קול קורא להגשת בקשות במסלול ‘ממשל-טק’ לעידוד חדשנות טכנולוגית המכוונת לאתגרי המגזר הציבורי

חטיבות

חברתי ציבורי

תמצית הקול קורא

 

מסלול ההטבה הינו פרי שיתוף פעולה של רשות החדשנות ומטה המיזם הלאומי “ישראל דיגיטלית” במשרד לשוויון חברתי, נועד לעודד ולסייע ליזמים ולתאגידים המציעים מענה לאתגרי המגזר הציבורי באמצעות פתרונות טכנולוגיים חדשניים (בתחומי חינוך, בריאות, רווחה, כלכלה, משפטים, שלטון מקומי ועוד).

תיאור הקול הקורא

גובה המענק:

  • בקשות עד 300,000 ש”ח – במימון של עד 80% מהתקציב המאושר.
  • בקשות החל מ-300,000 ש”ח ועד 4,000,000 ש”ח – במימון של עד *50% מהתקציב המאושר.

(*תוספת 10% לאזור עדיפות א’)

 

אמות המידה לבחינת הבקשות:

  • המוצר והטכנולוגיה – רמת החדשנות, לרבות חדשנות טכנולוגית ופונקציונלית, התכנות טכנולוגית, יתרונות לעומת פתרונות קיימים, יכולת להגיע לאבני דרך משמעותיים תוך תקופת הביצוע וקיום תכנית מו”פ ריאלית לתקופת הביצוע
  • איכות הצוות – ידע וניסיון של המבקש בתחום הרלוונטי, יכולות כוח האדם העומדות לרשת המבקש לשם השגת יעדי התכנית המאושרת.
  • התכנות עסקית – קיום תכנית עסקית ברורה ליישום תוצרי המו”פ בקנה מידה מסחרי, בתוך מסגרת זמן סבירה, לרבות הסיכוי לגייס מימון ו/או שותפים מתאימים להמשך הפיתוח והמסחור.
  • ישימות במגזר הציבורי בישראל – מידת המענה לרשימת התחומים המועדפים שגובשה בהתאם לתוכנית הדיגיטלית הלאומית של ישראל, התכנות ישימות במגזר הציבורי או בגופים ציבוריים בישראל
  • אימפקט חברתי-ציבורי (תועלת משקית) – מידת התרומה של תוצרי המו”פ לפתרון אתגרי המגזר הציבורי בהתאם למסלול, קיום תכנית ברורה ליצירה תשואה חברתית לצד התשואה הפיננסית הצפויה.

 

לקול הקורא יש שני מועדי הגשה:

  • מועד הגשה ראשון: 

 11.02/2019 עד 11.04.2019 בשעה 14:00. 
תשובות ימסרו במהלך יולי 2019. 

 

  • מועד הגשה שני: 

 11.07.2019 עד 15.09.2019 בשעה 14:00. 
תשובות ימסרו במהלך דצמבר 2019. 

 

להלן רשימת התחומים המועדפים: 

*שימו לב כי התחומים אינם אקסקלוסיביים וניתן להגיש בקשה גם עבור פיתוחים רלוונטיים שנכללים בתחומים הטכנולוגיים ואינם חלק מהדגשים המצוינים מטה:

בריאות דיגיטלית 
פתרונות דיגיטליים לנושאים הבאים
·         
טיפולי בית, אשפוז בית ושיפור הרצף הטיפולי 
·         
התמודדות עם אתגר בריאות הנפש
·         התמודדות עם שחיקת מטפלים במערכת הבריאות

שימו לב: ניתן להגיש פרוייקטים בשלבי הרצה בתחום הבריאות הדיגיטלית גם למסלול הפיילוטים עד ה-08.08.2019.

 

חינוך דיגיטלי 
•    פתרונות ללמידה מרחוק, למידה מעורבת (Blended Learning)  בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי
•    סיוע למורה בכלי עזר להוראה; כלים חדשניים להערכת לומדים;
•    
שיפור אוריינות דיגיטלית

 

רווחה דיגיטלית
•    כלים טכנולוגיים לעובדים סוציאליים – פיתוח שירותי רווחה מרחוק 
•    
פיתוח והנגשת שירותים מקוונים לבעלי מוגבלויות, לילדים ולנוער, לאוכלוסייה במצוקה כלכלית או נפשית ו/או לאוכלוסייה בשיקום אלימות ועבריינות
•    כלים דיגיטליים לטובת פעילות קהילתית, התנדבותית, התמודדות עם מצוקה נפשית ומניעת אלימות.

 

שלטון מקומי דיגיטלי 
•    פתרונות דיגיטליים בעלי פוטנציאל משמעותי לשיפור ולייעול שירותי הרשות המקומית לתושביה ואופן עבודת הרשות המקומית בכל תחומי האחריות של הרשות.
•    
ניטור ובקרה, שיתוף מידע והנגשתו (פנים וחוץ רשותי), שיתוף והעצמת תושבים

 

תעסוקה ופיתוח הון אנושי דיגיטלי 
•    כלים לאיתור פוטנציאל וכישורים, מיון, הכוון והשמת כוח אדם בתעסוקה ובפרט בתחומים טכנולוגיים
•    כלים לשיפור כישורי ליבה, לעידוד יזמות ובפרט יזמות טכנולוגית 
•    
הנגשת מידע אודות שוק העבודה; כלים תומכים לאכיפה, לייעול ולעמידה בדרישות בטיחות בעבודה ופיתוח הון אנושי בתחום זה.   
•    
כלים לזיהוי מגמות ושינויים בשוק העבודה
•    
כלים תומכים לאכיפה, לייעול ולעמידה בדרישות הנוגעות לשמירה על חוקי העבודה

** כל הכלים בדגש על תמיכה בשילוב אוכלוסיות הנמצאות בתת-ייצוג בתעשייה או מפריפריה חברתית / גיאוגרפית;

 

כלכלה דיגיטלית 
•    הפחתת יוקר המחייה באמצעות טכנולוגיות לשקיפות מידע על מחירי מוצרי צריכה ועידוד התחרותיות במשק
•    פריון בעבודה – כלים דיגיטליים לשיפור הפריון בתעשייה, מסחר ושירותים.

 

שירותים משפטיים דיגיטליים 
•    כלים טכנולוגיים לייעול עבודת משפטני המגזר הציבורי: אוטומטיזציה של פעולות משפטיות (הכנת מכרזים או חוזים פשוטים) ויכולות מתקדמות לניתוח ולהבנה של טקסט (Text Analysis, Deep Learning ו-AI) לטובת תיוג חכם והפקת תובנות, זיהוי דפוסים, וייעול קבלת החלטות מבוססות מידע לקראת הליך משפטי

 

שירותים דיגיטליים לאזרחים ותיקים 
•    כלים דיגיטליים לסיוע לאזרחים ותיקים בנושאי תעסוקה הכנה לפרישה ודיור
•    כלים להתמודדות עם הזדקנות האוכלוסייה, דכאון ובדידות בגיל השלישי
•    התאמת שירותים רפואיים דיגיטליים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים וכלים למניעת נפילות.

 

שיפור אוריינות דיגיטלית לצמצום הפער הדיגיטלי

 

לשאלות ויצירת קשר ניתן לפנות בדוא”ל לחטיבת הזנק: sc@innovationisrael.org.il