"ממשל-טק" - חדשנות דיגיטלית במגזר הציבורי

1
0

 

מסלול ההטבה הינו פרי שיתוף פעולה של רשות החדשנות ומטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי, נועד לעודד ולסייע ליזמים ולתאגידים המציעים מענה לאתגרי המגזר הציבורי באמצעות פתרונות טכנולוגיים חדשניים (בתחומי חינוך, בריאות, רווחה, כלכלה, משפטים, שלטון מקומי ועוד).

מטרת המסלול

זיהוי ופרסום האתגרים הציבוריים הדורשים מענה ותמיכה; סיוע ליזמים לפתח מוצרים ותהליכים שייתנו מענה לאתגרי המגזר הציבורי וצרכיו באמצעות טכנולוגיות חדשניות; תוצרי המסלול יאפשרו שיפור איכות השירות שנותנים משרדי ממשלה או גופים ציבוריים, לרבות הנגשה טובה יותר של שירותים לציבור, הקטנת הביורוקרטיה הממשלתית, הגנה על מידע ציבורי והנגשת מידע לציבור.

למי מיועד המסלול

המסלול מיועד ליזמ/ים ותאגיד/ים המבקשים לפתח תוכנית מו"פ המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי.

 

מה מקבלים?

 • תקציב עד 300,000 ₪:
  • שנה ראשונה: 80% מהתקציב המאושר
  • שנה שנייה: 70% מהתקציב המאושר
  • שנה שלישית ואילך: 50% מהתקציב המאושר

 

 •  תקציב בין  300,000 ₪ - 4,000,000 ₪:
  • עד 50% מהתקציב מהתקציב המאושר
  • תוספת 10% לאזור עדיפות לאומית

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה, על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • פטור מתמלוגים: מכירות למדינה, לחברות ממשלתיות ולתאגידים ציבוריים בישראל אינן חייבות בתשלום תמלוגים.
 • לקוח ראשון משמעותי: הממשלה יכולה לאפשר "ניסוי שטח" בהיקף נרחב ועל בסיס תשתיות לאומיות. הצלחה בהוכחת ההיתכנות ומכירה ללקוח ממשלתי מהווה מקפצה ללקוחות ולשווקים נוספים בארץ ובעולם.

תנאי המסלול

 • ​דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם לרשות החדשנות.
 • מגישי הבקשה ידרשו להעמיד מימון משלים ל-100% של התקציב המאושר. 
 • מגישי הבקשה חייבים בדיווח לרשות החדשנות על כל שינוי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע.
 • על מגיש הבקשה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 30 ונהלי המסלול (כולל הנהלים: 200-01200-02200-03, 200-04200-06). 

קריטריונים להערכת בקשה

הבקשות ייבחנו לפי אמות מידה של המסלול:

 1. המוצר והטכנולוגיה – רמת החדשנות, לרבות חדשנות טכנולוגית ופונקציונלית, התכנות טכנולוגית, יתרונות לעומת פתרונות קיימים, יכולת להגיע לאבני דרך משמעותיים תוך תקופת הביצוע ו'יום תכנית מו"פ ריאלית לתקופת הביצוע.         
 2. איכות הצוות – ידע וניסיון של המבקש בתחום הרלוונטי, יכולות כוח האדם העומדות לרשת המבקש לשם השגת יעדי התכנית המאושרת.
 3. התכנות עסקית – קיום תכנית עסקית ברורה ליישום תוצרי המו"פ בקנה מידה מסחרי, בתוך מסגרת זמן סבירה, לרבות הסיכוי לגייס מימון ו/או שותפים מתאימים להמשך הפיתוח והמסחור.
 4. ישימות במגזר הציבורי בישראל – מידת המענה לרשימת התחומים המועדפים שגובשה בהתאם לתוכנית הדיגיטלית הלאומית של ישראל, התכנות ישימות במגזר הציבורי או בגופים ציבוריים בישראל
 5. אימפקט חברתי-ציבורי (תועלת משקית) – מידת התרומה של תוצרי המו"פ לפתרון אתגרי המגזר הציבורי בהתאם למסלול, קיום תוכנית ברורה ליצירה חברתית לצד התשואה הפיננסית הצפויה.

קולות קוראים וזמני הגשה

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר.

ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת: 

 1. טופס הגשת בקשה - ממשל טק (Word) 

 2. תקציב בקשה

 3. טופס הצהרה והרשאה 

 4. תעודת התאגדות / תעודת עוסק מורשה

 5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)

 6. נספח 1 - תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל

 7. נספח 2 - הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ (מיועד להגשה על ידי יזמים ולא על ידי חברות) 

 8. נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים- שכר מינימום), התשע"א- 2011

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }
 

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאיזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את המסמכים.

שאלות בנושאי הגשת הבקשה יש להפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il או בטלפון: 03-7157900
 
להנחיות ודגשים להגשת הבקשה - לחצו כאן
 
 
לצפייה בוובינר בו העברנו הדרכה על אופן הגשת הבקשה למסלול - לחצו כאן 

לפרטים וליצירת קשר

 

לפנייה לרשות החדשנות בדוא"ל:

   SC@innovationisrael.org.il או בטלפון: 03-7157900

  לפנייה ל"ישראל דיגיטלית" בדוא"ל: 

  DigitalFund@mse.gov.il