ארכיון מסלולי הטבות שאינם בתוקף

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
ארכיון - 01.01.2016 מסלול הטבה מס' 14 - מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת מסלול הטבה 19/12/2022
ארכיון 14.2.22 מסלול הטבה מס' 1 מסלול הטבה 19/12/2022
ארכיון 08.05.2017 מסלול הטבה מס' 14 - מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה מסלול הטבה 19/12/2022
ארכיון 21.11.22 מסלול הטבה מס' 9 - תנופה מסלול הטבה 21/11/2022
ארכיון 21.11.22 מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) מסלול הטבה 21/11/2022
ארכיון 21.11.22 מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 21/11/2022
ארכיון 17.11.22 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל מסלול הטבה 17/11/2022
ארכיון 27.10.2022 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 27/10/2022
ארכיון 27.10.2022 מסלול הטבה מס' 1 מסלול הטבה 27/10/2022
ארכיון 27.10.22 מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים מסלול הטבה 27/10/2022
ארכיון 26.10.22 מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) מסלול הטבה 26/10/2022
ארכיון 26.10.22 מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה מסלול הטבה 26/10/2022
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה (ארכיון 25.8.22) מסלול הטבה 25/08/2022
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 25.8.2022) מסלול הטבה 25/08/2022
ארכיון 23.8.22 מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע מסלול הטבה 23/08/2022
ארכיון 23.8.22 מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) מסלול הטבה 23/08/2022
ארכיון 23.8.22 מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה מסלול הטבה 23/08/2022
ארכיון 8.8.2022 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל מסלול הטבה 08/08/2022
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל מסלול הטבה 18/05/2022
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) מסלול הטבה 18/05/2022

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות