קול קורא להגשת בקשות למענק מחקר ופיתוח לחוקרים וחברות בתחום ה-Bio Convergence

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

תעשיית ה Bio-convergence המבוססת על שילוב של ביולוגיה עם תחומים כמו אלקטרוניקה, AI, ביולוגיה חישובית, פיזיקה, ננו-טכנולוגיה, מדע חומרים והנדסה גנטית מתקדמת.
מטרת קול קורא זה, היא לקדם מוסדות מחקר וחברות על מנת להקים אקוסיסטם ישראלי תחרותי שייצר ערך כלכלי גבוה, ויוביל בחטיבה הבין-לאומית.

 

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

 • אקדמיות בישראל (אוניברסיטאות, בתי חולים, מכללות, מרכזי מו”פ, מכוני מחקר).
 • חברות המעוניינות לבחון טכנולוגיות רלוונטיות שמקורן באקדמיות בישראל.

 

גובה המענק

תקציב קול קורא זה עומד על 15 מיליון ₪.
ניתן להגיש בקשה לקול קורא זה באמצעות שני המסלולים הבאים (כאשר המענק שינתן בכל אחד מהם הוא בגובה שונה):

 • מסלול הכוונת ידע – מענק בשיעור של 85%-90% מהוצאות המו”פ שיאושרו.
 • מסחור ידע – מענק בשיעור של 66% מהוצאות המו”פ שיאושרו.

 

דוגמאות לתחומים מועדפים:

 1. Bio Sensors & hybrid devices – Development of integrated biological component systems (receptor/organ/DNA/etc.) with electronic interface enables low priced, miniature devices for enhanced performance of continuous monitoring and diagnostics than currently existed in chemical/optical technologies sensing.Bio-devices & systems – Bio based devices & systems, Biological systems and ICT interface and functions, Bio Sensors and actuators & Hybrid Devices, Novel bio-imaging devices.
   
 2. Advanced Engineered Drug Delivery & Diagnostics Systems (Bio-nanorobotics)- re-engineering living material and biological circuits to create programmable bio-vehicles or bio-engineered nanorobotics devices to carry out specific tasks in the body for therapeutics delivery and diagnostics. This field is based on capabilities in in engineering of biological systems, nanorobotics, molecular machines, biosensors genetic engineering, synthetic biology, computational biology and nanotechnology.
   
 3. Advanced therapeutics discovery systems – Highly scalable biological model platforms to facilitate drug screening. One example in this area is the Organ-on-a-Chip platform, microfluidic cell culture devices that recreate the tissue-tissue interfaces, physical microenvironment, and vascular perfusion of living human organs. This field includes capabilities in MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), engineering, robotics, nanotechnology, advanced microfluidics and 3D Bio-printing, artificial intelligence, Big-Data mining and high throughput screening.
   
 4. Tissue Engineering – 3D bio-printing & Cyborg tissues – this field is focused on engineering functional, multiscale, vascularized 3D tissues composed of living human cells that can be seamlessly integrated into the human body for regenerative medicine. Advanced tissue engineering can be combined with cyborg tissues, part-living and the other part-electronic devices, which can monitor, regulate, stimulate and respond to various micro-environmental changes and signals in the body. This field is based on combined capabilities in synthetic biology and genetic engineering, advanced biomaterials, nano-electronics, biochips, engineered processes and printing technologies.
   
 5. Synthetic Biology & Engineered Living Materials – Synthetic biology is considered as a vertical infrastructure field for re-designing natural biological systems and construction of new biological parts, devices, and systems for fundamental research, manufacturing and drug design and development. This field includes engineered biological systems developed for the production of engineered living materials, which are programmed advanced materials that can possess the autonomous, adaptive, sensing, self‐healing and self-regeneration characteristics of living organisms that are environmentally friendly This field is based on cross disciplinary expertise in physics, engineering, nanotechnology and genetics.
   
 6. Bio-electronics & electroceuticals – this field is based on miniaturized implantable devices to deliver electrical stimulation to specific nerves in order to control wide range of physiological functions.
   
 7. Optogenetics Therapeutics – Genetic modifications and light stimuli to precisely manipulate cells’ behavior by turning activity of certain genes in specific cells.
 8. Environmental Omics – Plant microbiome, including genomics, proteomics and metabolomics, Soli microbiome, including genomics, proteomics and metabolomics, Water microbiome, including genomics, proteomics and metabolomics, Long-range detection of environmental microbiome, Health-related microbiome, Industry-related microbiome, Trans-omic environmental data center.

 

תנאי סף

תנאים להגשת בקשה למסלול הכוונת ידע:

 • זכויות הקניין והמסחור על הידע שנוצר מהמחקר הבסיסי יהיו בבעלותו הבלעדית של מוסד המחקר, ללא גורם נוסף בעל זכות קניין על הידע.
 • על המחקר להיות חדשני וראשוני בהיבט של היישום התעשייתי, תוצאותיו צריכות להיות ישימות בתעשייה בארץ ובעלות ערך מוסף גבוה לכלל המשק.
 • מוסד המחקר ידווח באופן שוטף (כל רבעון או אחת לחצי שנה) על התקדמות הפרויקט למנהלת המסלול ולרשות החדשנות-מחלקת סגירה.
 • התמיכה במחקר תינתן לשנה או שנתיים ובתנאי קיצון לשנה שלישית. בתחום תרופות במקרים בודדים בהם תידרש שנה מקדימה יתאפשר מסלול עד שלוש שנים​.
 • כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנותמסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

 

תנאים להגשת בקשה למסלול מסחור ידע:

 • מסלול זה חייב לכלול קבוצ/ות מחקר אקדמי/ות ותאגיד תעשייתי, המגלות עניין בטכנולוגיה שפותחה במוסד המחקר.
 • טרם הגשת הבקשה, על הטכנולוגיה המוצעת להיות לאחר תיקוף ראשוני וניסויי מעבדה במוסד המחקר. על הטכנולוגיה להיות בשלה מספיק כדי שהתאגיד התעשייתי יוכל להתחיל בשלבי הטמעת הידע ולבצע ולידציה בחברה.
 • על התאגיד התעשייתי להיות מאויש בכוח אדם בעל יכולת טכנולוגית להטמיע ולקלוט את הידע ולהמשיך בפיתוחו. כמו כן עליו להיות בעל אפשרות לממש את הפוטנציאל המסחרי הגלום בטכנולוגיה החדשה.
 • על התאגיד התעשייתי להשלים את מימון הפעילות של קבוצת המחקר (עד 100%).
 • כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנותמסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

 

קריטריונים להגשת בקשה למסלול הכוונת ידע:

 • פרויקטים שהם שיתופי פעולה רב-תחומיים המשלבים תחומים במדעי החיים עם לפחות אחד מתחומי המחקר בהנדסה, מחשבים, מתמטיקה ופיזיקה.
 • הפרויקט נדרש לשלב בין שניים לשלושה חוקרים מאותו מוסד או ממוסדות שונים (לפחות חוקר אחד במדעי החיים עם לפחות חוקר אחד מתחומי ההנדסה, מחשבים, פיזיקה ומתמטיקה).
 • פרויקטים שייקחו בהם חלק מומחים טכנולוגיים עסקיים מהתעשייה – יקבלו עדיפות .
 • פרויקטים שיעשו שימוש במעבדת התכנות מכלילה במסגרת הפרויקט, יקבלו עדיפות.

 

קריטריונים להגשת בקשה למסלול מסחור ידע:

 • הרשות תממן פרויקטים בהם מתבצעת העברת ידע ממוסד/ות מחקר לתאגיד תעשייתי המתבססת על שת”פ ביניהם. במהלך הפרויקט יבוצע חזרה ותיקוף של תוצאות המחקר שהושגו במוסד המחקר והתאמת הידע לצרכי התאגיד התעשייתי.
 • מגישי הבקשה הם תאגיד תעשייתי ומוסד/ות מחקר.
 • הטכנולוגיה מוכנה להעברתה לתאגיד התעשייתי.
 • הפרויקט הינו מאוד חדשני מבחינה טכנולוגית.

 

אופן הגשת הבקשה 

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

הגשה לקול קורא אפשרית דרך שני מסלולים שמעניקים מענקים שונים (כפי שפירטנו לעיל). מידע על אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף להגשה, יופיע במסלול שאליו תבחרו לגשת: 

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏13/10/2021 בשעה 12:00 בצהריים.
תשובות ימסרו בדצמבר 2021 

 

פרטים ליצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00
לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת תשתית טכנולוגית בדוא”ל: Technological.infrustructure@innovationisrael.org.il

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.