קול קורא למכינה למו”פ (מספר 2) – מימון שירותי מומחה טכנולוגי בתחום התעשייה

צפו בוובינר שערכנו ב24.5 על אופן הגשת הבקשה למסלול זה.

חטיבות

ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

זירת ייצור מתקדם ברשות החדשנות מזמינה מפעלי ייצור וחברות תעשייתיות להגיש בקשות לתוכנית המכינה למו”פ. 
מטרת התוכנית היא לסייע למפעלי תעשייה שטרם התנסו בתוכניות מו”פ ובהובלת תהליכי חדשנות, או למפעלים אשר פעילויות המו”פ שלהן זקוקות למיקוד ולהכוונה, ליצור שינוי ממוקד חדשנות בחברה, אשר יעצים את כושר התחרות שלהן בארץ ובעולם. זאת, במסגרת מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.

 

תיאור הקול הקורא

התוכנית משלבת שתוף פעולה בין החברה למומחה טכנולוגי, ומיועדת להבניית יסודות מו”פ וחדשנות בחברה. תוצרי התוכנית יובילו לפרוייקט מו”פ שמטרתו מוצר / תהליך חדש, שיפור מוצר / תהליך קיים או טכנולוגיות ייצור חדשניות. בעקבות משבר הקורונה, ניתן לראות חשיבות רבה בשיפור תהליכי הייצור של חברות תעשייה על ידי הטמעת מערכות מתקדמות ותהליכי אוטומציה, שביכולתם לשפר את היעילות והפריון של חברות תעשייתיות. בנוסף, חברה אשר מעוניינת לבחון היתכנות טכנולוגית של פרויקט מסוים ולהסיר סיכונים טכנולוגיים במסגרת תכנית המכינה למו”פ, תדע להשתלב בצורה מיטבית בתוכנית ההמשך של הזירה – מופ”ת (מו”פ בתעשייה).

במכינה חמישה כלי תמיכה, במסגרתם המומחה הטכנולוגי מלווה את החברה:

 1. כלי תמיכה בסיסי – מטרתו לסייע בגיבוש מוצרים/תהליכים חדשים.
 2. כלי תמיכה לבדיקת התכנות טכנולוגית – מטרתו בחינת היתכנות טכנולוגית לפרויקט והסרת סיכונים טכנולוגיים. 
 3. כלי תמיכה לפיתוח פתרונות לכשלים בתהליך הייצור – מטרתו ניתוח בעיה טכנולוגית ספציפית המאפיינת כשל  בתהליך הייצור וגיבוש המלצות לפתרון.
 4. כלי תמיכה לשיפור תהליך הייצור – מטרתו שיפור פריון הייצור באמצעות ניתוח יעילות תהליכי הייצור והטמעת שיפורים טכנולוגיים חדשניים.
 5. כלי תמיכה במעבר מפיתוח לייצור – מטרתו לבצע ניתוח ובחינה של התאמת טכנולוגיית הייצור לייצור תעשייתי, זיהוי ובחינה של תהליכי הייצור הנדרשים לטובת היערכותה של חברה לקראת ייצור תעשייתי. 

 

קהל יעד

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית ייצור, במגוון רחב של תחומים מענפי התעשייה המסורתית, מעורב-מסורתית ומעורב-עילית (כפי שמופיע בטבלת סיווג ענפי התעשייה על פי עצמתם הטכנולוגית באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), אשר היקף מכירותיה אינו עולה על 70 מיליון דולר לשנה. חברה אשר הגישה יותר מבקשה אחת ב-5 השנים האחרונות זכאית להגיש במסגרת כלי התמיכה לבדיקת התכנות טכנולוגית, פיתוח פתרונות לכשלים בתהליך הייצור ומעבר מפיתוח לייצור בלבד.
פירוט נוסף אודות תנאי הסף ניתן למצוא בעמוד המכינה למו”פ באתר הרשות.

 

מימון

 • התקשרות – עם מומחה טכנולוגי 
 • תקציב – עד 75,000 ₪ הרשות תממן 66% מעלות התוכנית
 • אזור פיתוח א – תקציב עד 100,000 ₪ הרשות תממן 75% מעלות התוכנית
 • הנחייה ולווי מקצועי של ועדת ההיגוי של התכנית
יודגש שאישור התוכנית, שיעור המענק וגובה הוצאות הפיתוח כפופים לאישור התוכנית ע”י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות החדשנות.

 

אופן הגשת הבקשה

התכניות המוגשות כמענה לקול קורא זה ייתמכו מכוח מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ובכל מקרה של סתירה בין קול קורא זה לבין הוראות המסלול, תגברנה הוראות המסלול.
קול קורא זה פתוח להגשה עד לתאריך 12 ביולי  2020, בשעה 12:00 בצהריים.
לפרטים מלאים על המסלול ולהגשת בקשה לחצו כאן 

 

יצירת קשר

 • רוני בר-און – מנהלת המכינה roni.bar-on@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157988
 • רונית אשל – מנהלת אסטרטגיה ופיתוח עסקי Ronit.Eshel@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157936