קול קורא להאצת טכנולוגיות ביוקונברג’נס משנות מציאות בשירותי הבריאות

הצטרפו אלינו לוובינר
שיתקיים ב5.8.24
הרשמו כעת

תאריך אחרון להגשה 

16/09/2024

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות ומשרד הבריאות מזמינים חברות טכנולוגיה ישראליות או קבוצות של חברות טכנולוגיה ישראליות המשתפות פעולה, לבצע בישראל הדגמה-ראשונה-בעולם של פתרונות טכנולוגיים משני מציאות (Disruptive Innovation) לאתגרים גלובליים שלא קיים עבורכם פתרון בדרגת בשלות גבוהה. במסגרת המסלול מתאפשר להגיש בקשה להשקעה משלבים מוקדמים של הפיתוח הטכנולוגי, תוך אפשרות להתייעצות שוטפת עם משרד הבריאות וקבלת ליווי רגולטורי שיאפשר כניסה מהירה לניסוי קליני בישראל. 

מוזמנים לצפות בוובינר על המסלול:

תיאור הקול הקורא

ביוקונברג‘נס הוא תחום טכנולוגי שמהותו שילוב של שיטות, רעיונות וטכנולוגיות שבסיסם ביולוגי יחד עם ידע וטכנולוגיות מתחומים אחרים כגון פיזיקה, מדעי המחשב, מתמטיקה והנדסה. פעילות בתחום הביוקונברג’נס דורשת ידע ביולוגי רב, לצד ידע הנדסי וגם שילוב בין אנשי ביולוגיה לאנשי הנדסה ומדעי מחשב. מטבע היותו תחום טכנולוגי חדש, הוא מלווה באתגרים טכנולוגיים ורגולטוריים משמעותיים. התחום צומח בצורה משמעותית ובשנת 2022 היקף ההשקעות בתחום עמד על 120B$  עם צפי גידול של 7.94% CAGR. הרשות רוצה לתמוך ולקדם פתרונות טכנולוגיים חדשניים מתחום הביוקונברג’נס שיש להם פוטנציאל להתמודד עם האתגרים ווהקשיים בשוק הבריאות ולייצר פוטנציאל לשיבוש השווקים העולמיים בתחומים אלה. 

במסגרת המסלול מתאפשר להגיש בקשה להשקעה משלבים מוקדמים של הפיתוח הטכנולוגי, תוך אפשרות להתייעצות שוטפת עם משרד הבריאות וקבלת ליווי רגולטורי שיאפשר כניסה מהירה לניסוי קליני בישראל. 

קהלי יעד

הקול הקורא מיועד לתאגידים ישראליים או קבוצות חברות טכנולוגיה ישראליות המפתחות טכנולוגיות ומוצרים חדשניים משני מציאות בעולמות הבריאות ובתחום הביוקונברגנס, לרבות: 

 1. מערכות מבוססות אורגנואידים לדיאגנוסטיקה וטיפול (Organoid-based systems for diagnostics and treatment) 
 2. מערכות אוטונומיות מבוססות בינה מלאכותית לדיאגנוסטיקה ובחירת טיפולים רפואיים (AI-based systems for diagnostics and personalized medicine) 
 3. רקמות ואיברים מודפסים (3D printing of tissue/organs)
 4. תהליכי ייצור במתווים חדשניים ומשבשים (Disruptive and innovative production processes)
 5. חישה רפואית בטכנולוגיות חדשניות ומשבשות (Disruptive and innovative biosensors) 
 6. שילוב של טיפול תרופתי, תאי או גנטי עם מערכות הנדסיותו ו/או דיגטליות, עם/ללא מרכיב AICombination of drug, cell or gene therapy and an engineering or digital system with/without AI 

מה מקבלים?

 • אין הגבלה על גובה התקציב המבוקש. 
 • ליווי רציף של התהליך הרגולטורי ע”י משרד הבריאות הישראלי לתיווך התהליכים הרגולטוריים הנדרשים. 
 • מימון כספי בשיעור של בין 20% לבין 50% מתוך סך תקציב התכנית המאושר, בכפוף להוראות מסלול הטבה מס’ 1 ונהליו. 
 • הערכה מעמיקה של הטכנולוגיה או הפתרון המוצע ע”י הרשות לחדשנות. 
 • תקופת הביצוע עד 36 חודשים. 
 • מקדמה – עד 35% מגובה המימון המאושר, בכפוף להחלטת הועדה. 

 

תנאי סף

 • המבקש הינו תאגיד ישראלי. 
 • המחקר והפיתוח עבור התוכנית שעבורה מוגשת הבקשה, על כל רכיביה, יתבצע בישראל, ע”י תושבי ישראל, אלא אם כן שוכנעה ועדת המחקר, מנימוקים שיירשמו, כי לביצוע של התכנית חיוני כי חלק מהתכנית יבוצע שלא בישראל או שלא בידי תושבי ישראל. 
 • ביצוע המחקר והפיתוח במסגרת תכנית מאושרת ייעשה בידי המבקש או בידי מי שהמבקש ציין בתכנית כי ביצוע המחקר והפיתוח, או חלק מהם, יימסר לביצועו, או בידי מבצע שאושר לפי סעיף 3.3(א)(7) למסלול ההטבה (שינוי תכנית). 
 • המבקש התחייב כי יהיה הבעלים בידע שנובע ממחקר ופיתוח על פי התכנית המאושרת וכל זכות הנובעת ממנו לרבות זכויות קניין רוחני, מרגע היווצרם. בבקשה הכוללת בעלות משותפת בידע, כהגדרתה בסעיף ‏14.3 למסלול ההטבה, כל הבעלים בידע התחייבו כאמור. 
 • התכנית שעבורה מוגשת הבקשה לא תתבצע על פי הזמנה של מישהו אחר שאינו המבקש, תמורת תשלום מלא או חלקי הניתן כנגד מתן זכויות בעלות, חלקית או מלאה, בידע או במוצר. 
 • אין למגיש הבקשה, בקשה למימון תכנית זהה, במלואה או בחלקה, אשר נבחנת באיזה ממסלולי ההטבות של רשות החדשנות, לרבות מסלולי משנה. 
 • לא התקבל, לשם ביצוע התיק שעבורו מוגשת הבקשה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה. לא תינתן הטבה נוספת בגין תיק מאושר בגינו ניתנה בעבר הטבה לפי הוראות מסלול ההטבה. 
 • המבקש אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה. 
 • המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011 

קריטריונים להערכת בקשה

 • היבט טכנולוגי: רמת החדשנות הפונקציונאלית והחדשנות הטכנולוגית של המוצר, לרבות מידת המורכבות והעומק שלו, אתגריה הטכנולוגיים של התכנית והיתכנותה הטכנולוגית. 
 • היבט עסקי: פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש בעקבות הצלחת התוכנית לרבות הפוטנציאל העסקי, גודל ו/או קצב גידול השוק , היתרון התחרותי (לרבות חוזק הקניין הרוחני) ותיקוף השוק שבוצע. 
 • היבט משקי: התשואה העודפת לכלכלה הישראלית, לרבות אתגרי חדירה גבוהים לשוק והפוטנציאל להתפתחות חברה שלמה בישראל. 
 • היבט יכולות המבקש: יכולות המבקש להשלים את התכנית בהצלחה, לרבות יכולת ניהולית, יכולת טכנולוגית/הנדסית, יכולת עסקית/שיווקית והישגים עד כה. 

אופן הגשת הבקשה 

 1. ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 16/9/24 בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו בחודש דצמבר 2024. 
 2. יש לקרוא בעיון את מסלול ההטבה ונהלי המסלול. יש למלא אחר ההנחיות המפורטות בהוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה הרלוונטי, הנהלים הרלוונטיים והודעה זו.
 3. הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר- הרשמו לאזור האישי
 4. מלאו את הטופס המקוון “בקשה להשקעה במו”פ” – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי. 
 5. רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה. 
 6. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים שיתעדכנו (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה). 
 7. חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה 

*במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
*הבקשות יועלו לדיון בוועדה במועדים קבועים בהתאם לתאריכי ההגשה. 


רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

פרטים ליצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il, או בטלפון 03-7157900, בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30.

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל growth@innovationisrael.org.il נא לציין בכותרת המייל BioConvergence ואת שם החברה 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.
*
כל האמור בקול קורא זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי, מסלול המשנה הרלוונטי וכן הנהלים שנקבעו מכוחם (כולל אלו המופיעים באזור נהלי מסלול המשנה).