קול קורא לשת”פ בתוכניות הרצה (פיילוטים) ומו”פ עם שותפים ממדינות אסיה-פסיפיק

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות ושותפותיה במדינות אסיה-פסיפיק מזמינות חברות להגיש בקשה לקבל מענק לשיתוף פעולה בתכניות הרצה (פיילוטים ומו”פ)  יחד עם חברות שותפות במדינות הרלוונטיות. מסגרת זו מקנה לחברות ישראליות את האפשרות להנות משיתופי פעולה עם חברות מובילות במגוון תחומים ולקבל מענקים עבור פרויקטים משותפים מבוססי חדשנות טכנולוגית עם השותפים הבאים: שאנגחאי, טאיוואן, תאילנד, שאנדונג, גואנדונג וחברת האייר.

 רשות החדשנות מפעילה את קול קורא זה תחת מסלול תמיכה בפיילוטים עם שותפים בינלאומיים

 

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

חברות בכל התחומים, המעוניינות בשיתוף פעולה עם שותפים בינלאומיים  או לחברות המעוניינות בשת”פ בשווקים אלו ומחפשות חברה זרה שותפה לפרויקט.
עבור פרויקטים עם חברת Haier נדרשות חברות בתחומי IoT, פיתוחים חדשים בתחום הקירור וההקפאה המהירה, איכות מים ואוויר ויעילות אנרגיה.

 

מימון

עבור חברות ישראליות, גובה הסיוע בקול קורא זה הינו עד 50% מהוצאות המו”פ.
עבור חברות זרות, גובה הסיוע בקול קורא זה מוחלט ומוענק על ידי רשות המימון הזרה.
לפרויקטים עם Haier, יינתן סיוע נוסף מהתאגיד הרב לאומי בצורת in-kind, באמצעות גישה לבחינת יכולות הפיתוח בתנאי שטח אמיתיים לבדיקת החדשנות, שימוש בציוד, מומחיות, שירותים פנימיים יחודיים, וסיוע במסחור משותף של התוצר.

 

תנאי סף וקריטוריונים להערכת בקשה

תנאי הסף והקריטריונים להערכה מפורטים בדף מסלול תמיכה בפיילוטים עם שותפים בינלאומיים.

 

אופן הגשת הבקשה

ההגשה לקול קורא זה נעשית בהתאם למסלול הפיילוטים. על מנת להגיש בקשה יש להוריד את הטפסים המופיעים במסלול הפיילוטים ולהגישם בטופס הגשת בקשה לתמיכה באיזור האישי של אתר רשות החדשנות.
אופן הגשת הבקשה מפורט בדף מסלול תמיכה בפיילוטים עם שותפים בינלאומיים
על מנת להגיש בקשה יש למלא טופס בקשה בילטראלית Bilateral Application Form (ניתן להשתמש גם בפורמט שיסופק על ידי החברה הזרהתחת “הוספת צרופות” בטופס הגשת הבקשה לתמיכה באיזור האישי. 

לפרטים נוספים, עיינו במדריך לתכנית ופעלו בהתאם לנוהל יישום הסכמי שת”פ בינלאומיים.

מידע על הגשת בקשות לרשויות הזרות

במקביל להגשת בקשה לתמיכה לרשות החדשנות, על החברות השותפות הזרות להגיש בקשה לתמיכה לגוף המקביל במדינה השותפה, על פי המצוין בדף הפרויקט. בקשות שלא יוגשו במקביל לשתי המדינות לא יאושרו.
לפרטים נוספים עיינו במדריך הרלווטי:

 במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, תוכלו לפנות אלינו גם בסיוע בחיפוש אחר שותף רלוונטי

* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא הבינ”ל. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. 
במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

 

לפרטים ויצירת קשר

מנהלי התכנית ברשות החדשנות: Asia-Pacific Department, APAC@innovationisrael.org.il.
פרטי מנהלי התוכניות של הגופים הזרים מצוינים במדריך התוכנית הרלוונטית שלעיל.