מו"פ בתעשיית הייצור - מופ"ת

0
0

תעשיית הייצור מתקשה להתמודד עם התחרות הגלובלית הגוברת והולכת. כדי למנוע קיפאון ונסיגה בתחומי תעשיית הייצור, רשות החדשנות מספקת תמריצים שהותאמו במיוחד לצורכי תעשייה זו במטרה לעודד חדשנות במגזר זה.

בקשה לדוגמה – חטיפי הכפר בע"מ

 1. קובץ הבקשה (Word).
 2. קובץ התקציב (Excel).
 3. הסברים לקובץ התקציב (PDF).

ייעוץ באתר החברה

במסגרת המסלול ניתן לקבל ייעוץ פרטני והדרכה, ע"י נציג רשות החדשנות באתר החברה, ללא תשלום וללא התחייבות. יש לפנות באמצעות טופס בקשה לקבלת ייעוץ פרטני והדרכה.

מטרת המסלול

מטרת מסלול מופ"ת (מו"פ בתעשיה) הינה לעודד מפעלי תעשייה מוטי ייצור לקדם ולהטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית, באמצעות ביצוע תכניות מו"פ שמטרתן פיתוח מוצרים חדשנים, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים, או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור במטרה לשפר פריון ולייצר בידול טכנולוגי אשר יוביל להשגת יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי.

למי מיועד המסלול?

1. חברות תעשיית הייצור: תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ואשר עונה על אחד מבין שני התנאים הבאים:
 • מרבית הכנסתו נבעה מייצור מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית. (בכלל זה - מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין, תחזוקת מכונות)
 • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות), והעונה על 2 התנאים הבאים במצטבר:
1. מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.
2. מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ-25 עובדים.
 
2. חברות תעשיית ייצור עילית: תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ואשר עונה על שלושת התנאים הבאים במצטבר:
 • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה העילית (בכלל זה ייצור תרופות, מחשבים מכשור אלקטרוני ורפואי, וייצור כלי טייס), והעונה על 2 התנאים הבאים במצטבר:
 • במועד הגשת הבקשה מספר עובדי הייצור בתאגיד הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.
 • במועד הגשת הבקשה מספר עובדי המו"פ בתאגיד הינו לכל היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ-25 עובדים.

 

בדיקה מקדמית לשיוך חברה:

​חברות המעוניינות לבחון אם תחום עיסוקן מאפשר הגשת בקשות לתמיכה במו"פ במסגרת מסלול מופ"ת, יכולות לפנות לרשות החדשנות באמצעות הטופס - בדיקה מקדמית לשיוכן לתחומי התעשייה המסורתית.

לפרטים אודות ענפי התעשייה סיווגם ניתן לפנות למדריך הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, (בו מפורטים כל ענפי התעשיה) ולטבלת סיווג ענפי התעשיה על פי עצמתם הטכנולוגית באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

 

מה מקבלים?

תמיכה בשיעור של 30% - 50% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו 

 

הכרה בסוגי הוצאות מו"פ ייחודיות לכלל החברות העונות לתנאי המסלול (בנוסף לאותן סוגי ההוצאות המוכרות בדרך כלל לתכניות המו"פ הנתמכות ע"י רשות החדשנות במסלולים אחרים) כדוגמת:

 • הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות ולבניית אבטיפוס של מכונות אלו בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו"פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ₪.
 • הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התכנית לארץ ולחו"ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית.
ההטבות המפורטות להלן תקפות לתיקי מו"פ שיוגשו עד לתאריך 31.12.2020
 

בנוסף, חברות תעשיית ייצור קטנות, העונות לתנאי המסלול והמייצרות בארץ, זכאיות בשלושת תיקי המו"פ הראשונים המוגשים על ידן להטבות ייחודיות (בכפוף לתנאי ונהלי המסלול). 

 • פטור מחובת תשלום תמלוגים.
 • שיעור התמיכה בתכניות מו"פ שיאושרו יועמד על 50% מן התקציב המאושר.
 
לאחר מיצוי תקופת הפטור מתשלום תמלוגים, חברות אלו זכאיות לשיעור תמלוגים מופחת בשיעור של 1.3% 
 
הבהרה: חברות תעשיית ייצור העילית כהגדרתן לעיל אינן זכאיות להקלות בחובתן לתשלום תמלוגים.
 

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • המסלול מאפשר לכלל מפעלי תעשיית הייצור תנאים מועדפים ומתאימים לצרכיהם, לצורך יישום תכניות לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות, המקנים לחברות יתרון תחרותי ומאפשרים לה לחדור לשווקים חדשים.
 • המסלול מציע תנאים משופרים במיוחד לחברות קטנות בראשית דרכן במו"פ המייצרות את מוצריהן בארץ על מנת להקל עליהן את קבלת ההחלטה האסטרטגית לכניסה לביצוע תכניות מחקר ופיתוח.
 • הקריטריונים לאישור תכניות מותאמים במיוחד לחברות המשויכות למסלול.

תנאי המסלול

קריטריונים להערכת בקשה

 

 • החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את התיק, ובכלל זה היותה משמעותית ביחס לחדשנות הטכנולוגית הקיימת בחברה.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק.
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק ובכלל זה מידת התחרותיות של המוצר בשוק היעד ופוטנציאל החברה להגיע לשוק היעד.
 • רמת הסיכון הטכנולוגי/הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.
 • היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 • היכולות הטכנולוגיות של החברה והיערכותה לביצוע התכנית.

 

קולות קוראים וזמני הגשת בקשה

חברות במסלול זה יכולות להגיש בקשות לתמיכה בתוכניות מו"פ במהלך כל השנה.

בנוסף, קיים קול קורא להגשת תכניות מו"פ וחדשנות בחברות תעשייתיות מתחום התמרוקים וחומרי גלם לתמרוקים - קול קורא פתוח להגשה עד לתאריך 29 במאי 2019.

 

 

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון: יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה.

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

כחלק מההגשה המקוונת יש להוסיף מסמכים אלו כצרופה לבקשה המקוונת:

 1. טופס הגשת בקשה (Word) -טופס בקשה לתמיכה במסלול מופ"ת או טופס בקשה מקוצר לתמיכה במסלול מופ"ת
 2. תקציב בקשה (עד 50 עובדים) או תקציב בקשה (Excel מעל 50 עובדים) (קובץ התקציב ימולא בנפרד עבור קבלן המשנה כאשר תקציב קבלן המשנה עולה על 30 אחוז מתקציב הבקשה)
 3. טופס הצהרה והרשאה
 4. תעודת התאגדות (במידה ותקציב קבלן המשנה עולה על 30 אחוז מתקציב הבקשה, יש לצרף את תעודת ההתאגדות עבור קבלו המשנה)
 5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)
 6. הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
 7. טופס דיווח שעות (לאחר הפעלת התיק)

שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש להפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900

הליך מקוצר להגשת הבקשה

מי זכאי להגיש בקשה בהליך מקוצר?

 • חברה העונה לתנאי השיוך למסלול מופ"ת כמפורט לעיל
 • חברה העונה לתנאי הפטור מתשלום תמלוגים כמפורט לעיל
 • חברה שטרם נתמכה ע"י רשות החדשנות וזוהי בקשתה היחידה.
 • חברה ותיקה (מעל 5 שנים) ופעילה ברצף בתחום עיסוקה הנוכחי.
 • היקף תקציב הבקשה קטן ממיליון ₪.

מה מקבלים?

 • זכות לקבל ייעוץ פרטני והדרכה, ע"י נציג רשות החדשנות באתר החברה, ללא תשלום וללא התחייבות. יש לפנות באמצעות טופס בקשה לקבלת ייעוץ פרטני והדרכה.
 • טופס בקשה מקוצר ומפושט
 • הבקשות הזכאיות יועלו לדיון ייעודי של ועדת המחקר תוך עשרה שבועות מיום הגשתן, למעט במקרים בהם לא ניתן לקיים את הדיון עקב סיבות התלויות בחברה מגישת הבקשה.

יצירת קשר