ארכיון מסלולי הטבות שאינם בתוקף

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

זירות
חטיבות ואגפים
סוג מסמך
שם סוג המסמך תאריך עידכון
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 20.11.23)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 20.11.23)
מסלול הטבה
20/11/23
מסלול הטבה מס' 4 - מסלול חממות טכנולוגיות החדש (ארכיון 20.11.23)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 4 - מסלול חממות טכנולוגיות החדש (ארכיון 20.11.23)
מסלול הטבה
20/11/23
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל 16.11.23(ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל 16.11.23(ארכיון)
מסלול הטבה
16/11/23
נספח א- 1 למסלול 36 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם 16.11.23 (ארכיון)
מסלול הטבה
נספח א- 1 למסלול 36 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם 16.11.23 (ארכיון)
מסלול הטבה
16/11/23
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה 16.11.23(ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה 16.11.23(ארכיון)
מסלול הטבה
16/11/23
מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל ארכיון 16.11.23
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל ארכיון 16.11.23
מסלול הטבה
16/11/23
נהלי מסלול הטבה מס' 4 – חממות טכנולוגיות 2020 ארכיון 06.11.2023
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 4 – חממות טכנולוגיות 2020 ארכיון 06.11.2023
נוהל
06/11/23
מסלול הטבה מס' 51 - נופר - תכנית הכוונת ידע יישומי באקדמיה ליישום בתעשייה - 05.11.2023
מסלול הטבה מס' 51 - נופר - תכנית הכוונת ידע יישומי באקדמיה ליישום בתעשייה - 05.11.2023
05/11/23
25.10.23כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן -ארכיון
נוהל
25.10.23כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן -ארכיון
נוהל
26/10/23
נוהל מס' 200-08: הליך הגשת בקשה וטיפולה במסגרת ערוץ מענקים מהיר לחברות שנקלעו למשבר -ארכיון 26.10.23
נוהל
נוהל מס' 200-08: הליך הגשת בקשה וטיפולה במסגרת ערוץ מענקים מהיר לחברות שנקלעו למשבר -ארכיון 26.10.23
נוהל
26/10/23
מסלול הטבה מס' 1 (ארכיון 25.10.23)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 1 (ארכיון 25.10.23)
מסלול הטבה
25/10/23
ארכיון - 01.01.2016 מסלול הטבה מס' 14 - מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת
מסלול הטבה
ארכיון - 01.01.2016 מסלול הטבה מס' 14 - מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת
מסלול הטבה
19/12/22
ארכיון 14.2.22 מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
ארכיון 14.2.22 מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
19/12/22
ארכיון 08.05.2017 מסלול הטבה מס' 14 - מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה
מסלול הטבה
ארכיון 08.05.2017 מסלול הטבה מס' 14 - מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה
מסלול הטבה
19/12/22
ארכיון 21.11.22 מסלול הטבה מס' 9 - תנופה
מסלול הטבה
ארכיון 21.11.22 מסלול הטבה מס' 9 - תנופה
מסלול הטבה
21/11/22
ארכיון 21.11.22 מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט)
מסלול הטבה
ארכיון 21.11.22 מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט)
מסלול הטבה
21/11/22
ארכיון 21.11.22 מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות
מסלול הטבה
ארכיון 21.11.22 מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות
מסלול הטבה
21/11/22
ארכיון 17.11.22 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
ארכיון 17.11.22 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
17/11/22
ארכיון 27.10.2022 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
ארכיון 27.10.2022 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
27/10/22
ארכיון 27.10.2022 מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
ארכיון 27.10.2022 מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
27/10/22
ארכיון 27.10.22 מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים
מסלול הטבה
ארכיון 27.10.22 מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים
מסלול הטבה
27/10/22
ארכיון 26.10.22 מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ)
מסלול הטבה
ארכיון 26.10.22 מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ)
מסלול הטבה
26/10/22
ארכיון 26.10.22 מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה
מסלול הטבה
ארכיון 26.10.22 מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה
מסלול הטבה
26/10/22
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה (ארכיון 25.8.22)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה (ארכיון 25.8.22)
מסלול הטבה
25/08/22
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 25.8.2022)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 25.8.2022)
מסלול הטבה
25/08/22
ארכיון 23.8.22 מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע
מסלול הטבה
ארכיון 23.8.22 מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע
מסלול הטבה
23/08/22
ארכיון 23.8.22 מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט)
מסלול הטבה
ארכיון 23.8.22 מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט)
מסלול הטבה
23/08/22
ארכיון 23.8.22 מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה
מסלול הטבה
ארכיון 23.8.22 מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה
מסלול הטבה
23/08/22
ארכיון 8.8.2022 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
ארכיון 8.8.2022 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
08/08/22
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
18/05/22
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ)
מסלול הטבה
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ)
מסלול הטבה
18/05/22
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט)
מסלול הטבה
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט)
מסלול הטבה
18/05/22
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 9 - תנופה
מסלול הטבה
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 9 - תנופה
מסלול הטבה
18/05/22
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה
מסלול הטבה
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה
מסלול הטבה
18/05/22
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות
מסלול הטבה
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות
מסלול הטבה
18/05/22
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
18/05/22
ארכיון 14.2.22 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
ארכיון 14.2.22 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
14/02/22
נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ (200-01) (ארכיון 01.11.2020)
נוהל
נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ (200-01) (ארכיון 01.11.2020)
נוהל
11/01/22
נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת המו"פ ובסיומה (200-03)(ארכיון 01.11.2020)
נוהל
נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת המו"פ ובסיומה (200-03)(ארכיון 01.11.2020)
נוהל
06/01/22
מסלול הטבה מס' 7 – נופר – הכוונת ידע אקדמי (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 7 – נופר – הכוונת ידע אקדמי (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
26/12/21
ארכיון 23.11.21 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
ארכיון 23.11.21 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
23/11/21
ארכיון 17/11/2021 מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות
מסלול הטבה
ארכיון 17/11/2021 מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות
מסלול הטבה
23/11/21
ארכיון 17/11/2021 מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות
מסלול הטבה
ארכיון 17/11/2021 מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות
מסלול הטבה
17/11/21
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 14.4.2021)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 14.4.2021)
מסלול הטבה
17/11/21
ארכיון 17/11/2021 מסלול הטבה מס' 46 - עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון
מסלול הטבה
ארכיון 17/11/2021 מסלול הטבה מס' 46 - עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון
מסלול הטבה
17/11/21
ארכיון 10.11.21 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
ארכיון 10.11.21 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
10/11/21
ארכיון 10.11.21 מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ)
מסלול הטבה
ארכיון 10.11.21 מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ)
מסלול הטבה
10/11/21
ארכיון 19.9.2021 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
ארכיון 19.9.2021 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
19/09/21
ארכיון 19.9.21 מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
ארכיון 19.9.21 מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
19/09/21
ארכיון 19.9.21 מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור והכוונת ידע
מסלול הטבה
ארכיון 19.9.21 מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור והכוונת ידע
מסלול הטבה
19/09/21
נהלי מסלול הטבה מס' 20- מימ"ד
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 20- מימ"ד
נוהל
09/09/21
מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (ארכיון)
מסלול הטבה
09/09/21
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 17.3.2019)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 17.3.2019)
מסלול הטבה
22/08/21
מסלול הטבה מס' 2 – ארכיון 13.6.2021
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – ארכיון 13.6.2021
מסלול הטבה
13/06/21
מסלול הטבה מס' 4 - מסלול חממות טכנולוגיות החדש (ארכיון 14.4.2021)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 4 - מסלול חממות טכנולוגיות החדש (ארכיון 14.4.2021)
מסלול הטבה
26/05/21
מסלול הטבה מס' 46 - עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון (ארכיון 14.4.2021)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 46 - עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון (ארכיון 14.4.2021)
מסלול הטבה
28/04/21
נהלי מסלול 44 הון אנושי (ארכיון)
נוהל
נהלי מסלול 44 הון אנושי (ארכיון)
נוהל
20/04/21
נהלי מסלול הטבה מס' 19 - עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון)
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 19 - עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון)
נוהל
18/04/21
מסלול הטבה מס' 19 עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון 30.7.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 19 עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון 30.7.2020)
מסלול הטבה
18/04/21
( ארכיון 20-3-2019 ) הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם - מכינה למו"פ
נוהל
( ארכיון 20-3-2019 ) הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם - מכינה למו"פ
נוהל
21/03/21
מסלול איגוד משתמשים - עקרונות מנחים (ארכיון)
נוהל
מסלול איגוד משתמשים - עקרונות מנחים (ארכיון)
נוהל
21/03/21
הנחיות ונהלים לתכנית איגוד משתמשים (ארכיון)
נוהל
הנחיות ונהלים לתכנית איגוד משתמשים (ארכיון)
נוהל
21/03/21
מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי (ארכיון 21.12.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי (ארכיון 21.12.2020)
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 16 מסלול לתמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח - בתחום מדעי החיים (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 16 מסלול לתמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח - בתחום מדעי החיים (ארכיון)
מסלול הטבה
21/03/21
נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מו"פ (200-02) (ארכיון 01.11.2020)
נוהל
נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מו"פ (200-02) (ארכיון 01.11.2020)
נוהל
21/03/21
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו"פ (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו"פ (ארכיון)
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 6 - העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 6 - העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 18 תכנית קמין (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 18 תכנית קמין (ארכיון)
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 19 עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון 17.05.17)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 19 עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון 17.05.17)
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות (ארכיון 14.4.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות (ארכיון 14.4.2020)
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 7.1.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 7.1.19)
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 30 - מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת - לאתגרי המגזר הציבורי (ארכיון 30.7.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 30 - מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת - לאתגרי המגזר הציבורי (ארכיון 30.7.2020)
מסלול הטבה
21/03/21
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל (ארכיון)
הוראה
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל (ארכיון)
הוראה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון)
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור - ארכיון
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור - ארכיון
מסלול הטבה
21/03/21
הנחיות לתקצוב מאגדים ואיגודי משתמשים (ארכיון)
נוהל
הנחיות לתקצוב מאגדים ואיגודי משתמשים (ארכיון)
נוהל
21/03/21
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון)
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה (ארכיון)
מסלול הטבה
21/03/21
נהלי מסלול הטבה מס' 30 - תכנית לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי 2017 (ארכיון)
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 30 - תכנית לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי 2017 (ארכיון)
נוהל
21/03/21
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון)
מסלול הטבה
21/03/21
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם (ארכיון)
הוראה
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם (ארכיון)
הוראה
21/03/21
הנחיות ונהלים למסלול הטבה מס 36א - מופת (ארכיון)
נוהל
הנחיות ונהלים למסלול הטבה מס 36א - מופת (ארכיון)
נוהל
21/03/21
נהלי מסלול מס' 43 - עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק (ארכיון)
נוהל
נהלי מסלול מס' 43 - עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק (ארכיון)
נוהל
25/02/21
נהלי מסלול הטבה מס' 46- עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון (ארכיון)
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 46- עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון (ארכיון)
נוהל
22/02/21
נהלי מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (ארכיון)
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (ארכיון)
נוהל
22/02/21
נוהל ‏למימון ‏שותפים ‏ישראלים ‏על ‏ידי‏ רשות‏ החדשנות‏ במסגרת‏ תכניות‏ משנה‏ לתכנית‏ המסגרת‏ האירופית‏ (ארכיון 7.2.2021)
נוהל
נוהל ‏למימון ‏שותפים ‏ישראלים ‏על ‏ידי‏ רשות‏ החדשנות‏ במסגרת‏ תכניות‏ משנה‏ לתכנית‏ המסגרת‏ האירופית‏ (ארכיון 7.2.2021)
נוהל
07/02/21
מסלול הטבה מס' 43 – הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע (ארכיון 7.2.2021)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 43 – הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע (ארכיון 7.2.2021)
מסלול הטבה
07/02/21
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 5.1.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 5.1.2020)
מסלול הטבה
05/01/21
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 21.2.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 21.2.2020)
מסלול הטבה
21/12/20
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן (ארכיון)
נוהל
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן (ארכיון)
נוהל
03/12/20
מסלול הטבה מס' 47 מרכזי יזמות טכנולוגית - חממות יעודיות לביוטכנולוגיה 25.10.2020 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 47 מרכזי יזמות טכנולוגית - חממות יעודיות לביוטכנולוגיה 25.10.2020 (ארכיון)
מסלול הטבה
25/10/20
מסלול הטבה מס' 4 מרכזי יזמות טכנולוגית - חממות יעודיות לביוטכנולוגיה 1.1.2016 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 4 מרכזי יזמות טכנולוגית - חממות יעודיות לביוטכנולוגיה 1.1.2016 (ארכיון)
מסלול הטבה
25/10/20
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון 21.10.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון 21.10.2020)
מסלול הטבה
21/10/20
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 21.10.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 21.10.2020)
מסלול הטבה
21/10/20
מסלול הטבה מס' 8 - מו"פ גנרי (ארכיון 7.9.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 8 - מו"פ גנרי (ארכיון 7.9.2020)
מסלול הטבה
21/10/20
מסלול הטבה מס' 1 (ארכיון 21.10.20)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 1 (ארכיון 21.10.20)
מסלול הטבה
21/10/20
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) (ארכיון 21.10.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) (ארכיון 21.10.2020)
מסלול הטבה
21/10/20
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 24.8.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 24.8.2020)
מסלול הטבה
24/08/20
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) ארכיון 16.4.2020
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) ארכיון 16.4.2020
מסלול הטבה
12/08/20
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) ארכיון 10.8.2020
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) ארכיון 10.8.2020
מסלול הטבה
10/08/20
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 30.7.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 30.7.2020)
מסלול הטבה
30/07/20
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) - ארכיון 22.7.2020
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) - ארכיון 22.7.2020
מסלול הטבה
22/07/20
מסלול הטבה מס' 43 – הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע (ארכיון 21.7.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 43 – הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע (ארכיון 21.7.2020)
מסלול הטבה
21/07/20
מסלול הטבה ניסיון
מסלול הטבה
מסלול הטבה ניסיון
מסלול הטבה
08/07/20
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
18/06/20
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
18/06/20
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון 17.6.20)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון 17.6.20)
מסלול הטבה
18/06/20
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
18/06/20
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
18/06/20
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ (ארכיון 17.6.2020)
מסלול הטבה
18/06/20
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 14.6.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 14.6.2020)
מסלול הטבה
14/06/20
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (14.11.2019)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (14.11.2019)
מסלול הטבה
26/04/20
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ (ארכיון 28.8.18)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ (ארכיון 28.8.18)
מסלול הטבה
16/04/20
מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (ארכיון 26.2.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (ארכיון 26.2.2020)
מסלול הטבה
26/02/20
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (ארכיון 26.2.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (ארכיון 26.2.2020)
מסלול הטבה
26/02/20
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים (ארכיון 26.2.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים (ארכיון 26.2.2020)
מסלול הטבה
26/02/20
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון 26.2.2020)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון 26.2.2020)
מסלול הטבה
26/02/20
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ארכיון 4.2.20)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ארכיון 4.2.20)
מסלול הטבה
13/02/20
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 4.2.20)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 4.2.20)
מסלול הטבה
13/02/20
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות ׁ(ארכיון 23.12.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות ׁ(ארכיון 23.12.19)
מסלול הטבה
23/12/19
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר (ארכיון)
מסלול הטבה
12/12/19
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 15.4.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 15.4.19)
מסלול הטבה
14/11/19
מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט) (ארכיון 08.08.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט) (ארכיון 08.08.19)
מסלול הטבה
07/11/19
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) (ארכיון 3.11.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) (ארכיון 3.11.19)
מסלול הטבה
07/11/19
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) | ארכיון 8/8/2019
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) | ארכיון 8/8/2019
מסלול הטבה
06/11/19
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים ארכיון 17/7/2019
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים ארכיון 17/7/2019
מסלול הטבה
06/11/19
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 8.8.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 8.8.19)
מסלול הטבה
08/08/19
מסלול הטבה מס' 6 - מגנטון (ארכיון 16.5.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 6 - מגנטון (ארכיון 16.5.19)
מסלול הטבה
16/05/19
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה (ארכיון 15.5.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה (ארכיון 15.5.19)
מסלול הטבה
15/05/19
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט (ארכיון 12.5.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט (ארכיון 12.5.19)
מסלול הטבה
12/05/19
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון 17.4.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון 17.4.19)
מסלול הטבה
17/04/19
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 15.4.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 15.4.19)
מסלול הטבה
15/04/19
מסלול הטבה מס' 7 - תכנית נופר יישום תעשייתי למחקר אקדמי (ארכיון 17/3/2019)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 7 - תכנית נופר יישום תעשייתי למחקר אקדמי (ארכיון 17/3/2019)
מסלול הטבה
24/03/19
מסלול הטבה מס' 37 הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת – האירופאית הורייזן 2020 (ארכיון 10.2.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 37 הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת – האירופאית הורייזן 2020 (ארכיון 10.2.19)
מסלול הטבה
10/02/19
מסלול הטבה מס' 30 - מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת - לאתגרי המגזר הציבורי (ארכיון 10.2.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 30 - מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת - לאתגרי המגזר הציבורי (ארכיון 10.2.19)
מסלול הטבה
10/02/19
מסלול הטבה מס' 23 תכנית חברות מתחילות (ארכיון 6.2.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 23 תכנית חברות מתחילות (ארכיון 6.2.19)
מסלול הטבה
06/02/19
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט (ארכיון 3.2.19)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט (ארכיון 3.2.19)
מסלול הטבה
03/02/19
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון)
מסלול הטבה
19/12/18
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון)
מסלול הטבה
16/12/18
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון)
מסלול הטבה
16/12/18
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון)
מסלול הטבה
13/12/18
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה (ארכיון)
מסלול הטבה
20/11/18
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ארכיון 31.10.2018)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ארכיון 31.10.2018)
מסלול הטבה
31/10/18
מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי (ארכיון)
מסלול הטבה
23/10/18
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ ׁ(ארכיון 28.8.2018)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ ׁ(ארכיון 28.8.2018)
מסלול הטבה
08/10/18
נהלי מסלול הטבה מס' 23 – חברות מתחילות (ארכיון)
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 23 – חברות מתחילות (ארכיון)
נוהל
04/09/18
מסלול הטבה מס' 23 תכנית חברות מתחילות (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 23 תכנית חברות מתחילות (ארכיון)
מסלול הטבה
02/09/18
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
14/08/18
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון)
מסלול הטבה
12/08/18
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים (ארכיון 1.1.16)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים (ארכיון 1.1.16)
מסלול הטבה
17/07/18
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות -מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות - 8.5.17 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות -מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות - 8.5.17 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 5 - מגנ''ט - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 5 - מגנ''ט - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 5 - מגנ''ט - 17.5.17 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 5 - מגנ''ט - 17.5.17 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 6 - מגנטון - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 6 - מגנטון - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 7 - תכנית נופר - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 7 - תכנית נופר - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 8 מו''פ גנרי - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 8 מו''פ גנרי - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר - 17.5.17 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר - 17.5.17 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר - 1.1.18 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר - 1.1.18 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 18 - תכנית קמין - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 18 - תכנית קמין - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 19 - עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 19 - עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות - 1.1.2016 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות - 1.1.2016 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות 08.05.2017 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות 08.05.2017 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 24 - טכנולוגיות חלל - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 24 - טכנולוגיות חלל - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
מסלול הטבה מס' 30 - אתגרי המגזר הציבורי - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 30 - אתגרי המגזר הציבורי - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה
08/03/18
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך