מסלול תמיכה בפיתוח מוצרים בתעשיית החלל

על המסלול

המסלול מעודד מחקר ופיתוח למציאת פתרונות טכנולוגיים חדשניים ומוצרים מתקדמים בתחומי החלל, לרבות תוך שימוש בסביבת חלל או תוך קליטת, עיבוד וניתוח נתונים מהחלל. המסלול הוא מסלול משותף לרשות החדשנות ולסוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה.

מטרת המסלול

 1. חיזוק הידע ויכולת הפיתוח הטכנולוגית של תעשיית החלל בישראל.
 2. עידוד צמיחת חברות הזנק בתחומי טכנולוגיות החלל.
 3.  עידוד שימוש בטכנולוגיות קיימות לצורך שימוש בסביבת חלל.
 4. צמצום פערי ידע מול הנעשה בשווקי החלל בעולם ושיפור כושר התחרות של התעשייה בישראל.
 5. הגברת השימוש של התעשייה הישראלת בידע מדעי בתחומי טכנולוגיות החלל 

למי מיועד המסלול?

 • לחברות המפתחות מוצרים בתחומי החלל המיועדים להתקנה בלוויינים או בתחנות קרקע המשמשות לצרכי שו”ב ותקשורת.
 • לחברות המפתחות מכשור וציוד לכיול ובדיקה של מוצרים בתחומי החלל המיועדים להתקנה בלוויינים או קשורים בפעולתם.
 • לחברות המפתחות מוצרים בתחומי החלל המיועדים לפעולה בסביבת חלל או להתקנה במערכות חלל.
 • לחברות המעוניינות להתאים את הטכנולוגיה ומוצרים לפעילות בתנאי חלל.
 • .לחברות העוסקות בעיבוד וניתוח נתונים מהחלל

מה מקבלים?

 • אין הגבלה על גובה המענק!
 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • אם מגיש הבקשה אינו חברה גדולה וכן המוצר מושא התכנית מיועד לפעולה בחלל בלבד , ועדת המחקר עשויה לאשר מענק בשיעורים חריגים של 60%, 70%, 80% או 85%.

מדוע כדאי?

 • מו”פ ארוך טווח: המסלול מאפשר עיסוק במו”פ ארוך טווח לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי, מאפשרים חדירה לשווקים חדשים ומחזקים את הצמיחה הכללית במשק הישראלי.
 • מודל מימון אטרקטיבי: מסלול הטבה מס’ 2 (הפיילוטים) מעניק הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים. המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות וסוכנות החלל הישראלית, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול

 • על הפרויקט לעסוק בפיתוח מוצרים בתחומי החלל על פי המוגדר במסלול הטבה מס’ 2.
 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על החברה המגישה להיות חברה עתירת השקעה במחקר ופיתוח.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותבמסלול הטבה מס’ 2 ובדף נהלי המסלול .

קריטריונים להערכת בקשה

 • המוצר והטכנולוגיה –מידת החדשנות הטכנולוגית, העומק הטכנולוגי, ייחודיות, חסמים טכנולוגיים בפני מתחרים, קיומה של תכנית עבודה מגובשת להשגת יעדי התכנית וההישגים הצפויים בתום התכנית.
 • צוות המו”פ – יכולות צוות המו”פ העומדות לרשות מגיש הבקשה לשם השגת יעדי התכנית.
 • תכנית עסקית – קיום מודל עסקי מגובש למימוש הפוטנציאל הגלום במוצר.
 • השוק המקומי והשוק העולמי – גודל השוק וקצב צמיחתו, נתח השוק הצפוי למוצר בתחום החלל, יתרונות המוצר ומחירו בהשוואה למתחרים.
 • שוק החלל המקומי והעולמי- גודל השוק וקצב צמיחתו, נתח השוק הצפוי למוצר בתחום החלל, יתרונות המוצר ומחירו בהשוואה למוצרים מתחרים.

שמחים לבשר כי רשות החדשנות מקדמת גישת ESG ומייחסת לה חשיבות רבה.
מדידת רכיבי ה ESG מאפשרת לחברות לבצע ניהול סיכונים בכל הקשור בקשר שלהן עם הסביבה, הקהילה והניהול התקין של החברה, ולמשקיעים לבצע הערכת פוטנציאל להשקעה בחברות אלה. שימו לב! גם קריטריונים של ESG נכנסים למאזן השיקולים שלנו מעכשיו
לקריאה נוספת על המדד

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

תשובות צפויות להתקבל עד אמצע דצמבר 2023

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל טפסי ומסמכי הבקשה, לרבות המסמכים הפיננסיים הנדרשים לבחינת הזכאות למסלול ומופיעים מטה.

*במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.

*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.

*תמיכה טכנית תינתן בימים א’-ה’ עד לשעה 17:00.

רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

טפסים ומסמכים להגשה

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”לcontactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת חברות בצמיחה בדוא”ל:  growth@innovationisrael.org.il

פניות עבור סוכנות החלל הישראלית, ניתן ליצור קשר בדוא”ל: isa-info@most.gov.il

הודעה חשובה
מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>