קול קורא שני לקידום הטסת רב להב (רחפן)

מעוניינים לפרסם את פרטיכם כדי למצוא שותף להגשה? השאירו פרטים כאן ונשלח לכם דוא”ל עם שותפים אפשריים
יש לכם שאלות? לחצו לתשובות הבהרה

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

בהמשך להצלחת הקול קורא הראשון בו הודגמה יכולת טיסה במרחב אווירי מנוהל ובתאי שטח מוגדרים מראש אנו פונים כעת להרחיב את מוטת הבקרה ואפשור קיום אקוסיסטם עסקי משגשג ברמה הארצית תוך תאום ממוכן בזמן אמת עם גורמי הניהול הקיימים, רשות שדות התעופה וחיל האויר.

רשות החדשנות במסגרת מיזם הרחפנים הלאומי מזמינה חברות טכנולוגיה ישראליות בתחום טכנולוגיות כלי טייס מאוישים ובלתי מאוישים, לרבות רחפנים, להגיש בקשות למענק בתכנית פיילוטים לניסוי והדגמה (6-8 TRL) במרחב אווירי מנוהל (U-Space) תוך תיאום עם גורמי ניהול התעבורה האווירית ברמה הארצית.

מטרת קול קורא זה היא מינוף הישגי הקול הקורא הראשון (5185), לקידום היכולות הנדרשות להשגת פריסה ארצית באמצעות חיבור לתשתיות הפיקוח והבקרה הלאומיות (רשות שדות התעופה, מגדלי פיקוח אזרחיים, חיל האוויר וגורמי האכיפה) ופתיחת השמים לפעילות מסחרית שוטפת, מנוהלת ואוטומטית בכל רחבי הארץ.

הקול הקורא, שנוצר בשיתוף רת”א ומנהלת תחבורה חכמה במשרד התחבורה,  נת”א ורשות החדשנות יתמוך בתכנית פיילוטים שידגימו הפעלת כלי טייס מאוישים ובלתי מאוישים, לרבות רחפנים במטרה ליעל ולשפר את התחבורה בישראל ולפתח את האקוסיסטם בתחום.

ההגשה לקול הקורא תתבצע באמצעות מסלול הטבה מס’ 2 (מסלול משנה ב’).

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הפעלה, שליטה ובקרה, אמצעי איכון, ניהול רשתות רחפנים וכטב”מ וניהול מרחב אווירי לרבות פתרונות תכנה מתקדמים והגנתם במרחב הקיברנטי, שמיועדים לפעול באזור האורבני ו/או בין אזורים אורבניים. וכן לחברות המסוגלות להביא, לרשיין ולהטיס פלטפורמות מתאימות לצורך שתואר למעלה.

חברות זרות המעוניינות להשתתף בהדגמות מוזמנות לעשות כן ולקבל תמיכה רגולטורית, ללא תמיכה כספית ישירה של המדינה. על חברה זרה להיות מיוצגת בארץ על ידי מפעיל אווירי ישראלי בעל רישיון אשר יהיה אחראי לכל פעולות הרישוי הנדרשות וכן להפעלה בפועל.

גובה המענק

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • ניתן לייבא כלי טיס שלא קיימים בארץ לטובת ההדגמה, עלות ההשתתפות הישירה תוכר כציוד ייעודי בהתאם לנוהל.

 

תחומים מועדפים

הקול קורא נוצר במטרה לעודד:

 • אסדרה באמצעות יצירת ארגז חול רגולטורי.
 • הנגשת כלל שירותי USSP לכל בעלי העניין הקשורים בניהול ופיקוח על התעבורה האווירית בישראל.
 • פתיחת מרחבי טיסה מבוקרים, לרבות באזורים אורבניים צפופים ובכלל זה אזורים סמוכים לשדות תעופה, לאספקת שירותים מגוונים לאזרחי המדינה באמצעות כלי טיס קטנים ואוטונומיים.
 • הרחבת מנעד השירותים הניתנים באמצעות כלי טיס קטנים ואוטונומיים, בנוסף למשלוחים, לדוגמה ריסוס חקלאי, תצפית, צילום, ניטור, פיקוח ואבטחה לרבות תמיכה בעבודתם השוטפת של גורמי חרום והצלה.
 • הטמעת ממשקים ייעודיים מול בעלי העניין על בסיס הטכנולוגיות והתקנים שבשלבי אימוץ ע״י רשות התעופה האזרחית – עקרונות ה- USPACE במטרה לייצר אוטומציה מלאה.
 • ייעול ושיפור התחבורה והפחתת גודש בישראל ובעולם.
 • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.
 • פיתוח יישום והטמעת טכנולוגיות ותפיסות הפעלה חדשניות לקידום ויצירת רשתות שינוע אוויריות באמצעות כלי טיס מאוישים ובלתי מאוישים,לרבות רחפנים, אשר יקדמו את המצב התחבורתי ויקדמו את הכלכלה.

כיווני פעולה:

 1. אפיון פיתוח והטמעת ממשקים אוטומטיים מול חיל האויר, רש״ת, מגדלי פיקוח לרבות נתב״ג, תחת האסדרה של רת״א.
 2. אימות הפיתוח באמצעות סימולציות ולאחריהן הדגמת הטיסה המנוהלת במרחבים המבוקרים.
 3. הדגמה של שירותים מבוססי כלי טיס קטנים בטווחי טיסה ארוכים החוצים אזורי פיקוח שונים (ערכים כמותיים לייחוס: מתאר לדוגמה – העברת אספקה דחופה ממרכז לוגיסטיקה אל בית חולים מרוחק בטיסה ישירה  – טווחי טיסה בסדר גודל של עשרות ק״מ, מהירות טיסה 60 קשר, כיעד תכן, ומעלה ומעל 15 ק״ג מטען).
 4. קידום יכולות לנחיתה במרחב הציבורי בהיבטים טכניים תכנוניים ורגולטורים.
 5. ממשק ואמצעים לקבלת נתוני כלי טיס לא קואופרטיביים ו/או עוינים.
 6. קידום אוטומציה בתהליכים הלוגיסטים מהאויר כדוגמת Proof of delivery.

שלבי התכנית

חלק ראשון: 2023 – השלמות פיתוח והתאמות ע”י החברות הזוכות בקו”ק
שלב השלמות פיתוח, התאמות והיערכות (כשנה)

 • אפיון ופיתוח פאזה ראשונה (לרבות מערכת לניהול תעבורה אווירית אוטונומית)
 • הוכחת כושר טיסה של כלי הטיס החדשים
 • פיתוח ויישום הממשקים לגורמי הבקרה והפיקוח ובחינתם בסימולציות –  התאמה לרגולציה העדכנית
 • קידום תשתיות מנחתים (חלוקה למשקלים שונים, דיוקי נחיתה, בטיחות, מזג אויר, שיתוף ציבור)

שלב ההדגמות (כשנה)

מחזורים של ימי סימולציה לאימות הנחות התכן ואחריהם ימי טיסה בחלונות זמן מוגדרים בתיאום עם גורמי הבקרה והפיקוח באופן מדורג החל במגדלי פיקוח קטנים ופחות עמוסים וכלה בהדגמה בנתב״ג ו/או בשדה רמון.
תמונת ה-USSP תוצג בכל זמן הניסוי במגדלי הפיקוח – בתחילה בצג נפרד (צג ליד צג) ובהמשך כתלות ביכולת המימוש – מוטמע בתמונה האווירית המוצגת במגדלי הפיקוח.

שנת היישום 2024

ביצוע הדגמות בתרחישים ובקצב מתגבר תוך הטמעה לשוק ואפשור הפעלת שירותים מסחריים על ידי הזוכים.לצורך ביצוע הפיילוט:
מנהלת מיזם הרחפנים הלאומי בחברת נתיבי איילון תעמיד לרשות החברות שטח ב”מרכז השליטה המטרופוליני” (‘משמ”ר’) הכולל:

 • שתי עמדות של “בקרים”
 • עמדת אחראי משמרת
 • מסכי שליטה ותצוגה
 • טלפוניה וריהוט – כדי לתמוך ביכולת להוות UAV Service Provider

תנאי סף 

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • יש לספק LOI (letter of intent) עד לתאריך 4.8.2022 מאתר ההרצה -נתיבי איילון המהווים את אתר הרצה הלאומי, המביע את הסכמתו לשתף פעולה עם מגישת הבקשה בפיילוט המתואר בבקשה, לרבות השקעת המשאבים הדרושים לשם כך.
 • על מגישת הבקשה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס’ 2, ונהלי המסלול

הבהרה: הבעלות על הידע החדש המפותח והנרכש במסגרת התוכנית תהיה שייכת למגיש הבקשה. במידה וקבלן משנה (שותף) יהיה מעוניין בעתיד לקבל שותפות בידע החדש המפותח במהלך הפיילוט, יש ליידע את הרשות בעת הגשת הבקשה וזאת על מנת לאפשר זאת ביתר קלות בהמשך.

קריטריונים ספציפיים להערכת התכנית המוגשת 

אמות המידה המפורטות בעמוד המסלול, ויבחנו גם על סמך ההשפעה הצפויה של התכנית על ייעול ושיפור התחבורה בישראל ובפרט על הקטנת הגודש, הפחתת תאונות הדרכים וצמצום השימוש בנפט לתחבורה.
ההערכה תבוצע, בין היתר, בחתך תחומים כמפורט בנספח “ארגז החול של קול קורא שני לקידום הטסת רב-להב, VTOL וכטב״מ במרחב אווירי מנוהל ” כפי שהוגשו ואל מול כלל הבקשות שהוגשו על בסיס האספקטים הבאים (ככל שישימים):

 • מפעילים אוויריים הם רק אלו אשר כבר מחזיקים ברישיון מפעיל אווירי מרשות התעופה האזרחית
 • חברות המבקשות לפתח ממשקים מול גורמי הממשלה חייבות להציג עמידה בדרישות הסיווג הביטחוני כפי שיוגדרו.
 • על התכניות להדגים יכולות טרום מוצריות ברמת בשלות גבוהה TRL6-8 ו/או תכולות מו״פ שעיקרן פיתוח ממשקים אוטומטיים לגורמי הפיקוח השליטה והאכיפה.
 • החברות המשתתפות בפיילוט מחויבות להקליט תכולות מוגדרות מראש באמצעות “קופסא שחורה” בכלי הטייס ו/או ב”תחנות הקרקעיות”.
 • רשות החדשנות רשאית לשתף את המידע הנאסף, עם גורמי ממשל לטובת פיתוח הרגולציה, חקירת תאונות ואירועי בטיחות וקידום עולם הרחפנים / כטב”ם.
 • תרומה לגיבוש עקרונות להתנהלות נכונה בין מפעילי כלי טיס קטנים וגורמי הפיקוח השליטה והאכיפה בתווך העירוני והבין-עירוני.
 • יכולת לממש מגוון משימות מועילות ובעלות הצדקה כלכלית באמצעות כלי טיס קטנים במרחב אווירי מנוהל.
 • יכולת לשנע מטענים לטווח ארוך בזמן קצר וביעילות משקית (ניצול מיטבי של התווך האווירי) כולל יישומים בהם נדרש Proof of delivery.
 • פתרונות שינוע ללא מגע יד אדם בעידן הריחוק החברתי.
 • עדיפות תנתן ליישום המתבסס על החקיקה האירופאית ותקני .ASTM במידה ומדובר בתקנים אחרים, יש לקבל אישור מיוחד ממיזם הרחפנים הלאומי לפני ההגשה. 
 • פיתוח יכולות טיסה מעל אנשים ויכולות טיסת BVLOS (לרבות מענה לשיבושי GNSS).
 • עבור משתתפים העוסקים בשליטה ובקרה – יכולת לעקוב אחר פעילות כלל כלי הטיס במרחב המנוהל – כולל ובפרט:
 • כלי טיס של חברות שונות, שהם חלק מהתכנית.
 • כלי טיס שאינם חלק מהתכנית.
 • כלי טיס מאוישים למיניהם.
 • מתן התרעות על “הפרה אפשרית של מרווחי בטיחות”.
 • הטמעה מנדטורית של אמצעי זיהוי בלתי תלוי RID על פי תקן .ASTM
 • איכון כלי טיס קואופרטיבים ולא קואופרטיבים בגובה נמוך מאוד VLL.

הערכת תוכנית הפיילוט תיעשה, בין היתר, על סמך:

 • אישורי רשות התעופה האזרחית (רת”א) מתאימים:
  • רישיון הפעלה אווירית.
  • תעודת כושר טיסה (מסוג “הרשאה מיוחדת קבועה” עבור עבודה מסחרית, “לשימוש ניסיוני” עבור פיתוח/ניסויים/הדגמות אך אסור לבצע עמה עבודה מסחרית).
  • רישוי אישי – היתר מטיס כטב”מ בהגדר מתאים עבור כלי הטיס אותו מטיסים.
  • ביטוח צד ג’ שאושר על ידי רת”א.
 • שיתוף מידע כלפי יחידות הנת”א (יב”אות/ מב”אות/ ACC ונתב”ג).
 • יכולת התערבות וביצוע הנחיות של יחידות הנת”א.
 • שיתוף מידע עם חברות אחרות שישתתפו בהדגמות.
 • תקשורת מעבר לקו הראייה על בסיס רשתות סלולאריות LTE (עדיפות לפתרונות עם יכולות דור 5 שיכנסו להדגמה עם התקדמות הפריסה הארצית, עדיפות לפתרונות שידגימו יתירות בתווך הסלולארי).
 • על כל כלי הטיס שישתתפו בתכנית להיות מזוהים חד חד ערכית ובצורה בלתי ניתנת להתערבות החברה המפעילה, באמצעי טכנולוגי תקני, על מנת לאפשר זיהוי והבחנה ביניהם לצרכי שליטה בקרה ואכיפה בהתאם להנחיית רת״א והתקינה הרלוונטית. נדרשת היכולת לצפות בקיומם ומיקומם של כל הכלים בכל המקומות הנדרשים ובכלל זה היב”אות/מב”אות/ ACC/ נתב”ג/ בטחון פנים / משטרה וכיוצא בזה.

כל פנייה לבירור בכל עניין תעשה לחטיבת צמיחה ברשות החדשנות במייל AAMI@innovationisrael.org.il
לקבלת מכתב הכוונות והסבר על הסכם הנסיינים, יש לפנות לרעות בורוכוב, מנהלת תחום יישום טכנולוגיות אוטונומיות, reutb@ayalonhw.co.il

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום התחבורה.

לתשומת לב כי יש לצרף לטופס הבקשה מענה לנספח ארגז החול של קול קורא שני לקידום הטסת רב-להב, VTOL וכטב״מ במרחב אווירי מנוהל.

הטכנולוגיות שתתמכנה במסגרת המסלול תעסוקנה רק (לפחות באחד) מהתחומים הבאים:

 1. פיתוח, ייצור, יבוא והטמעה של פלטפורמות שטרם טסו בישראל בדגש על טווחי טיסה ומשקל מטען מוגדלים
 2. מימשקים ופתוח אסדרה בין גופים ארגוניים ובין רמות שונות של אפליקצייות
  1. יישום פתרון כדוגמת LAANC לטובת הנגשת ה- U-Space למפעילים וחובבים הטסים במשטר VLOS
  2. יישום ממשק בין עולם ה- U-Space ובין רשות שדות התעופה בהנחה שההפצה למגדלים פנימית
  3. יישום ממשק לתקשורת בין USSP
  4. יישום ממשק בין MDOS ל- USSP
  5. יישום ממשק לתאום מול הגופים שיש להם יכולת שיבוש
 3. הוכחת מסירה לאדם מוגדר POD
 4. מכלול הפעולות הנדרשות לטובת הגדרת דרישות, פיתוח, רכש, הטמעה והוכחה של הגנת סייבר על מרכיבי האקוסיסטם.
 5. הפעלת מנחתים לכטב”ם כבד/ eVTOL
 6. הדגמת יכולות NCTR אזרחיות
 7. תפעול של אחד או יותר מהסלים הקודמים (בהבטי כ”א מיומן, גיוסו, הכשרתו, הסמכתו, הפעלתו וכיו”ב).

לתשומת לב כי בנוסף למפורט בדף המסלול, על החברות להגיש כנספח להגשת הבקשה מענה גם ל”נספח ארגז החול של קול קורא שני לקידום הטסת רב-להב, VTOL וכטב״מ במרחב אווירי מנוהל

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 22.08.2022 בשעה 12:00 בצהריים.
תשובות ימסרו באמצע חודש נובמבר 2022.

לקובץ שאלות הבהרה, לחצו כאן

לפרטים נוספים ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם מנהלת המרכז לרגולציה לטכנולוגיות חדשניות C4IR WEF דניאלה פרטם, חטיבת צמיחה בדוא”ל:daniella.partem@innovationisrael.org.il

במקרה של שותף: פניות עבור מיזם הרחפנים הלאומי ונתיבי איילון, ניתן ליצור קשר עם מנהלת תחום יישום טכנולוגיות אוטונומיות, מיטל גורן בדוא”ל: meital.g@ayalonhw.co.il

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.