מסלול לעידוד הקמת מרכזי מו”פ של חברות רב לאומיות בתחומי הביוטכנולוגיה והרפואה

על המסלול

מסלול ההטבה יאפשר לתאגידים תעשייתיים זרים גדולים להקים או להרחיב בארץ את פעילות המו”פ, החדשנות הטכנולוגית ואת ניהול ותפעול לאורך שרשרת הערך העולמית בישראל בתחומי הביוטכנולוגיה והרפואה.

 

מטרת המסלול

 • הקמה והרחבה של פעילות תאגידים תעשייתיים זרים בתחום הביוטכנולוגיה או בתחום הרפואה במדינת ישראל, לכדי חברות שלמות – בעלות פעילות עסקית רחבה.
 • הגדלת מספר המועסקים בתאגיד בישראל, לרבות עובדים שאינם עובדי מו”פ באמצעות כך להביא לקידום ניהול ותפעול שרשרת הערך העולמית, לרבות ייצור בישראל.

למי מיועד המסלול?

תאגידים זרים העוסקים בתחום הביוטכנולוגיה או הרפואה על פי המצוין במסלול הטבה מס’ 35.

מה מקבלים?

מרכזי מו”פ אשר נבחרו בהליך התחרותי יוכלו להגיש בקשות במסלול זה ויקבלו השקעה על פי הנ”ל:

 • זיכיון להגשת תכניות מו”פ במסגרת מסלול ההטבה לתקופה של חמש שנים.
 • השקעה כספית בשיעור של עד 20%- 40% מהוצאות המאושרות לתוכנית מו”פ.
 • תכניות המו”פ יאושרו מראש לתקופה של עד 3 שנים.
 • מרכזי מו”פ הפועלים באזורי פיתוח זכאיות לתוספת השקעה של 10%.
 • מרכזי מו”פ הפועלים באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת השקעה של 25%.
 • מרכזי מו”פ נתמכים לא יחויבו בתשלום תמלוגים לרשות החדשנות.

מדוע כדאי?

 • מענק כספי: המסלול מסייע במענק כספי המשמש לתהליך מחקר ופיתוח של מוצר חדש או שדרוג מוצר קיים.
 • מודל מימון אטרקטיבי: רשות החדשנות מעניקה הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים. המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות.
 • השקעה שהיא תו איכות: השקעת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול

 • על מגיש הבקשה לעסוק בתחומי הביוטכנולוגיה או הרפואה על פי המוגדר במסלול הטבה מס’ 35.
 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על השליטה של החברה המציעה הוא במישרין או בעקיפין תאגיד זר.
 • על מחזור המכירות של התאגיד הזר (כולל את התאגידים המוחזקים על ידו בשיעור של למעלה מ 80%), להיות גבוה מ 2 מיליארד דולר בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס’ 35נהלי המסלול ונהלי 200-01200-02200-03200-06.

קריטריונים להערכת בקשה

קריטריונים להערכת בקשות לזכייה בהליך התחרותי
יש לעיין במסלול הטבה מס’ 35 בו מפורטים אמות המידה לזיכיון כולל המשקל הניתן לכל אמת מידה.
 • מידת החדשנות הטכנולוגית של מרכז המו”פ אל מול חזית הידע והחדשנות הטכנולוגית העולמית .
 • התשואה הצפויה למשק מהעברת קניין רוחני קיים למדינת ישראל ורישומו בה, כפי שבאה לידי ביטוי בתחזית ההכנסות ממיסים בגינו.
 • התשואה הצפויה למשק מרישום קניין רוחני בישראל בגין מוצר או מוצר חדש שיפותחו ממחקר ופיתוח שיבוצע על-ידי מרכז המו”פ.
 • התוספת הצפויה במספר עובדי מרכז המו”פ המועסקים בתחום זה והינם מומחים בעלי ידע וניסיון במו”פ, המצויים בחזית העולמית ואשר זמינותם של עובדים מסוג זה בישראל נמוכה.
 • מידת הרחבת מעגלי תעסוקה נוספים מלבד עובדי מרכז המו”פ המועסקים בתחום המחקר והפיתוח, קרי ניהול ותפעול שרשרת הערך העולמית של התאגיד הזר מישראל והייצור בה.
 • תרומתו הפוטנציאלית של מרכז המו”פ לאקו-סיסטם הישראלי, כפי שבא לידי ביטוי באחד מהתחומים הבאים:
 1. תחומים טכנולוגיים חדשים.
 2. תחומים בעלי פעילות נמוכה יחסית בישראל ואשר הינם בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה.
 3. תחומים בהם לאקו-סיסטם הישראלי יש פוטנציאל ייחודי להשתלבות בהם.
קריטריונים להערכת בקשות מו”פ
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של תכנית המו”פ.
 • קיומם (המתבקש) של אתגרים מדעיים/טכנולוגיים ושל סיכוני פיתוח משמעותיים.
 • תרומה טכנולוגית ותעסוקתית של הפרויקט לכלכלה הישראלית.
 • בניית יכולות מחקר ופיתוח בישראל המצויות בחזית היכולות העולמיות.
 • שיעור המכירות הצפוי לשוק העולמי של המוצר מושא הבקשה.
 • היקף ייצור בישראל של המוצר מושא הבקשה.

איך מגישים בקשה?

כרגע המסלול סגור להגשות.

פירוט אופן ההגשה יתפרסם עם פתיחת המסלול להגשות.

חברות אשר נבחרו להקים מרכז מו”פ יורשו להגיש את בקשות המו”פ שלהן בכל ימות השנה.

למען הסר ספק, לא נדרש להגיש את כלל הבקשות במועד אחד בשנה.

*ניתן למצוא כאן את ריכוז מסלול ההטבה והנהלים.

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

*רגע לפני שאתם ממלאים את מסמכי הבקשה קראו את דף הנחיות טכניות חשובות למילוי מסמכי הבקשה
*משתמשי מקינטוש! הכנו גם עבורכם הנחיות למילוי מסמכי הבקשה.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת חברות בצמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il

 

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>