מסלול הטבה מס’ 37 – הגברת השתתפות תאגידים תעשייתיים ישראליים בתכנית המסגרת האירופאית – 26.12.23

זירות:  בין-לאומית
מסלול הטבה מס' 37 - הגברת השתתפות תאגידים תעשייתיים ישראליים בתכנית המסגרת האירופאית - 26.12.2023 קובץ להורדה