ארכיון מסלולי הטבות שאינם בתוקף

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון 17.6.20) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 6 - העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 7 – נופר – הכוונת ידע אקדמי (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 14.6.2020) מסלול הטבה 14/06/2020
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (14.11.2019) מסלול הטבה 26/04/2020
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) ארכיון 16.4.2020 מסלול הטבה 21/04/2020
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ (ארכיון 28.8.18) מסלול הטבה 16/04/2020
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות (ארכיון 14.4.2020) מסלול הטבה 14/04/2020
מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (ארכיון 26.2.2020) מסלול הטבה 26/02/2020
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (ארכיון 26.2.2020) מסלול הטבה 26/02/2020
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים (ארכיון 26.2.2020) מסלול הטבה 26/02/2020
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון 26.2.2020) מסלול הטבה 26/02/2020
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ארכיון 4.2.20) מסלול הטבה 13/02/2020
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 4.2.20) מסלול הטבה 13/02/2020
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות ׁ(ארכיון 23.12.19) מסלול הטבה 23/12/2019

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות