קול קורא לתכניות מו”פ לייצור מוצרי קוסמטיקה ופולימרים

חטיבות

ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

מפעלי ייצור מוזמנים להגיש בקשות לתמיכה בתוכניות מו”פ וחדשנות טכנולוגית בתחומי הקוסמטיקה והפולימרים. ניתן להגיש בקשה במגוון נושאים לדוגמא: פיתוח מוצרים, חומרים, טכנולוגיות, ותהליכי ייצור חדשניים שיביאו להשגת בידול טכנולוגי ותשואה.

קול קורא זה הינו שיתוף פעולה בין חטיבת צמיחה ברשות החדשנות ואיגוד תעשיות מוצרי צריכה ובניה בהתאחדות התעשיינים.

 

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

 • חברות ייצור מענפי הפולימרים לדוגמא חברות המייצרות אריזות, יריעות, מוצרי פלסטיק ועוד,
 • חברות ייצור מענפי התמרוקים לדוגמא מוצרים טיפוליים, מוצרי היגיינה, קוסמטיקה, חומרי גלם לקוסמטיקה ועוד.

 

גובה המענק

 • פרוייקטי מו”פ שיאושרו יהיו זכאיים למענק ששיעורו 30% – 50% מההוצאות המאושרות.
 • תוספת של 10% תינתן לתוכניות המבוצעות באזור פיתוח א’
 • תוספת של 10% תינתן לתוכנית במידה ולפחות 20% מביצוע התוכנית יתקיים במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי
 • יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ברשות החדשנות ולאישור התוכנית ע”י ועדת המחקר של חטיבת צמיחה ברשות החדשנות.

 

תחומים מועדפים

פיתוחים שניתן להגיש עבורם בקשה למענק עשויים לכלול, בין השאר:

 • פיתוח מוצרים חדשניים בחומרי גלם, פורמולות משופרות, שימוש ברכיבים טבעיים, לדוגמה: פיתוח אריזות שניתנות למחזור, פיתוח יריעות בעלות תכונות ייחודיות, פיתוח מוצרי קוסמטיקה מבוססי חומרים טבעיים ועוד.
 • שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות המוצר הקיים, לדוגמה: הארכת חיי מדף של מוצר, פורמולות מתקדמות לטיפוח ועוד.
 • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור, לדוגמה: פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור לשדרוג ושיפור כושר הייצור וההספק.

 

תנאי סף

 • חובת רישום ודיווח הוצאות המו”פ של החברה לרשות החדשנות.
 • יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר.
 • סך התקציב לכלל בקשות המענק המוגש על ידי תאגיד במסלול מופ”ת יהיה עד 5 מיליון ש”ח לשנה קלנדרית.
 • דיווח לרשות החדשנות על שינוי מהותי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע.
 • תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם להוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם למסלול מופ”ת (למעט חברות הפטורות מתשלום תמלוגים כמפורט לעיל).
 • שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו”ל, יהיה עליהם לקבל את אישור רשות החדשנות מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו”פ והחדשנות.
 • לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה ראו את חוק המו”פ והחדשנות, את  מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ואת נהלי המסלול. 
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בנהלים הנ”ל.

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית וכמה היא משמעותית ביחס לקיים.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק.
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק ובכלל זה מידת התחרותיות של המוצר בשוק היעד ופוטנציאל החברה להגיע לשוק היעד.
 • רמת הסיכון הטכנולוגי/הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.
 • היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל
 • היכולות הטכנולוגיות של החברה והיערכותה לביצוע התכנית.

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול מופ”ת

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏15/03/2022 בשעה 12:00 בצהריים.

תשובות ימסרו עד ה- 30 ביוני 2022

 

צריכים לדבר איתנו?

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לפרטים אודות הקול הקורא ניתן ליצור קשר עם נציגי חטיבת צמיחה:

 • דניאל פינטו, מנהל תכניות מו”פ חטיבת צמיחה בדוא”ל: DANIEL.PINTO@INNOVATIONISRAEL.ORG.IL או בטלפון 03-7157938
 • רונית אשל, מנהלת אסטרטגיה ופיתוח עסקי בחטיבת צמיחה: Ronit.Eshel@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157936

 

ונציגי התאחדות התעשיינים:

 • אלעד נצר, מנהל המחלקה לכלכלת עסקים בדוא”ל: elad@industry.org.il או בטלפון: 050-7194700
 • ליאור שחר, כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות בדוא”ל: liors@industry.org.il או בטלפון : 052-6289962
 • הדר מרלי, מנהלת ענף התמרוקים בדוא”ל: hadar@industry.org.il או בטלפון: 050-7478868
 • הראל בן דוד, מנהל ענף פלסטיק ואריזות בדוא”ל : harelbd@industry.org.il או בטלפון : 052-277778
 • אורן הרמבם, מנהל איגוד תעשיות מוצרי צריכה ובנייה בדוא”ל:  oren@industry.org.il או בטלפון: 050-7478858

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
**אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.