מסלול מימד – מו”פ דואלי צבאי, בטחוני ומסחרי

על המסלול

מסלול זה, המופעל החל מינואר 2012, הוא מיזם משותף של רשות החדשנות, משרד האוצר ומפא”ת (המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית אלקטרונית) במשרד הביטחון. מסלול זה תומך בפיתוח פתרונות יצירתיים לצרכים צבאיים ושווקים מסחריים הנמצאים בשלב טרום מוצרי.

להלן תתי מסלולים:

 • מימ”ד מחקר יישומי באקדמיה – מו”פ יישומי דואלי באקדמיה בליווי תאגיד תעשייתי.
 • מימ”ד מסחור ידע – וולידציה, התאמה והעברת ידע דואלי ממוסד מחקר לחברה.
 • מימ”ד מחקר יישומי בתעשייה – מו”פ טרום מוצרי להוכחת יכולת טכנולוגית בתאגיד תעשייתי.

 

מסלול זה הוא מסלול שנתי הנפתח ב 1.1 בכל שנה עד סיום הקרן, במהלכה יתקיימו 4 מועדי הגשה:

 • תשובות לבקשות שהתקבלו בין התאריכים 15 בנובמבר 2023  (אחרי השעה 12:00) – 22 בינואר 2024 (עד השעה 12:00) יתקבלו באמצע אפריל 2024
 • תשובות לבקשות שהתקבלו בין התאריכים 22 בינואר 2024 (אחרי השעה 12:00) – 06 במרץ 2024 (עד השעה 12:00) יתקבלו בתחילת יוני 2024
 • תשובות לבקשות שהתקבלו בין התאריכים 06 במרץ 2024 (אחרי השעה 12:00) – 19 במאי 2024 (עד השעה 12:00) יתקבלו באמצע אוגוסט 2024
 • תשובות לבקשות שהתקבלו בין התאריכים 19 במאי 2024 (אחרי השעה 12:00) – 22 ביולי 2024 (עד השעה 12:00) יתקבלו באמצע אוקטובר 2024
 • תשובות לבקשות שהתקבלו בין התאריכים 22 ביולי 2024 (אחרי השעה 12:00) – 25 בספטמבר 2024 (עד השעה 12:00) יתקבלו בסוף דצמבר 2024

מטרת המסלול

לקדם מחקר ופיתוח בשלב טרום מוצרי בתחום צבאי/ ביטחוני ומסחרי בעל יישומים דואליים, המהווים מצד אחד תרומה לביטחון המדינה ומצד שני בסיס לפוטנציאל כלכלי.

למי מיועד המסלול?

 • ​לחברות ישראליות (קטנות, בינוניות וגדולות)
 • מוסדות מחקר אוניברסיטאיים ומכוני מחקר

מה מקבלים?

 • מענק הכוונת ידע: מענק בשיעור של 80%-90% מהתקציב המאושר.
 • מסחור ידע: מענק בשיעור של 55%-66% מהתקציב המאושר.
 • מחקר יישומי בתעשייה: מענק בשיעור של 55% מהתקציב המאושר.

פירוט על תתי המסלולים:

תת מסלול קהל יעד מועד הגשת בקשות תקרת תקציב למשך כל תקופת הפרויקט אחוז מימון תקופת ביצוע מבוקשת משך תקופת התוכנית תמלוגים הערות
מחקר יישומי דואלי באקדמיה (מסלול 2 נספח י”ז) מוסדות מחקר + חברה מלווה במשך כל ימות השנה עד 550,000 ש”ח בשנה 80 – 90%  

עד 24 חודשים

עד שנתיים, שנה שלישית תאושר במקרי קיצון במימון מופחת של 75% ללא מותאם לתנאי מסלול 5 ג’
מסחור ידע דואלי מהאקדמיה (מסלול 2 נספח י”ז) חברה + מוסד מחקר במשך כל ימות השנה עד 3.4 מיליון שקל 55 – 66% עד 12 חודשים 24 חודשים ללא מותאם לתנאי מסלול 5 ד’
מחקר יישומי דואלי בתעשייה (מסלול 2 נספח י”ז) חברה במשך כל ימות השנה סך המענקים שיאושרו למבקש בשנה קלנדרית לא יעלה על סך של 15 מש”ח 55% במקרי אימפקט  

עד 12 חודשים

3 שנים כן מותאם לתנאי מסלול 5 ה’

 

 

מדוע כדאי?

מינוף יכולות: מחקר ופיתוח במסלול זה מהווה הזדמנות לפתח ידע בעל פוטנציאל דואלי, ולמנף יכולות מהשוק הצבאי לאזרחי ולהיפך.

תנאי המסלול

כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

קריטריונים להערכת בקשה

הבקשות המוגשות לרשות החדשנות נבדקות בצורה מקיפה ומוערכות על פי הקריטריונים הכלליים הבאים:
*
חשוב לציין שבשל הגיוון במטרות ובייעוד של המסלולים השונים, קיימת שונות בחלק ממסלולי ההשקעה. 

 • היבט טכנולוגי – חדשנות בפיתוח הטכנולוגיה טרום המוצרית שהיא גבוהה ביחס לקיים בעולם והאתגר הטכנולוגי, רמת החדשנות הפונקציונאלית, שילוב הטכנולוגיה המפותחת במגוון רחב של מוצרים עתידיים, הקניין הרוחני ופטנטים.
 • היבט כלכלי – גודל וקצב גידול השוק, מיצוב והשוואה לתחרות, תיקוף השוק, אסטרטגיה שיווקית, פוטנציאל לרכישה מצד גורמים עסקיים וצבאיים בארץ ובעולם. התשואה העודפת למשק.
 • יכולת החברה והצוות –  יכולת טכנולוגית, פיננסית, ניהולית ועסקית. במקרים בהם מדובר בחברה שרק הוקמה נבחן גם הפוטנציאל לבניית חברה בה יהיו כל היכולות הנדרשות למימוש יעדיה.
 • איכות שיתוף הפעולה – במקרים של תכניות שתוף פעולה, בוחנים ומעריכים את איכות שיתוף הפעולה ותרומתו למחקר והפיתוח.
 • בהירות הבקשה  – רמת הפרוט ושלמות הנתונים בבקשה.

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה להשקעה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לבחור בסוג ההגשה הרצויה על פי הטפסים המופיעים מטה ולצרפם להגשה המקוונת (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה להשקעה ).

להלן דגשים להגשת בקשה למסלול מימד

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

טפסים ומסמכים להגשה

טפסים להגשת בקשה של מוסד מחקר

במידה ומדובר בהגשה ראשונה לרשות החדשנות

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה לכלל מסלולי הרשות.

יש לצרף סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטיים חתומים על ידי מורשה החתימה של חברת היישום או מוסד המחקר.

טפסים להגשת בקשה של חברה המשתפת פעולה עם אקדמיה

נדרש להגיש אקסל תקציב על ידי החברה המגישה את הבקשה וגם על ידי מוסד/ות המחקר השותפים.

במידה ומדובר בהגשה ראשונה לרשות החדשנות

יש לצרף סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטיים חתומים על ידי מורשה החתימה של חברת היישום או מוסד המחקר והחברה התעשייתית.

במידה והמגיש הוא יזם

טפסים להגשת בקשה של חברה

במידה ומדובר בהגשה ראשונה לרשות החדשנות

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה לכלל מסלולי הרשות.

יש לצרף סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטיים חתומים על ידי מורשה החתימה של החברה.

במידה ומגיש הבקשה הינו יזם.

שאלות נפוצות

לחברות, יזמיים או מוסדות אקדמיים המבצעים מחקר טכנולוגי יישומי שמטרתם יהיה פיתוח יישום צבאי ומסחרי בשל פיתוח טרום מוצרי ועד לרמת אבטיפוס טכנולוגי.
תת מסלול מחקר יישומי באקדמיה – מוסדות מחקר + חברה מלווה.
תת מסלול מסחור ידע מהאקדמיה – חברה + מוסד מחקר.
תת מסלול מחקר יישומי בתעשייה – יזם/חברה.
תת מסלול שת”פ חברות להוכחה טכנולוגית– 2 חברות או יזם וחברה.

ההגבלה היא על סך כל תקופת הפרויקט ולא שנתית, למעט תת מסלול מימ”ד – מחקר יישומי באקדמיה בו ההגבלה היא ל550,000 ₪ בשנה.

*לגבי התקציבים המקסימליים (פר פרויקט) בכל תת מסלול אנא ראו את הטבלה בדף הראשי של מסלול מימ”ד.

התקציב המאושר כולל את שכר העובדים, קבלני משנה, טכנולוגיה ופטנטים, רכש חומרים וציוד ייעודי, בדיקות מעבדה והוצאות שונות אחרות הקשורות בתוכנית המאושרת. זאת על פי כללי רשות החדשנות.

יש למלא את הבקשה עד תקציר מנהלים (כולל) בשפה העברית בלבד. יתר הסעיפים ניתן למלא בשפה האנגלית.

במידה וועדת המחקר אישרה את הבקשה כפי שהוגשה, תקופת הביצוע תהיה בהתאם לבקשתכם, או מיום הגשת הבקשה, ללא תלות במועד מתן התשובה ע”י ועדת המחקר. אין אפשרות לאישור תקופה רטרואקטיבית, כלומר תקופת ביצוע תחל מהחודש שבו הוגשה הבקשה ולא לפני כן.

הידע והזכויות בידע צריכים להיות בבעלות מגיש הבקשה בלבד. על מנת להעביר ידע לאחר או להעניק זכויות בידע יש לקבל אישור מראש של וועדת המחקר.

תתי המסלולים הבאים אינם מחויבים בתמלוגים: מחקר יישומי באקדמיה, ומסחור ידע באקדמיה.
תתי המסלולים הבאים מחויבים בתמלוגים: מחקר יישומי בתעשייה ושת”פ חברות להוכחה טכנולוגית אכן מחויבים בתמלוגים.

בודקים מקצועיים מטעם רשות החדשנות ומפא”ת יבחנו את התכנית, ויעבירו את חוות דעתם המפורטת לרשות החדשנות. תהליך הבחינה יכלול קריאת ההצעה שהוגשה, בחינת מאפייניה, קיום פגישה אחת עם מבצעי הפרויקט על פי צורך. מטרת הפגישה היא להבהיר את הכתוב בהצעה, להשלים נקודות חסרות אך לא לשנות את מהות ההצעה. לגבי העתקת הרעיון – כלל הבודקים המקצועיים חתומים על הסכם סודיות  ומחויבים לדווח על כל ניגוד אינטרסים.

כל הצעה מחויבת לעמוד בדני תנאי הסף : צורך מבצעי של צה״ל וחדשנות טכנולוגית שיכולה להתחרות בשוק העולמי האזרחי.

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשת הבקשה באזור האישי ועוד, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30
 • לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת תשתיות בדוא”ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il

 

הודעה חשובה

(1) חברות שבקשתן כבר אושרה:
מוזמנות להגיש בקשה עבור השנה השנייה או השלישית של הפרוייקט.

(2) אם המסלול הזה מעניין אתכם
ייתכן שתתעניינו גם במסלול החדש
שפתחתנו עבורכם
מסלול מו”פ דואלי בתעשיית הייצור 

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>