קול קורא לשיתוף פעולה במו”פ ותכניות הרצה (פיילוטים) עם EMBRAPII (ברזיל)

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות ו-EMBRAPII (הסוכנות הברזילאית למחקר וחדשנות תעשייתית) מזמינות חברות ישראליות בכל תחומי הטכנולוגיה להגיש בקשה לקבלת מענק לביצוע פרויקטי מחקר ופיתוח ולפרויקטי הרצה יחד עם חברות בברזיל. 
התכנית תתמוך בשיתופי פעולה נרחבים עד לתקופה של שנתיים.

רשות החדשנות מפעילה את קול קורא זה תחת בדף מסלול תמיכה במו”פ עם שותפים בינלאומיים ודף מסלול תמיכה בפיילוטים עם שותפים בינלאומיים.

לפרטים נוספים, עינו במדריך לתכנית (Guidelines).

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

קול קורא זה מיועד לחברות טכנולוגיה בכל התחומים, שמתכוונות לבצע שיתוף פעולה במו”פ עם חברה זרה בברזיל. תינתן עדיפות לפרויקטים בתחומים הבאים: מדעי החיים, ערים חכמות, IoT, אגריטק, פודטק וקלינטק.
הקול הקורא מכוון לחברות ישראליות עם שותף ברזילאי או חברות המתעניינות בשוק הברזילאי.

 

מימון

עבור חברות ישראליות, גובה הסיוע בתכנית זו הינו עד 50% מהוצאות המו”פ, במבנה של מענק מותנה.
עבור חברות ברזילאיות, המימון הוא בהתאם לתנאים המופיעים במדריך לתכנית  (Guidelines).

 

קריטריונים להערכת בקשה

תנאי הסף והקריטריונים להערכה מפורטים בדף מסלול תמיכה במו”פ עם שותפים בינלאומיים ודף מסלול תמיכה בפיילוטים עם שותפים בינלאומיים.

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה מפורט בדף מסלול תמיכה במו”פ עם שותפים בינלאומיים ודף מסלול תמיכה בפיילוטים עם שותפים בינלאומיים.
שימו לב שעליכם לצרף להגשה את טופס הבקשה הבילטראלי.
במקביל להגשת בקשה לתמיכה לרשות החדשנות, על החברות השותפות הזרות להגיש בקשה לתמיכה ל-EMBRAPII. בקשות שלא יוגשו במקביל לשתי המדינות לא יאושרו.

לפרטים נוספים, עינו במדריך לתכנית.

במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, תוכלו לפנות אלינו גם בסיוע בחיפוש אחר שותף רלוונטי. אנא מלאו את טופס חיפוש השותפים ושלחו לאנשי הקשר הרשומים מטה.
* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא הבינלאומי. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

 

לפרטים ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.
לשאלות על התכנית ניתן ליצור קשר עם מנהלי תכנית זו ברשות החדשנות Emerging Markets Department בדוא”ל: EM@innovationisrael.org.il
פרטי מנהלי התכנית בגופים הזרים מצוינים במדריך לתכנית הרלוונטית.