24
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 7 - קרן ההזנק -ארכיון 15.2.24
מסלול הטבה
17/02/24
ארכיון 31.1.2024 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
ארכיון 31.1.2024 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
31/01/24
)ארכיון 27.10.22 ) מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
)ארכיון 27.10.22 ) מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
15/01/24
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל -(ארכיון 16.11.2023)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל -(ארכיון 16.11.2023)
מסלול הטבה
07/01/24
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה (ארכיון 28.12.23)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה (ארכיון 28.12.23)
מסלול הטבה
28/12/23
מסלול הטבה מס 52 תמיכה במופ ארוך טווח של חברות עתירות השקעה במופ (ארכיון 27.12.2023)
מסלול הטבה מס 52 תמיכה במופ ארוך טווח של חברות עתירות השקעה במופ (ארכיון 27.12.2023)
27/12/23
מסלול הטבה מס' 37 – הגברת השתתפות תאגידים תעשייתיים ישראליים בתכנית המסגרת האירופאית - 3.5.2022 (ארכיון 26.12.23)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 37 – הגברת השתתפות תאגידים תעשייתיים ישראליים בתכנית המסגרת האירופאית - 3.5.2022 (ארכיון 26.12.23)
מסלול הטבה
26/12/23
נוהל מסלול הטבה מס' 4 – חממות טכנולוגיות 2020 (ארכיון 04.12.2023)
נוהל
נוהל מסלול הטבה מס' 4 – חממות טכנולוגיות 2020 (ארכיון 04.12.2023)
נוהל
04/12/23
נהלי מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (ארכיון 04.12.2023)
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (ארכיון 04.12.2023)
נוהל
04/12/23
נהלי מסלולי הטבה תכנית החממות (ארכיון 04.12.2023)
נוהל
נהלי מסלולי הטבה תכנית החממות (ארכיון 04.12.2023)
נוהל
04/12/23
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 20.11.23)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 20.11.23)
מסלול הטבה
20/11/23
מסלול הטבה מס' 4 - מסלול חממות טכנולוגיות החדש (ארכיון 20.11.23)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 4 - מסלול חממות טכנולוגיות החדש (ארכיון 20.11.23)
מסלול הטבה
20/11/23
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל 16.11.23(ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל 16.11.23(ארכיון)
מסלול הטבה
16/11/23
נספח א- 1 למסלול 36 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם 16.11.23 (ארכיון)
מסלול הטבה
נספח א- 1 למסלול 36 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם 16.11.23 (ארכיון)
מסלול הטבה
16/11/23
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה 16.11.23(ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה 16.11.23(ארכיון)
מסלול הטבה
16/11/23
מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל ארכיון 16.11.23
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל ארכיון 16.11.23
מסלול הטבה
16/11/23
נהלי מסלול הטבה מס' 4 – חממות טכנולוגיות 2020 ארכיון 06.11.2023
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 4 – חממות טכנולוגיות 2020 ארכיון 06.11.2023
נוהל
06/11/23
מסלול הטבה מס' 51 - נופר - תכנית הכוונת ידע יישומי באקדמיה ליישום בתעשייה - 05.11.2023
מסלול הטבה מס' 51 - נופר - תכנית הכוונת ידע יישומי באקדמיה ליישום בתעשייה - 05.11.2023
05/11/23
25.10.23כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן -ארכיון
נוהל
25.10.23כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן -ארכיון
נוהל
26/10/23
נוהל מס' 200-08: הליך הגשת בקשה וטיפולה במסגרת ערוץ מענקים מהיר לחברות שנקלעו למשבר -ארכיון 26.10.23
נוהל
נוהל מס' 200-08: הליך הגשת בקשה וטיפולה במסגרת ערוץ מענקים מהיר לחברות שנקלעו למשבר -ארכיון 26.10.23
נוהל
26/10/23
מסלול הטבה מס' 1 (ארכיון 25.10.23)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 1 (ארכיון 25.10.23)
מסלול הטבה
25/10/23
ארכיון - 01.01.2016 מסלול הטבה מס' 14 - מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת
מסלול הטבה
ארכיון - 01.01.2016 מסלול הטבה מס' 14 - מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת
מסלול הטבה
19/12/22
ארכיון 14.2.22 מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
ארכיון 14.2.22 מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
19/12/22
ארכיון 08.05.2017 מסלול הטבה מס' 14 - מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה
מסלול הטבה
ארכיון 08.05.2017 מסלול הטבה מס' 14 - מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה
מסלול הטבה
19/12/22
ארכיון 21.11.22 מסלול הטבה מס' 9 - תנופה
מסלול הטבה
ארכיון 21.11.22 מסלול הטבה מס' 9 - תנופה
מסלול הטבה
21/11/22
ארכיון 21.11.22 מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט)
מסלול הטבה
ארכיון 21.11.22 מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט)
מסלול הטבה
21/11/22
ארכיון 21.11.22 מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות
מסלול הטבה
ארכיון 21.11.22 מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות
מסלול הטבה
21/11/22
ארכיון 17.11.22 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
ארכיון 17.11.22 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
17/11/22
ארכיון 27.10.2022 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
ארכיון 27.10.2022 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
27/10/22
ארכיון 27.10.2022 מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
ארכיון 27.10.2022 מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
27/10/22
ארכיון 27.10.22 מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים
מסלול הטבה
ארכיון 27.10.22 מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים
מסלול הטבה
27/10/22
ארכיון 26.10.22 מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ)
מסלול הטבה
ארכיון 26.10.22 מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ)
מסלול הטבה
26/10/22
ארכיון 26.10.22 מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה
מסלול הטבה
ארכיון 26.10.22 מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה
מסלול הטבה
26/10/22
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה (ארכיון 25.8.22)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה (ארכיון 25.8.22)
מסלול הטבה
25/08/22
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 25.8.2022)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 25.8.2022)
מסלול הטבה
25/08/22
ארכיון 23.8.22 מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע
מסלול הטבה
ארכיון 23.8.22 מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע
מסלול הטבה
23/08/22
ארכיון 23.8.22 מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט)
מסלול הטבה
ארכיון 23.8.22 מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט)
מסלול הטבה
23/08/22
ארכיון 23.8.22 מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה
מסלול הטבה
ארכיון 23.8.22 מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה
מסלול הטבה
23/08/22
ארכיון 8.8.2022 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
ארכיון 8.8.2022 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
08/08/22
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
18/05/22
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ)
מסלול הטבה
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ)
מסלול הטבה
18/05/22
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט)
מסלול הטבה
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט)
מסלול הטבה
18/05/22
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 9 - תנופה
מסלול הטבה
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 9 - תנופה
מסלול הטבה
18/05/22
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה
מסלול הטבה
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה
מסלול הטבה
18/05/22
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות
מסלול הטבה
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות
מסלול הטבה
18/05/22
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
18/05/22
ארכיון 14.2.22 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
ארכיון 14.2.22 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
14/02/22
נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ (200-01) (ארכיון 01.11.2020)
נוהל
נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ (200-01) (ארכיון 01.11.2020)
נוהל
11/01/22
נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת המו"פ ובסיומה (200-03)(ארכיון 01.11.2020)
נוהל
נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת המו"פ ובסיומה (200-03)(ארכיון 01.11.2020)
נוהל
06/01/22
מסלול הטבה מס' 7 – נופר – הכוונת ידע אקדמי (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 7 – נופר – הכוונת ידע אקדמי (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
26/12/21
ארכיון 23.11.21 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
ארכיון 23.11.21 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
23/11/21
ארכיון 17/11/2021 מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות
מסלול הטבה
ארכיון 17/11/2021 מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות
מסלול הטבה
23/11/21
ארכיון 17/11/2021 מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות
מסלול הטבה
ארכיון 17/11/2021 מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות
מסלול הטבה
17/11/21
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 14.4.2021)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 14.4.2021)
מסלול הטבה
17/11/21
ארכיון 17/11/2021 מסלול הטבה מס' 46 - עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון
מסלול הטבה
ארכיון 17/11/2021 מסלול הטבה מס' 46 - עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון
מסלול הטבה
17/11/21
ארכיון 10.11.21 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
ארכיון 10.11.21 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
10/11/21
ארכיון 10.11.21 מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ)
מסלול הטבה
ארכיון 10.11.21 מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ)
מסלול הטבה
10/11/21
ארכיון 19.9.2021 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
ארכיון 19.9.2021 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
19/09/21
ארכיון 19.9.21 מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור והכוונת ידע
מסלול הטבה
ארכיון 19.9.21 מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור והכוונת ידע
מסלול הטבה
19/09/21
נהלי מסלול הטבה מס' 20- מימ"ד
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 20- מימ"ד
נוהל
09/09/21
מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (ארכיון)
מסלול הטבה
09/09/21
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 17.3.2019)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 17.3.2019)
מסלול הטבה
22/08/21
מסלול הטבה מס' 2 – ארכיון 13.6.2021
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – ארכיון 13.6.2021
מסלול הטבה
13/06/21
מסלול הטבה מס' 4 - מסלול חממות טכנולוגיות החדש (ארכיון 14.4.2021)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 4 - מסלול חממות טכנולוגיות החדש (ארכיון 14.4.2021)
מסלול הטבה
26/05/21
מסלול הטבה מס' 46 - עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון (ארכיון 14.4.2021)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 46 - עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון (ארכיון 14.4.2021)
מסלול הטבה
28/04/21
נהלי מסלול 44 הון אנושי (ארכיון)
נוהל
נהלי מסלול 44 הון אנושי (ארכיון)
נוהל
20/04/21
נהלי מסלול הטבה מס' 19 - עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון)
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 19 - עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון)
נוהל
18/04/21
מסלול הטבה מס' 19 עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון 30.7.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 19 עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון 30.7.2020)
מסלול הטבה
18/04/21
( ארכיון 20-3-2019 ) הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם - מכינה למו"פ
נוהל
( ארכיון 20-3-2019 ) הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם - מכינה למו"פ
נוהל
21/03/21
מסלול איגוד משתמשים - עקרונות מנחים (ארכיון)
נוהל
מסלול איגוד משתמשים - עקרונות מנחים (ארכיון)
נוהל
21/03/21
הנחיות ונהלים לתכנית איגוד משתמשים (ארכיון)
נוהל
הנחיות ונהלים לתכנית איגוד משתמשים (ארכיון)
נוהל
21/03/21
מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי (ארכיון 21.12.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי (ארכיון 21.12.2020)
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 16 מסלול לתמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח - בתחום מדעי החיים (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 16 מסלול לתמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח - בתחום מדעי החיים (ארכיון)
מסלול הטבה
21/03/21
נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מו"פ (200-02) (ארכיון 01.11.2020)
נוהל
נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מו"פ (200-02) (ארכיון 01.11.2020)
נוהל
21/03/21
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו"פ (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו"פ (ארכיון)
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 6 - העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 6 - העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 18 תכנית קמין (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 18 תכנית קמין (ארכיון)
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 19 עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון 17.05.17)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 19 עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון 17.05.17)
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות (ארכיון 14.4.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות (ארכיון 14.4.2020)
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 7.1.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 7.1.19)
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 30 - מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת - לאתגרי המגזר הציבורי (ארכיון 30.7.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 30 - מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת - לאתגרי המגזר הציבורי (ארכיון 30.7.2020)
מסלול הטבה
21/03/21
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל (ארכיון)
הוראה
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל (ארכיון)
הוראה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון)
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור - ארכיון
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור - ארכיון
מסלול הטבה
21/03/21
הנחיות לתקצוב מאגדים ואיגודי משתמשים (ארכיון)
נוהל
הנחיות לתקצוב מאגדים ואיגודי משתמשים (ארכיון)
נוהל
21/03/21
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון)
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה (ארכיון)
מסלול הטבה
21/03/21
נהלי מסלול הטבה מס' 30 - תכנית לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי 2017 (ארכיון)
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 30 - תכנית לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי 2017 (ארכיון)
נוהל
21/03/21
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון)
מסלול הטבה
21/03/21
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם (ארכיון)
הוראה
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם (ארכיון)
הוראה
21/03/21
הנחיות ונהלים למסלול הטבה מס 36א - מופת (ארכיון)
נוהל
הנחיות ונהלים למסלול הטבה מס 36א - מופת (ארכיון)
נוהל
21/03/21
נהלי מסלול מס' 43 - עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק (ארכיון)
נוהל
נהלי מסלול מס' 43 - עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק (ארכיון)
נוהל
25/02/21
נהלי מסלול הטבה מס' 46- עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון (ארכיון)
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 46- עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון (ארכיון)
נוהל
22/02/21
נהלי מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (ארכיון)
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (ארכיון)
נוהל
22/02/21
נוהל ‏למימון ‏שותפים ‏ישראלים ‏על ‏ידי‏ רשות‏ החדשנות‏ במסגרת‏ תכניות‏ משנה‏ לתכנית‏ המסגרת‏ האירופית‏ (ארכיון 7.2.2021)
נוהל
נוהל ‏למימון ‏שותפים ‏ישראלים ‏על ‏ידי‏ רשות‏ החדשנות‏ במסגרת‏ תכניות‏ משנה‏ לתכנית‏ המסגרת‏ האירופית‏ (ארכיון 7.2.2021)
נוהל
07/02/21
מסלול הטבה מס' 43 – הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע (ארכיון 7.2.2021)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 43 – הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע (ארכיון 7.2.2021)
מסלול הטבה
07/02/21
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 5.1.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 5.1.2020)
מסלול הטבה
05/01/21
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 21.2.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 21.2.2020)
מסלול הטבה
21/12/20
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן (ארכיון)
נוהל
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן (ארכיון)
נוהל
03/12/20
מסלול הטבה מס' 47 מרכזי יזמות טכנולוגית - חממות יעודיות לביוטכנולוגיה 25.10.2020 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 47 מרכזי יזמות טכנולוגית - חממות יעודיות לביוטכנולוגיה 25.10.2020 (ארכיון)
מסלול הטבה
25/10/20
מסלול הטבה מס' 4 מרכזי יזמות טכנולוגית - חממות יעודיות לביוטכנולוגיה 1.1.2016 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 4 מרכזי יזמות טכנולוגית - חממות יעודיות לביוטכנולוגיה 1.1.2016 (ארכיון)
מסלול הטבה
25/10/20
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון 21.10.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון 21.10.2020)
מסלול הטבה
21/10/20
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 21.10.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 21.10.2020)
מסלול הטבה
21/10/20
מסלול הטבה מס' 8 - מו"פ גנרי (ארכיון 7.9.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 8 - מו"פ גנרי (ארכיון 7.9.2020)
מסלול הטבה
21/10/20
מסלול הטבה מס' 1 (ארכיון 21.10.20)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 1 (ארכיון 21.10.20)
מסלול הטבה
21/10/20
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) (ארכיון 21.10.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) (ארכיון 21.10.2020)
מסלול הטבה
21/10/20
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 24.8.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 24.8.2020)
מסלול הטבה
24/08/20
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) ארכיון 16.4.2020
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) ארכיון 16.4.2020
מסלול הטבה
12/08/20
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) ארכיון 10.8.2020
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) ארכיון 10.8.2020
מסלול הטבה
10/08/20
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 30.7.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 30.7.2020)
מסלול הטבה
30/07/20
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) - ארכיון 22.7.2020
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) - ארכיון 22.7.2020
מסלול הטבה
22/07/20
מסלול הטבה מס' 43 – הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע (ארכיון 21.7.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 43 – הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע (ארכיון 21.7.2020)
מסלול הטבה
21/07/20
מסלול הטבה ניסיון
מסלול הטבה
מסלול הטבה ניסיון
מסלול הטבה
08/07/20
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
18/06/20
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
18/06/20
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון 17.6.20)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון 17.6.20)
מסלול הטבה
18/06/20
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
18/06/20
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
18/06/20
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
18/06/20
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 14.6.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 14.6.2020)
מסלול הטבה
14/06/20
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (14.11.2019)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (14.11.2019)
מסלול הטבה
26/04/20
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ (ארכיון 28.8.18)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ (ארכיון 28.8.18)
מסלול הטבה
16/04/20
מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (ארכיון 26.2.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (ארכיון 26.2.2020)
מסלול הטבה
26/02/20
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (ארכיון 26.2.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (ארכיון 26.2.2020)
מסלול הטבה
26/02/20
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים (ארכיון 26.2.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים (ארכיון 26.2.2020)
מסלול הטבה
26/02/20
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון 26.2.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון 26.2.2020)
מסלול הטבה
26/02/20
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ארכיון 4.2.20)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ארכיון 4.2.20)
מסלול הטבה
13/02/20
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 4.2.20)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 4.2.20)
מסלול הטבה
13/02/20
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות ׁ(ארכיון 23.12.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות ׁ(ארכיון 23.12.19)
מסלול הטבה
23/12/19
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר (ארכיון)
מסלול הטבה
12/12/19
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 15.4.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 15.4.19)
מסלול הטבה
14/11/19
מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט) (ארכיון 08.08.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט) (ארכיון 08.08.19)
מסלול הטבה
07/11/19
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) (ארכיון 3.11.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) (ארכיון 3.11.19)
מסלול הטבה
07/11/19
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) | ארכיון 8/8/2019
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) | ארכיון 8/8/2019
מסלול הטבה
06/11/19
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים ארכיון 17/7/2019
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים ארכיון 17/7/2019
מסלול הטבה
06/11/19
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 8.8.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 8.8.19)
מסלול הטבה
08/08/19
מסלול הטבה מס' 6 - מגנטון (ארכיון 16.5.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 6 - מגנטון (ארכיון 16.5.19)
מסלול הטבה
16/05/19
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה (ארכיון 15.5.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה (ארכיון 15.5.19)
מסלול הטבה
15/05/19
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט (ארכיון 12.5.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט (ארכיון 12.5.19)
מסלול הטבה
12/05/19
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון 17.4.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון 17.4.19)
מסלול הטבה
17/04/19
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 15.4.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 15.4.19)
מסלול הטבה
15/04/19
מסלול הטבה מס' 7 - תכנית נופר יישום תעשייתי למחקר אקדמי (ארכיון 17/3/2019)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 7 - תכנית נופר יישום תעשייתי למחקר אקדמי (ארכיון 17/3/2019)
מסלול הטבה
24/03/19
מסלול הטבה מס' 37 הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת – האירופאית הורייזן 2020 (ארכיון 10.2.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 37 הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת – האירופאית הורייזן 2020 (ארכיון 10.2.19)
מסלול הטבה
10/02/19
מסלול הטבה מס' 30 - מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת - לאתגרי המגזר הציבורי (ארכיון 10.2.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 30 - מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת - לאתגרי המגזר הציבורי (ארכיון 10.2.19)
מסלול הטבה
10/02/19
מסלול הטבה מס' 23 תכנית חברות מתחילות (ארכיון 6.2.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 23 תכנית חברות מתחילות (ארכיון 6.2.19)
מסלול הטבה
06/02/19
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט (ארכיון 3.2.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט (ארכיון 3.2.19)
מסלול הטבה
03/02/19
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון)
מסלול הטבה
19/12/18
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון)
מסלול הטבה
16/12/18
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון)
מסלול הטבה
16/12/18
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון)
מסלול הטבה
13/12/18
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה (ארכיון)
מסלול הטבה
20/11/18
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ארכיון 31.10.2018)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ארכיון 31.10.2018)
מסלול הטבה
31/10/18
מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי (ארכיון)
מסלול הטבה
23/10/18
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ ׁ(ארכיון 28.8.2018)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ ׁ(ארכיון 28.8.2018)
מסלול הטבה
08/10/18
נהלי מסלול הטבה מס' 23 – חברות מתחילות (ארכיון)
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 23 – חברות מתחילות (ארכיון)
נוהל
04/09/18
מסלול הטבה מס' 23 תכנית חברות מתחילות (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 23 תכנית חברות מתחילות (ארכיון)
מסלול הטבה
02/09/18
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
14/08/18
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון)
מסלול הטבה
12/08/18
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים (ארכיון 1.1.16)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים (ארכיון 1.1.16)
מסלול הטבה
17/07/18
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות -מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות - 8.5.17 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות -מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות - 8.5.17 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 5 - מגנ''ט - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 5 - מגנ''ט - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 5 - מגנ''ט - 17.5.17 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 5 - מגנ''ט - 17.5.17 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 6 - מגנטון - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 6 - מגנטון - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 7 - תכנית נופר - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 7 - תכנית נופר - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 8 מו''פ גנרי - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 8 מו''פ גנרי - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר - 17.5.17 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר - 17.5.17 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר - 1.1.18 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר - 1.1.18 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 18 - תכנית קמין - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 18 - תכנית קמין - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 19 - עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 19 - עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות - 1.1.2016 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות - 1.1.2016 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות 08.05.2017 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות 08.05.2017 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 24 - טכנולוגיות חלל - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 24 - טכנולוגיות חלל - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 30 - אתגרי המגזר הציבורי - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 30 - אתגרי המגזר הציבורי - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך