קול קורא להגשת בקשה לפיילוטים במסלול עזרטק

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

        

המסלול הינו פרי שיתוף פעולה בין רשות החדשנות לבין אגף הקרנות בביטוח הלאומי ומטרתו לתמוך בתוכניות הרצה (פיילוטים) לרבות מחקר ופיתוח בתחומי הטכנולוגיה המסייעת לאנשים בגיל השלישי ולאנשים עם מוגבלות, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסיות אלו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה.

 

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

חברות טכנולוגיות ישראליות וכן לארגונים ללא מטרות רווח הפועלים בישראל המעוניינים לפתח ולבחון את היתכנותן של טכנולוגיות מסייעות המשרתות אוכלוסיות עם מוגבלויות פיזיות, שכליות או קוגניטיביות ואוכלוסיית הגיל השלישי.

גובה המענק

 • תמיכה כספית בשיעור של עד 50% מההוצאות המאושרות.
 • חברות הפעולות באזורי פיתוח לאומי זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.
 • תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% או 75% מהוצאות המו”פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום איכות חייהם של קבוצת אוכלוסיית היעד.

תחומים מועדפים

 • ראיה (Vision) – עזרים ללקויי ראייה, מכשור לקריאה וכתיבה, כלים להתאמת הבית וסביבת העבודה, מערכות לניווט וירטואלי.
 • שמיעה (Hearing) – עזרים לליקוי שמיעה, עזרי דיבור, תקשורת ומערכות התרעה לכבדי שמיעה.
 • ניידות, מיומנות מוטורית ויציבה (Mobility) – עזרי ניידות, מערכת הינע ותמיכה, מערכות הושבה ומנחים, טכנולוגיה מסייעת מושתלת, התאמות לבית ומקום העבודה, פתרונות לתחבורה, אביזרים המסייעים בניווט והתמצאות במרחב הציבורי לליקויי ראייה ולאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית.
 • קוגניציה, למידה וחינוך (Cognitive) – טכנולוגיות המסייעות בהנגשה קוגניטיבית (לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, נפגעי ראש, מחלות נוירו-דגנרטיביות, ירידה קוגניטיבית, מחלות נוירולוגיות וכו’), איתור מוקדם של קשיי למידה, טכנולוגיה מסייעת לשילוב במערכת החינוך ובכיתה, כלים הבונים התמדה, עצמאות, שליטה עצמית ועניין. 
 • תקשורת (Communication) – תקשורת תומכת וחליפית, כתיבה ועזרי הקלדה, אופטימיזציה של זיהוי קולי. כלים המאפשרים הבעת רעיונות, רגשות ומושגים מופשטים לליקויים שונים, ממשק בין המוח למחשב תוך שימוש באמצעים לא פולשניים, לרבות פתרונות של בתים חכמים המאפשרים הפעלה מראש ו/או מרחוק ו/או באופן אוטומטי של פונקציות ביתיות לאנשים עם מוגבלות.
 • שירותים – נופש, ספורט, פנאי (Services) – פתרונות המאפשרים נגישות לפעילות פנאי במקומות ציבוריים; פתרונות לציוד מותאם לאימון כושר; פתרונות לאינטראקציה חברתית; פתרונות לפנאי ושיפור ביצועים בספורט, פתרונות לתיירות, לניווט בסביבות זרות / נסיעות.
 • בריאות וטיפול (Health) – פתרונות המקנים עצמאות בטיפול רפואי, טכנולוגיות המסייעות בטיפול באנשים עם התנהגות מאתגרת, מניעת ירידה הדרגתית בתפקוד. פתרונות טיפוליים/שיקומיים מקוונים ומרחוק.

תנאי סף

 • ככל שהבקשה כוללת רכיב של מתקן הרצה באתר הרצה כהגדרתם במסלול ההטבה, להגשה יצורף מכתב הצהרת כוונות (LOI), זיכרון דברים או הסכם בין אתר הפיילוט לחברה על כוונתו להתקשרות עם החברה בתכנית ההרצה.
 • מספר התיקים שאושרו למבקש במסגרת התכנית מושא הבקשה אינו עולה על שניים.
 • אם המבקש הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור נדרש אישור ניהול תקין מרשם העמותות  בתוקף. 
 • על מגיש הבקשה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס’ 2, נהלי המסלול ונהלי הדיווח: 200-01200-02200-03200-04200-06

קריטריונים להערכת בקשה

הבקשות ייבחנו לפי אמות המידה של המסלול:

 • מכתב הצהרת הכוונות (LOI) להתקשרות בין אתר הפיילוט לחברה
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף פעולה בין החברה לאתר הפיילוט והתועלת שתצמח לחברה מתוכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ, בחו”ל ומסחור
 • מידת התרומה המשוערת של תוצרי התוכנית לשיפור איכות חייהם של אוכלוסיית היעד, השתלבותה בחברה או/ו בשוק העבודה
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התוכנית יחד עם רמת האתגרים במימושה
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התוכנית לכלכלה הישראלית
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התוכנית
 • יכולות המבקש, ובכללן יכולות הניהול והיכולת להביא להשלמת התוכנית ומימושה העסקי

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף מופיעים בפירוט בדף המסלול.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 23.07.2023 בשעה 12:00 בצהריים.
תשובות ימסרו במהלך סוף חודש נובמבר, 2023.

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.

לשאלות ופרטים נוספים

 • לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00
 • לשאלות  בנוגע למסלול, ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל: Growth@innovationisrael.org.il  
 • ועם נורית הורוביץ עמית, סגנית מנהל הקרן לפיתוח שירותים לנכים, המוסד לביטוח לאומי בדוא”ל: nurith@nioi.gov.il