ארכיון מסלולי הטבות שאינם בתוקף

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
הנחיות ונהלים לתכנית איגוד משתמשים (ארכיון) נוהל 21/01/2021
מסלול איגוד משתמשים - עקרונות מנחים (ארכיון) נוהל 21/01/2021
הנחיות לתקצוב מאגדים ואיגודי משתמשים (ארכיון) נוהל 21/01/2021
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 5.1.2020) מסלול הטבה 05/01/2021
מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי (ארכיון 21.12.2020) מסלול הטבה 21/12/2020
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 21.2.2020) מסלול הטבה 21/12/2020
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן (ארכיון) נוהל 03/12/2020
נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת המו"פ ובסיומה (200-03)(ארכיון 01.11.2020) נוהל 25/11/2020
נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מו"פ (200-02) (ארכיון 01.11.2020) נוהל 25/11/2020
נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ (200-01) (ארכיון 01.11.2020) נוהל 25/11/2020
מסלול הטבה מס' 47 מרכזי יזמות טכנולוגית - חממות יעודיות לביוטכנולוגיה 25.10.2020 (ארכיון) מסלול הטבה 25/10/2020
מסלול הטבה מס' 4 מרכזי יזמות טכנולוגית - חממות יעודיות לביוטכנולוגיה 1.1.2016 (ארכיון) מסלול הטבה 25/10/2020
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון 21.10.2020) מסלול הטבה 21/10/2020
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 21.10.2020) מסלול הטבה 21/10/2020
מסלול הטבה מס' 8 - מו"פ גנרי (ארכיון 7.9.2020) מסלול הטבה 21/10/2020
מסלול הטבה מס' 1 (ארכיון 21.10.20) מסלול הטבה 21/10/2020
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) (ארכיון 21.10.2020) מסלול הטבה 21/10/2020
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 24.8.2020) מסלול הטבה 24/08/2020
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) ארכיון 16.4.2020 מסלול הטבה 12/08/2020
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) ארכיון 10.8.2020 מסלול הטבה 10/08/2020

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות