מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה

על המסלול

מסלול המעודד חברות גדולות להקים מרכזי מו”פ בפריפריה ולבסס עוגנים של מצוינות טכנולוגית באזורים אלו.

מטרת המסלול

מטרת מסלול זה היא לתמוך בחברות המקימות שלוחות (מרכזי מחקר ופיתוח) בפריפריה של מדינת ישראל, ולבסס עוגנים של מצוינות טכנולוגית באזורים אלו. חשיבותו של מסלול ההטבה היא היותו זרז להתבססות של מוקדי חדשנות טכנולוגית בפריפריה ולהתרחבות של מערכת החדשנות (האקוסיסטם) הישראלית לאזורים אלו.

למי מיועד המסלול?

לחברות ישראליות גדולות (מכירות של מעל 70 מיליון דולר) שבכוונתן לפתוח פעילות חדשה בפריפריה או להרחיב פעילות קיימת.

מה מקבלים?

השקעה במשך שלוש שנים (אישור תלת-שנתי בשנה ראשונה ודו-שנתי בשנייה) בשיעור של 50%-70% מהוצאות המו”פ המאושרות עבור הקמת שלוחה (מרכז מו”פ) של פעילות חדשה בפריפריה. בנוסף, תוכרנה הוצאות היערכות בהיקף מענק של עד 3 מיליון ₪.

מדוע כדאי?

 • השקעה תקציבית ודאית: המסלול מאפשר לחברה ודאות בנוגע לתקציב פעילותה לתקופה של שלוש שנים.
 • מודל מימון אטרקטיבי: מודל זה מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח והקמת המרכז, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות (פרט להחזר תמלוגים על ידי חברות גדולות שאינן בהסדר החברות הגנריות).
 • תרומה לטיפוח הפריפריה: החברות המשתתפות במסלול מהוות זרז להתבססות של מוקדי חדשנות טכנולוגית בפריפריה, ולהתרחבות מערכת החדשנות (האקוסיסטם) הישראלית לאזורים אלו .

 

תנאי המסלול

 • התיק הוא בעל רמת חדשנות גבוהה אל מול השווקים הגלובאליים בתחום.
 • שיעור הפעילות המאושרת במסגרת כל תיק מאושר שיבוצע על-ידי החברה באתרה/באתריה בפריפריה לא יפחת מ-80%.
 • הפעילות המאושרת במסגרת כלל התיקים המאושרים תכלול לא פחות מ-15 שנות אדם.
 • בכל אחת משנות התיק, היקף שנות האדם המבוצע על ידי עובדי החברה המתגוררים בפריפריה לא יפחת מ-60% מסך כל שנות האדם המבוצעות בתיק. בכל אחת מהשנים ממועד אישור התיק הראשון במסגרת מועד ההגשה הראשונה, גובה המענק של סך כל התיקים המאושרים של חברה במסלול הטבה זה לא יעלה על 10 מיליון שקלים חדשים. בנוסף, במהלך 12 החודשים הראשונים של התיק הראשון שיאושר, תוכרנה הוצאות היערכות בסכום נוסף של עד 3 מיליון ש”ח.
 • עבור חברות הסדר, על התיקים שיוגשו על-ידו להיות עבור תכנית מו”פ ארוכת טווח (מו”פ גנרי).
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותבמסלול הטבה מס’ 15, ובנהלי המסלול (200-01200-02200-03200-04200-06).

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת חדשנות וסיכון טכנולוגיים משמעותיים וגבוהים במיוחד של תכנית המו”פ.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולות ביצוע הפיתוח, ויכולות ניהול הפרויקט ומימושו הכלכלי השפעת הפרויקט על בניית יכולות משמעותיות בחברה.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של תכנית המו”פ.
 • קיומם (המתבקש) של אתגרים מדעיים/טכנולוגיים ושל סיכוני פיתוח משמעותיים.
 • תרומה טכנולוגית ותעסוקתית של הפרויקט לכלכלה הישראלית, ובכלל זה לפריפריה (לרבות הרחבת פעילותה העסקית של החברה בפריפריה).
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התיק, ובכלל  זה הגידול במספר המועסקים ובהכנסות החברה בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה להשקעה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה להשקעה).

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.

במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

טפסים ומסמכים להגשה

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת חברות בצמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>