ארכיון מסלולי הטבות שאינם בתוקף

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
ארכיון 19.9.2021 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 19/09/2021
ארכיון 19.9.21 מסלול הטבה מס' 1 מסלול הטבה 19/09/2021
ארכיון 19.9.21 מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור והכוונת ידע מסלול הטבה 19/09/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 20- מימ"ד נוהל 09/09/2021
מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (ארכיון) מסלול הטבה 09/09/2021
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 17.3.2019) מסלול הטבה 22/08/2021
מסלול הטבה מס' 2 – ארכיון 13.6.2021 מסלול הטבה 13/06/2021
מסלול הטבה מס' 4 - מסלול חממות טכנולוגיות החדש (ארכיון 14.4.2021) מסלול הטבה 26/05/2021
מסלול הטבה מס' 46 - עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון (ארכיון 14.4.2021) מסלול הטבה 28/04/2021
נהלי מסלול 44 הון אנושי (ארכיון) נוהל 20/04/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 19 - עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון) נוהל 18/04/2021
מסלול הטבה מס' 19 עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון 30.7.2020) מסלול הטבה 18/04/2021
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 14.4.2021) מסלול הטבה 14/04/2021
( ארכיון 20-3-2019 ) הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם - מכינה למו"פ נוהל 21/03/2021
מסלול איגוד משתמשים - עקרונות מנחים (ארכיון) נוהל 21/03/2021
הנחיות ונהלים לתכנית איגוד משתמשים (ארכיון) נוהל 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי (ארכיון 21.12.2020) מסלול הטבה 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 7 – נופר – הכוונת ידע אקדמי (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 21/03/2021
נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת המו"פ ובסיומה (200-03)(ארכיון 01.11.2020) נוהל 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 16 מסלול לתמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח - בתחום מדעי החיים (ארכיון) מסלול הטבה 21/03/2021

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות