ארכיון מסלולי הטבות שאינם בתוקף

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות ׁ(ארכיון 23.12.19) מסלול הטבה 23/12/2019
מסלול הטבה מס' 16 מסלול לתמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח - בתחום מדעי החיים (ארכיון) מסלול הטבה 12/12/2019
מסלול הטבה מס' 18 תכנית קמין (ארכיון) מסלול הטבה 12/12/2019
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר (ארכיון) מסלול הטבה 12/12/2019
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 15.4.19) מסלול הטבה 14/11/2019
מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט) (ארכיון 08.08.19) מסלול הטבה 07/11/2019
מסלול הטבה מס' 19 עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון 17.05.17) מסלול הטבה 07/11/2019
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) (ארכיון 3.11.19) מסלול הטבה 07/11/2019
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) | ארכיון 8/8/2019 מסלול הטבה 06/11/2019
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים ארכיון 17/7/2019 מסלול הטבה 06/11/2019
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 8.8.19) מסלול הטבה 08/08/2019
מסלול הטבה מס' 6 - מגנטון (ארכיון 16.5.19) מסלול הטבה 16/05/2019
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 7.1.19) מסלול הטבה 15/05/2019
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה (ארכיון 15.5.19) מסלול הטבה 15/05/2019
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט (ארכיון 12.5.19) מסלול הטבה 12/05/2019
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון 17.4.19) מסלול הטבה 17/04/2019
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 15.4.19) מסלול הטבה 15/04/2019
מסלול הטבה מס' 7 - תכנית נופר יישום תעשייתי למחקר אקדמי (ארכיון 17/3/2019) מסלול הטבה 24/03/2019
( ארכיון 20-3-2019 ) הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם - מכינה למו"פ נוהל 20/03/2019
( ארכיון 17.3.2019) מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית מסלול הטבה 17/03/2019
×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים