קול קורא לחברות ייצור להגשת תכניות מחקר ופיתוח חדשניות בתחום המזון

חטיבות

ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות ואיגוד המזון בהתאחדות התעשיינים מזמינים ייצרנים בענף המזון  להגיש בקשה למענק עבור תכניות מחקר ופיתוח לעידוד חדשנות טכנולוגית בענף המזון.

 

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

הקול הקורא מיועד ליצרני מזון, חברות הנערכות לייצור מוצרי מזון או יצרני אריזות למזון ועוד.

 

גובה המענק

פרוייקטי חדשנות שיאושרו במסגרת מסלול מופ”ת, יהיו זכאים לתמיכה שבין 30% ל-70% מהוצאות הפיתוח המאושרות לפי התנאים הבאים:

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-30% מהוצאות המו”פ המאושרות
 • תוספת של 10% תינתן לייצור שיתבצע באזורי פיתוח א’
 • תוספת של 10% תינתן אם לפחות 20% מתקציבה המאושר של הבקשה יפותח במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי

*שיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח, והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ולאישור התוכנית ע”י ועדת המחקר של חטיבת צמיחה ברשות החדשנות.

 

תחומים מועדפים

 • פיתוח מוצרים חדשניים בשימוש של פורמולות משופרות, שימוש ברכיבים טבעיים כמו לדוגמה: פיתוחים של מוצרים מופחתי סוכר, מוצרים ללא גלוטן, ואריזות לשיפור השמירה על טריות המוצר.
 • שימוש בחומרים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות מוצר קיים, לדוגמה: הארכת חיי מדף של מוצר.
 • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור, לדוגמה: פיתוח שיטות ותהליכי יצור חדשניים התורמים לשיפור כושר הייצור והפריון בקו הייצור.

 

תנאי סף

 • חובת רישום ודיווח הוצאות המו”פ של החברה לרשות החדשנות.
 • יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר.
 • סך התקציב לכלל בקשות המענק המוגש על ידי תאגיד במסלול מופ”ת יהיה עד 5 מיליון ש”ח לשנה קלנדרית.
 • דיווח לרשות החדשנות על שינוי מהותי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע.
 • תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם להוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם למסלול מופ”ת (למעט חברות הפטורות מתשלום תמלוגים כמפורט לעיל).
 • שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו”ל, יהיה עליהם לקבל את אישור רשות החדשנות מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו”פ והחדשנות.
 • לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה ראו את חוק המו”פ והחדשנות, את  מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ואת נהלי המסלול. 
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בנהלים הנ”ל.

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את הבקשה ביחס לחדשנות הטכנולוגית הקיימת בחברה.
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בבקשה, מידת התחרותיות של המוצר בשוק היעד ופוטנציאל החברה להגיע לשוק היעד.
 • רמת הסיכון הטכנולוגי וההנדסי בפיתוח המוצר.
 • היכולות הטכנולוגיות של החברה והיערכותה לביצוע התכנית.
 • היקף הייצור המתוכנן להתבצע בשראל.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק.

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות. מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה מופיעים במסלול מופ”ת.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 11 באוקטוברר בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו במהלך ינואר, 2021.

 

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשת הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.

לשאלות על המסלול ניתן ליצור קשר עם נציגי חטיבת צמיחה:

לשאלות לנציגי התאחדות התעשיינים:

 • שירי וינטרוב צבעוני בדוא”ל: shiriw@industry.org.il  או בטלפון: 052-6399650
 • שרה בונדי קציר בדוא”ל: sarab@industry.org.il או בטלפון: 050-2326200
 • אביב חצבני, סגן ראש אגף כלכלה בדוא”ל: avivh@industry.org.il או בטלפון : 052-6893720
 • דניאל פינטו, כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות בדוא”ל: danielp@industry.org.il או בטלפון 052-3319433

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
**אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.