קול קורא לשת”פ עם ספייס פלורידה

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

    

רשות החדשנות ושותפתה Space Florida מזמינות חברות בישראל ובפלורידה להגיש בקשה לקבלת מענק לביצוע פרויקטים של מו”פ ותכניות הרצה (פיילוטים) משותפים בנושאי חלל, תעופה וטכנולוגיה המשויכת לתחומים אלה.

ניתן להגיש בקשה לקול קורא במסגרת המסלולים הבאים:
מסלול תמיכה במו”פ עם שותפים בינלאומיים – מיועד לפרוייקטי מו”פ בשלבי פיתוח ראשוניים.  
מסלול תמיכה בפיילוטים עם שותפים בינלאומיים – מיועד לפרוייקטי פיילוט בשלים להרצה ללא תכולות מו”פ משמעותיות.

תיאור הקול הקורא

קול קורא זה מתמקד בנושאי החלל והתעופה וכולל פיתוח של טכנולוגיות בתחומים רלוונטים שונים, כמו: טכנולוגיות מידע, AI, אקלים, בריאות, חקלאות, תקשורת, ביטחון סייבר, ייצור מתקדם ורובוטיקה.

 

קהל יעד

חברות טכנולוגיה ישראליות שמתכוונות לבצע שיתוף פעולה בתחומים הנ”ל עם חברה מפלורידה.

במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, אנא מלאו את טופס חיפוש השותפים ושלחו לאנשי הקשר המצוינים מטה.

 

מימון

  • עבור חברות ישראליות – גובה הסיוע בקול קורא זה הינו עד 50% מהוצאות החברה במבנה של מענק מותנה מרשות החדשנות.
  • עבור חברות מפלורידה – גובה הסיוע בקול קורא זה הינו עד מיליון דולר במענק מ-Space Florida.

 

קריטריונים להערכה ותנאי סף

עבור חברות ישראליות, תנאי הסף והקריטריונים להערכה מפורטים בדף מסלול תמיכה במו”פ עם שותפים בינלאומיים ודף מסלול תמיכה בפיילוטים עם שותפים בינלאומיים.
למידע על הקריטריונים להערכה של חברות מפלורידה, אנא בקרו באתר Space Florida.

 

אופן הגשת הבקשה

עבור חברות ישראליות, אופן ההגשה הוא כפי שמפורט בדף מסלול תמיכה במו”פ עם שותפים בינלאומיים ודף מסלול תמיכה בפיילוטים עם שותפים בינלאומיים בהתאמה למסלול מטעמו מגישים בקשה.
שימו לב שעליכם לצרף להגשה את טופס הבקשה הבילטראלי.
במקביל להגשת בקשה לתמיכה לרשות החדשנות, על החברות השותפות בפלורידה להגיש בקשה לתמיכה ל-Space Florida. בקשות שלא יוגשו במקביל לשתי המדינות לא יאושרו.
למידע על אופן הגשת הבקשה של חברות מפלורידה, אנא בקרו באתר Space Florida.

* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא הבינ”ל. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

 

לפרטים ויצירת קשר

מנהלי תכנית זו ברשות החדשנות: North-America Department, NA@innovationisrael.org.il.
מנהלי תכנית זו בSpace FloridaTony Gannon, VP Research & Innovation, tgannon@spaceflorida.gov

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.