העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי

0
0

העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי לפיתוח מוצרים פורצי דרך.

מטרת המסלול

תיקוף, התאמה ועידוד העברת ידע ממוסדות מחקר לתאגיד תעשייתי, המתבססת על שיתוף פעולה דואלי בין מוסד מחקר אחד או יותר לבין תאגיד תעשייתי אחד.

למי מיועד המסלול

 1. לתאגיד תעשייתי ישראלי המעוניין לקלוט טכנולוגיות חדשניות שפותחו במוסד מחקר ושואפות לפתח מוצר או לשפר מוצר קיים על בסיס מחקרים עדכניים ורלוונטיים לתחום פעילותן.
 2. לקבוצות מחקר אקדמיות מטעם מוסדות מחקר אוניברסיטאיים, או מוסדות מחקר שאינם אוניברסיטאיים, שאושרו על ידי זירת תשתית טכנולוגית, המעוניינות לבצע מחקר יישומי חדשני ומקורי בשיתוף פעולה עם תאגיד תעשייתי מוביל המעוניין בטכנולוגיה רלוונטית. על המחקר להיות ממוקד בהוכחת היתכנות טכנולוגית לתעשייה ועל מוסד המחקר להיות הבעלים הבלעדיים של הידע נשוא הפרויקט​.

מה מקבלים?

מענקinfo-icon מחקר יישומי בשיעור של עד 66% מהתקציב המאושר, עד סכום של 3.4 מיליון ₪, לתקופה של עד 24 חודשים. מקבלי המענק פטורים מתשלום החזר תמלוגים.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • מסחור הידע האקדמי: המסלול מסייע למוסד המחקר למסחר את הידע שפותח במחקר המדעי. התאגיד התעשייתי נחשף לטכנולוגיה חדשה, ולאחר בחינתה, יכול להטמיע אותה בתאגיד התעשייתי להמשך פיתוח מוצר חדשני ובעל פוטנציאל כלכלי או לשדרוג מוצר קיים.
 • בדיקת פוטנציאל היישום: מסגרת העברת ידע מאפשרת לתאגיד תעשייתי סביבה נוחה לבדיקת פוטנציאל היישום של הטכנולוגיה שפותחה במוסד מחקר. ללא סביבה זו התאגיד היה מתקשה לעמוד בתהליך הטומן בחובו סיכון גדול יחסית וחוסר ודאות
 • אפשרות למימוש זכות המסחור: בתום הפרויקט ובתום הוכחת ההיתכנות הטכנולוגית, נתונה לתאגיד התעשייתי הזכות להחליט האם לממש את הזכות למסחור ולהמשיך בתהליך עצמאי של פיתוח מוצר מסחרי מהמחקר שבוצע במשותף.

תנאי המסלול

 • פרויקטinfo-icon "העברת ידע" חייב לכלול קבוצ(ו)ת מחקר אקדמי(ו)ת ותאגיד תעשייתי, המגלה עניין בטכנולוגיה שתפותח במוסד המחקר.
 • מוסד המחקר: על הטכנולוגיה המוצעת להיות בשלב של תיקוף ראשוני וניסויי מעבדה במוסד המחקר, קודם להגשת הבקשה.
 • התאגיד התעשייתי: על התאגיד להיות מאויש בכוח אדם בעל יכולת טכנולוגית  להטמיע את הפרויקט ולהמשיך בפיתוחו, וכן עליה להיות בעלת אפשרות לממש את הפוטנציאל המסחרי הגלום בטכנולוגיה החדשה.
 • במסגרת המסלול, על התאגיד התעשייתי להשלים את מימון הפעילות של קבוצת המחקר (עד 100%).
 • על התאגיד התעשייתי לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 6, נהלי המסלול ונהלי הרשות: 200-01200-02200-03200-04200-06

 

קולות קוראים וזמני הגשה

מועדי הגשה:

 • 04.06.2019
 • 09.12.2019

יש להגיש את הבקשה עד לשעה 15:00 ועל פי התאריכים הנקובים מעלה.

תמיכה טכנית תינתן עד לשעה 14:00 ביום ההגשה האחרון לכל תקופה. הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.

 

איך מגישים בקשה?

חברות תעשייתיות המעוניינות בשיתוף פעולה עם מוסד מחקר במסגרת התכנית - נא לפנות ישירות לחברות היישום האקדמאיות.

הגשת טפסי הבקשה לתכנית תעשה על ידי החברה התעשייתית בתיאום ובשיתוף עם מוסדות המחקר.

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר.
ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת:

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את המסמכים.

שאלות בנושאי הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900.

המסלול אינו מיועד למימון מחקר ממומן עבור בעל ידע באקדמיה.

לפרטים וליצירת קשר

זירת תשתית טכנולוגית

דוא"ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il

 

לפנייה בנושא אופן הגשת בקשה: