קול קורא – שת”פ רשות החדשנות עם מאיץ החלקיקים CERN

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

*שימו לב: בשלב זה, לא נידרש להציג שותף על מנת להגיש בקשה*
 

מטרת התכנית:

עידוד פיתוח היתרון התחרותי הטכנולוגי של התעשייה האזרחית בישראל על ידי יצירת שיתופי  פעולה בין צוות המחקר של CERN או חברת המסחור שלו, ובין תאגידים עסקיים ומוסדות מחקר בתחומים בעלי חשיבות בשוק העולמי, שלתעשייה הישראלית עשוי להיות יתרון יחסי בהם. היעד המרכזי של מסלול זה, הוא פיתוח טכנולוגיות, שתסייענה לפיתוח מגוון רחב של מוצרים מוטי יצוא והוא מאפשר טווח רחב של פיתוח טכנולוגיה יישומית של צוות אקדמי על בסיס תשתיות של CERN ובסיוע צוות המו”פ שלו, העברת ידע מהאקדמיה הישראלית/CERN לתאגיד ישראלי ומסחור ידע קיים שמקורו ב CERN על ידי תאגיד ישראלי.

תיאור הקול הקורא

שיתוף פעולה במו”פ: 

פיתוח הטכנולוגיה מתבסס על שיתוף פעולה על פי אחד מהמסלולים הבאים:
א. בין תאגיד תעשייתי ישראלי וחברת היישום של CERN (ע”ב תנאי מסלול 1) .
ב. בין תאגיד תעשייתי ו/ללא מוסד מחקר ישראלי וכן צוות מחקר ב CERN (ע”ב תנאי מסלול מגנטון מס ‘6  או נופר מס’  7) . שיתוף הפעולה הוא תנאי הכרחי להשגת יעדי התכנית, זאת כאמור תוך תרומה הדדית וחסכון במשאבים. הרשות תממן את השותפים הישראלים בלבד.
 

תחומים טכנולוגיים:

הקול יתמקד בידע טכנולוגי המגולם במרכיבים בליבת העיסוק במאיץ החלקיקים CERN והמשמש בפיתוח, בתיכון, או בייצור של מגוון מוצרים כגון: רכיב, חומר גלם, תהליך ייצור, שיטת תיכון, תקן וכו’ ובלבד שפוטנציאל המסחור שלהם רלוונטי לתעשייה ישראלית. 22 טכנולוגיות במיקוד הקול הקורא ולפרטים יש לפנות לזירת תשתיות, דואר אלקטרוני: Tashtiot@innovationisrael.org.il

 

כיצד מגישים בקשה במסגרת הקול הקורא?

להגשת בקשה לקול הקורא יש תחילה להכנס לדף המסלול “שיתוף פעולה עם מאיץ החלקיקים CERN” ולקרוא את ההנחיות. 

שימו לב: הבקשה בשלב א’ תוגש באמצעות קובץ וורד ולא תעלה על עמוד אחד בפונט 12. הבקשה תכלול פרטים אודות המגיש, הסבר על הרעיון לפרויקט, תכול העבודה המוצעת והערכת מסגרת תקציבית (בשלב זה אין צורך להגיש תקציב מפורט).

הבקשה תוגש בהבנה שהבקשות בשלב ב’ יוגשו וימומנו בהתאם לפרויקט המבוקש, באמצעות המסלולים הרלוונטיים: 

*מסלול קמין הוסר מבין האופציות הפתוחות להגשה

לפרטים הקשורים לתכנית, יש לפנות למנהלת זירת תשתית טכנולוגית במייל: tashtiot@innovationisrael.org.il  או לאמירם בטל’: 03-5118151