ארכיון מסלולי הטבות שאינם בתוקף

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 19 עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון 30.7.2020) מסלול הטבה 30/07/2020
מסלול הטבה מס' 30 - מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת - לאתגרי המגזר הציבורי (ארכיון 30.7.2020) מסלול הטבה 30/07/2020
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 30.7.2020) מסלול הטבה 30/07/2020
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) - ארכיון 22.7.2020 מסלול הטבה 22/07/2020
מסלול הטבה מס' 43 – הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע (ארכיון 21.7.2020) מסלול הטבה 21/07/2020
מסלול הטבה מס' 6 - העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 20/07/2020
מסלול הטבה ניסיון מסלול הטבה 08/07/2020
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון 17.6.20) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 7 – נופר – הכוונת ידע אקדמי (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 14.6.2020) מסלול הטבה 14/06/2020
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (14.11.2019) מסלול הטבה 26/04/2020
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) ארכיון 16.4.2020 מסלול הטבה 21/04/2020
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ (ארכיון 28.8.18) מסלול הטבה 16/04/2020
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות (ארכיון 14.4.2020) מסלול הטבה 14/04/2020
מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (ארכיון 26.2.2020) מסלול הטבה 26/02/2020

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות