חדשנות במגזר הציבורי: חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי

1
0

המסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי הושק על ידי רשות החדשנות במסגרת המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" של המשרד לשוויון חברתי. המסלול מהווה כלי נוסף של הממשלה לתמרוץ חדשנות באמצעות רכש מקדים של פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

מטרת המסלול

זיהוי ופרסום האתגרים הציבוריים הדורשים מענה ותמיכה; סיוע ליזמים לפתח מוצרים ותהליכים שייתנו מענה לאתגרי המגזר הציבורי וצרכיו באמצעות טכנולוגיות חדשניות; תוצרי המסלול יאפשרו שיפור איכות השירות שנותנים משרדי ממשלה או גופים ציבוריים, לרבות הנגשה טובה יותר של שירותים לציבור, הקטנת הביורוקרטיה הממשלתית, הגנה על מידע ציבורי והנגשת מידע לציבור.

למי מיועד המסלול

לחברות ישראליות פרטיות או יזמים ישראלים המבקשים לפתח, לייצר ולמסחר מוצרים, שירותים ותהליכים שייתמכו במטרות המסלול. הבקשות להצטרפות למסלול ייבחנו לפי אמות מידה של חדשנות טכנולוגית ותינתן עדיפות למתן מענה לתחומים המועדפים על ידי הקרן לחדשנות המגזר הציבורי שיתפרסמו בסמוך לפתיחת כל קול קורא ובהתאם לו.

 

מה מקבלים?

 • תקציב עד 300,000 ₪ - תמיכה כספית בשיעור של 80% מהתקציב המאושר לתקופה של עד 12 חודשים.
 •  תקציב בין 300,000- 4,000,000 ₪ - תמיכה כספית בשיעור של 50% מהתקציב המאושר לתקופה של עד 12 חודשים.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה, על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • מסלול ללא תמלוגים: מכירות למדינה, לחברות ממשלתיות ולתאגידים ציבוריים בישראל אינן חייבות בתשלום תמלוגים.
 • לקוח ראשון משמעותי: הממשלה יכולה לאפשר "ניסוי שטח" בהיקף נרחב ועל בסיס תשתיות לאומיות. הצלחה בהוכחת ההיתכנות ומכירה ללקוח ממשלתי מהווה מקפצה ללקוחות ולשווקים נוספים בארץ ובעולם.

תנאי המסלול

 • ​דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם לרשות החדשנות.
 • מגישי הבקשה ידרשו להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר. 
 • מגישי הבקשה חייבים בדיווח לרשות החדשנות על כל שינוי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע.
 • על מגיש הבקשה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 30 ונהלי המסלול (כולל הנהלים: 200-01200-02200-03, 200-04200-06). 

קריטריונים להערכת בקשה

 • חדשנות טכנולוגית
 • הסיכוי וההיתכנות ליישום תוצרי הפרויקט במגזר הציבורי בישראל.
 • יתרון יינתן לתחומים מועדפים על פי הפירוט בקול קורא שיפורסם מעת לעת

קולות קוראים וזמני הגשה

המסלול סגור להגשה כעת.

המסלול עובד במתכונת של קול קורא שנתי, הקול הקורא הבא יהיה ב 2019.

 

איך מגישים בקשה?

תחילה יש לקרוא בקפידה את מסלול הטבה מס' 30 ואת נהלי המסלול.

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון: יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה.

כחלק מההגשה המקוונת יש להוסיף מסמכים אלו כצרופה לבקשה המקוונת:

 1. טופס הגשת בקשה (Word) 
 2. תקציב בקשה (Excel עד 50 עובדים) או תקציב בקשה (Excel מעל 50 עובדים) 
 3. טופס הצהרה והרשאה 
 4. תעודת התאגדות / תעודת עוסק מורשה
 5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)
 6. נספח 1 - תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
 7. נספח 2 - הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ (מיועד להגשה על ידי יזמים ולא על ידי חברות) 

להלן דגשים לסעיפים הנמצאים בטופס הגשת הבקשה (בקובץ ה WORD):

סעיף 5.2 – " סכם את השוק הרלוונטי...": נדרש לפרט את שמות המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים לבקשה.
סעיף 8.1 – "הצורך, המוצרים והטכנולוגיות...": נדרש לציין מהו הצורך של המגזר הציבורי בישראל עליו עונה הפרויקט וכיצד עונה הפרויקט המוצע על צורך זה.
סעיף 10.9 – "תחזית המכירות של מוצרי התכנית": נדרש לפרט בנפרד את המכירות למגזר הציבורי בישראל.
 
שאלות בנושאי הגשת הבקשה יש להפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: 

לפרטים וליצירת קשר

 

לפנייה לרשות החדשנות בדוא"ל:

   SC@innovationisrael.org.il או בטלפון: 03-7157900

  לפנייה ל"ישראל דיגיטלית" בדוא"ל: 

  DigitalFund@mse.gov.il