מסלול 37 – הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופית

על המסלול

הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית.

מטרת המסלול

מטרת המסלול היא הגברת השתתפות תאגידים תעשייתיים ישראליים בתכנית המסגרת האירופית ע”י עידוד וסיוע לתאגידים תעשייתיים לגשת למסלולים היחידנים או המאגדים, הגדלת המעורבות ארוכת הטווח של תאגידים תעשייתיים במסלולי המאגדים ועידוד הובלה (קואורדינציה) שלהם במאגד בינלאומי.

למי מיועד המסלול?

תאגידים וחברות תעשייתיים המגישים הצעה במסגרת תוכנית הורייזן אירופה במסלול יחידני ובמסלול מאגדים.

מה מקבלים?

גובה התקציב המבוקש למגיש:

  • מגיש במסלול יחידני – עד 40,000 ₪
  • במסלול מאגדים – עד 60,000 ₪
  • מגיש כקורדינטור במסלול מאגדים – עד 90,000 ₪

שיעור המענק יהיה 75% מהתקציב המאושר. תקופת ביצוע: עד 12 חודשים.

ניתן להכיר בהוצאות בתקופת הביצוע המבוקשת, שתחל לכל המוקדם ביום הראשון בחודש הקלנדרי, שחל חצי שנה קודם למועד הגשת הבקשה.

התוכנית EIC ACCELERATOR מיועדת למגישים שעברו בהצלחה את השלב הראשון בתוכנית.

מדוע כדאי?

החזר הוצאות הנוגעות למימון ההגשה לתוכנית האירופית, כמפורט בתנאי המסלול.

תנאי המסלול

תנאי המסלול מפורטים במסלול ההטבה ובנוהל המסלול.

במסגרת המענק ניתן לבקש החזר על הוצאות כגון:

  1. יועץ שיעזור בכתיבת בקשה לתוכנית הוריזן אירופה
  2. נסיעות לאירופה לחפש שותפים.
  3. תשלום בפלטפורמות שונות של חיפוש שותפים.

לפירוט נוסף בנוגע להוצאות המוכרות יש לקרוא את נהלי המסלול.

 

קריטריונים להערכת בקשה

מפורטים במסלול ההטבה ובנוהל המסלול.
ניתן להגיש בקשה במסלול 37 עד 7 ימים לאחר הגשת הצעה לפרויקט למסלול מאגדים/מסלול יחידני (בהתאם להגדרה בנוהל המסלול) בהוריזן -אירופה.

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

  • יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
  • למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה להשקעה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
  • יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה להשקעה).

* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל טפסי ומסמכי הבקשה, לרבות המסמכים הפיננסיים הנדרשים לבחינת הזכאות למסלול ומופיעים מטה.

* במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
* חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
* השקעה טכנית תינתן בימים א’-ה’ עד לשעה 17:00.
* רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

חברות שיגישו בקשות במסגרת הגשה שנתית-שוטפת למסלול 37 הגברת השתתפות תאגידים תעשייתיים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופית:

  • בין התאריכים והשעות 25 באוקטובר 2023 אחרי השעה 12:00 בצהריים ועד 30 במרץ 2024 עד השעה 12:00 בצהריים.

טפסים ומסמכים להגשה

יש לבחור בגיליון הראשי את תוכנית “הגברת השתתפות בהורייזן – מסלול מספר 37” ולמלא את ההוצאות המבוקשות בלשונית שונות בלבד

מסמך חובה רק לחברה המגישה בקשה בפעם הראשונה לרשות

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם החטיבה הבינלאומית בדוא”ל: internationalcollaborations@innovationisrael.org.il

שימו לב

המסלול סגור זמנית להגשות.

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>