ארכיון מסלולי הטבות שאינם בתוקף

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון) מסלול הטבה 19/12/2018
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון) מסלול הטבה 16/12/2018
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון) מסלול הטבה 16/12/2018
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון) מסלול הטבה 13/12/2018
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה (ארכיון) מסלול הטבה 20/11/2018
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל (ארכיון) הוראה 14/11/2018
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ארכיון 31.10.2018) מסלול הטבה 31/10/2018
מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי (ארכיון) מסלול הטבה 23/10/2018
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ ׁ(ארכיון 28.8.2018) מסלול הטבה 08/10/2018
נהלי מסלול הטבה מס' 23 – חברות מתחילות (ארכיון) נוהל 04/09/2018
מסלול הטבה מס' 23 תכנית חברות מתחילות (ארכיון) מסלול הטבה 02/09/2018
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים מסלול הטבה 16/08/2018
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות - 1.1.16 (ארכיון) מסלול הטבה 14/08/2018
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון) מסלול הטבה 14/08/2018
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון) מסלול הטבה 12/08/2018
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים (ארכיון 1.1.16) מסלול הטבה 17/07/2018
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור - ארכיון מסלול הטבה 24/06/2018
הנחיות ונהלים למסלול הטבה מס 36א - מופת (ארכיון) נוהל 24/04/2018
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם (ארכיון) הוראה 23/04/2018
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון) מסלול הטבה 23/04/2018
×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון)
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון) מטרתו העיקרית של מסלול הטבה זה היא לעודד יזמות טכנולוגית, על ידי יצירת מערך סיוע שיאפשר הפיכת רעיונות טכנולוגיים חדשניים, הנמצאים בשלביהם הראשונים, לחברות הזנק כדי לממשם על ידי פיתוחם והבאתם למצב...
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון) המטרה העיקרית של מסלול ההטבה היא לעודד יזמות טכנולוגית, על ידי יצירת מערך סיוע שיאפשר הפיכת רעיונות טכנולוגיים חדשניים, הנמצאים בשלביהם הראשונים לחברות הזנק כדי לממשם על ידי פיתוחם והבאתם למצב...
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון)
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה (ארכיון)
14/11/2018
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל (ארכיון)
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ארכיון 31.10.2018) מטרת מסלול הטבה מס' 9 - תכנית תנופה הינה לעודד יזמות טכנולוגית על ידי מתן סיוע למיזמים בראשית צעדיהם, כדי לקדם רעיון טכנולוגי חדש לקראת מימוש תעשייתי ולהביא את הפרויקט למצב שיאפשר גיוס הון פרטי ו/...
מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי (ארכיון)
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ ׁ(ארכיון 28.8.2018)
04/09/2018
נהלי מסלול הטבה מס' 23 – חברות מתחילות (ארכיון)
מסלול הטבה מס' 23 תכנית חברות מתחילות (ארכיון) במסגרת מסלול ההטבה יינתנו אישורים שנתיים או רב שנתיים לפרויקטים של חברות - מתחילות וכן אפשרות לגייס את המימון המשלים למענק רשות החדשנות עד לחצי שנה אחרי מתן האישור, כל זאת על מנת להגביר את הוודאות...
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות - 1.1.16 (ארכיון)
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון) מטרתו העיקרית של מסלול הטבה זה היא לעודד יזמות טכנולוגית, על ידי יצירת מערך סיוע שיאפשר הפיכת רעיונות טכנולוגיים חדשניים, הנמצאים בשלביהם הראשונים, לחברות הזנק כדי לממשם על ידי פיתוחם והבאתם למצב...
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון)
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים (ארכיון 1.1.16)
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור - ארכיון
24/04/2018
הנחיות ונהלים למסלול הטבה מס 36א - מופת (ארכיון)
23/04/2018
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם (ארכיון)
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון)