קול קורא לשיתוף פעולה במו”פ בכל התחומים עם צ’כיה

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות ומקבילתה בצ’כיה מזמינות חברות ישראליות בכל תחומי הטכנולוגיה להגיש בקשה לקבלת מענק לביצוע פרוייקטי מחקר ופיתוח יחד עם חברות צ’כיות.
מסגרת זו מקנה לחברות ישראליות את האפשרות להנות משיתופי פעולה עם חברות מובילות בצ’כיה ולקבל מענקים עבור פרויקטים משותפים מבוססי חדשנות טכנולוגית.

רשות החדשנות מפעילה את קול קורא זה תחת מסלול תמיכה במו”פ עם שותפים בינלאומיים

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

קול קורא זה מיועד לחברות טכנולוגיה בכל התחומים, שמתכוונות לבצע שיתוף פעולה במו”פ עם חברה זרה מצ’כיה. 

מימון

עבור חברות ישראליות, גובה הסיוע בקול קורא זה הנו עד 50% מהוצאות המו”פ.
עבור חברות זרות, גובה הסיוע בקול קורא זה יקבע ויוענק על ידי רשות המימון הזרה.

קריטריונים להערכת בקשה

תנאי הסף והקריטריונים להערכה מפורטים בדף מסלול תמיכה במו”פ עם שותפים בינלאומיים

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה מפורט בדף מסלול תמיכה במו”פ עם שותפים בינלאומיים ודף מסלול תמיכה במו”פ עם שותפים בינלאומיים.

ההגשה לקול קורא זה נעשית בהתאם למסלול שבחרתם להגיש אליו. על מנת להגיש בקשה יש להוריד את הטפסים המופיעים במסלול הנבחר ולהגישם בטופס “הגשת בקשה לתמיכה” המופיע בתפריט הימני באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
לצד ההגשה של הטופס המקוון באזור האישי – שימו לב להערות ההגשה הספציפיות למסלול שאתם בוחרים להגיש אליו.
שימו לב שעליכם לצרף להגשה טופס הבקשה הבילטראלי, להורדה לחצו כאן.
במקביל להגשת בקשה לתמיכה לרשות החדשנות, על החברות השותפות הזרות להגיש בקשה לתמיכה לItalian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. בקשות שלא יוגשו במקביל לשתי המדינות לא יאושרו.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך לתכנית ופעלו בהתאם לנוהל יישום הסכמי שת”פ בינלאומיים.

במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, תוכלו לפנות אלינו גם בסיוע בחיפוש אחר שותף רלוונטי. אנא מלאו את טופס חיפוש השותפים ושלחו לאנשי הקשר הרשומים מטה.

* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא הבינ”ל. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.