קול קורא להגשת בקשה למסלול ממשל-טק לשנת 2020

חטיבות

חברתי ציבורי

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות ומטה ישראל דיגיטלית, מזמינים חברות ומלכ”רים, המציעים פתרונות טכנולוגיים חדשניים לאתגרי המגזר הציבורי, להגיש בקשה לקבלת מענק תמיכה בהוצאות מחקר ופיתוח. 

קול קורא זה נפתח במסגרת מסלול ממשלטק, שמטרתו לעודד ולסייע בפיתוח מוצרים ותהליכים שיאפשרו לשפר את איכות השירות הניתן לציבור על-ידי משרדי ממשלה וגופים ציבוריים.

 

אתגרי המגזר הציבורי יכולים להיות אחד או יותר מהאתגרים הבאים:

 1. שיפור השירות הממשלתי-ציבורי לאזרח
 2. ייעול וטיוב תהליכים במגזר הציבורי ושירותים ציבוריים
 3. הנגשת מידע לציבור
 4. הגנה על מערכות המידע של המגזר הציבורי

   

תיאור הקול הקורא

קהל יעד 

המסלול מיועד לתאגידים  ולארגונים ללא מטרות רווח המבקשים לפתח תוכנית מו”פ המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי.

דגשים לסוג הבקשות שחברות רלוונטיות יכולות להגיש לתמיכת קול קורא זה:

 • המסלול תומך במו”פ טכנולוגי ואינו מתאים להגשות שעיקרן פיתוח תכנים או כאלה שאין בהם פיתוח טכנולוגי.
 • המסלול מיועד לפיתוחים דיגיטליים ולא לפיתוח מכשור או Hardware
 •  בקשות שרוב הפיתוח בהן כבר הושלם ועיקרן ביצוע פיילוט / הרצה – ניתן להגיש למסלולי פיילוטים.
 •   תינתן עדיפות לבקשות שפיתוחם עשוי להבשיל לכל המאוחר בשנה שלאחר סיום תקופת הביצוע.

 

גובה המענק:

 • תקציב מבוקש של עד 500,000 ₪
  • מענק בשיעור 75% מתקציב המאושר
 •  תקציב מבוקש בין 500,000 ₪ ל- 1,500,000 ₪
  • מענק בשיעור של 40%, 50% או 60% מהתקציב המאושר
  • תוספת 10% לאזור עדיפות לאומית
  • לתאגידי הזנק של יזמים מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים, תינתן אפשרות מענק בשיעור של 75% בשנה הראשונה ו-70% בשנה השנייה.
   • תאגיד הזנק: חברה שגילה עד 5 שנים נכון למועד הגשת הבקשה
   • קבוצות עם תנאי מימון מועדפים מוגדרים כמיעוטים ו/או חרדים ו/או נשים (כאשר לפחות 33% מהון מניות החברה מוחזק על-ידי יזם מקבוצה זו). כל זאת בהתאם לנהלי מסלול הטבה מספר 1.

 

רשימת התחומים המועדפים ל-2020

ניתן להגיש בקשות המיועדות למגזר הציבורי במגוון תחומים אך תינתן עדיפות לרשימת התחומים המועדפים להלן:

בריאות דיגיטלית

 • קידום שירותי רפואה מרחוק.
 • שימור רצף הטיפול בתקופת הקורונה, ובמיוחד עבור חולים כרוניים.
 • קידום פתרונות לשוויון בבריאות ולצמצום פערים בנגישות לשירותי בריאות, בין היתר באמצעות עידוד רפואה זמינה ומותאמת אישית ועל ידי הנגשת מידע וטכנולוגיות לאוכלוסיות עם אוריינטציות טכנולוגית נמוכה.

ניתן לקבל תמיכה גם בעלויות הנדרשות עבור המו”פ בארגון בריאות (ארגון בריאות כקבלן משנה). לרבות עבור: יעוץ רפואי, עלויות הנגשת וטיוב נתוני בריאות למו”פ ובחינת תוצר הפיתוח בארגון הבריאות. ניתן להיעזר ברשימת פרטי קשר של הגורמים הרלוונטיים בארגוני הבריאות בישראל, העוסקים בשיתופי פעולה עם חברות ויזמים.
 

השכלה וחינוך

 • למידה היברידית ולמידה מעורבת (Blended Learning.
 •  הכשרה ופיתוח מקצועי לאנשי חינוך בדגש למציאות תקופת קורונה.
 •  מענים יצירתיים לחוסר באמצעי קצה ו/או חיבור לרשת האינטרנט בבית הספר או בבית.
 • הערכת למידה מרחוק.

 

רווחה

 • כלים טכנולוגיים לעובדים סוציאליים – פיתוח שירותי רווחה והתערבות מרחוק.
 • פיתוח והנגשת שירותים מקוונים לאנשים עם מוגבלויות, לילדים ולנוער בסיכון, לאזרחים ותיקים, אוכלוסייה במצוקה כלכלית או נפשית ולאוכלוסייה בשיקום (אלימות ועבריינות בקצה הרצף).
 • כלים דיגיטליים לטובת פעילות קהילתית, התנדבותית בנושאי פרט ומשפחה, התמודדות עם מצוקה נפשית ומניעת אלימות.

 

זרוע העבודה

 • עבודה והון אנושי: לרבות, פתרונות להכשרות, Reskilling ו-Upskilling, למידה והכשרה מקצועית באמצעות אמצעים דיגיטליים (סימולטורים), כלים למיון והערכה של עובדים, כלים לרכישת ניסיון תעסוקתי, כלים לאבחון ומיון לתעסוקה ולימודים, הכוון תעסוקתי, כלים לחיבור בין מועמדים למשרות, כלים לאבחון / הערכת כישורים.
 • למידה מרחוק: פתרונות ללמידה מרחוק, לרבות תמיכה בלמידה מרחוק, ניהול למידה מרחוק, כלים להיבחנות מאובטחת מרחוק ועוד .
 • כלים המאפשרים עבודה מהבית וניהול עבודה מרחוק תוך התמודדות  עם נושאים כמו ניהול תפוקות של עובדים, אבטחה, ניהול זמן, בקרה ועוד.
 • מענים לאתגרי המועסקים ושוק העבודה בפרט נוכח המשבר: כלים למיצוי זכויות של עצמאיים, עסקים קטנים, פתרונות לניהול דו-שיח אפקטיבי עם החברות בעת חרום, ניהול משק בחרום – חברות חיוניות, כ”א ועוד.
 • פתרונות לפיקוח ואכיפה בתחומים המצויים תחת אחריות זרוע העבודה. כגון, אכיפת חוקי עבודה, פיקוח במעונות היום, פיקוח על אתרי בניה ועוד.

בבחינת הבקשות תינתן התייחסות להיבטים של מתן מענה לאוכלוסיות יעד של הממשלה ולהיבטים מגדריים.

 

משפטים

 • כלים טכנולוגיים לייעול עבודת משפטני המגזר הציבורי: אוטומטיזציה של פעולות משפטיות. (eDiscovery, Legal research ,DSS ) תוך שימוש ביכולות מתקדמות לניתוח ולהבנה של טקסט (Text Analysis) לטובת תיוג חכם והפקת תובנות, זיהוי דפוסים וקבלת החלטות מבוססות מידע לקראת הליך משפטי.
 • כלים התומכים  בהפחתת כמות הדיונים הפיזיים ו/או את משכם בבתי הדין שבאחריות המשרד (ODR, Online Judging ).

 

שלטון מקומי וערים חכמות

 • פתרונות דיגיטליים בעלי פוטנציאל משמעותי לשיפור ולייעול שירותי הרשות המקומית לתושביה ואופן עבודת הרשות המקומית בכל תחומי האחריות של הרשות.
 • ניטור ובקרה, שיתוף מידע והנגשתו (פנים וחוץ רשותי), שיתוף והעצמת תושבים. 
 • פתרונות דיגיטליים למתן שירות מרחוק ברשויות המקומיות ולשמירת הרצף התפקודי של הרשות במצבי חירום כגון מגיפת הקורונה.

 

כלכלה

 • הפחתת יוקר המחייה באמצעות טכנולוגיות לשקיפות מידע על מחירי מוצרי צריכה.
 • השוואת מחירים מקומית ו/או בינלאומית.
 • עידוד התחרותיות במשק.
 • פריון בעבודה – כלים דיגיטליים לשיפור הפריון בתעשייה, מסחר ושירותים. 

 

תקשוב

 • הנגשה של שירותים מקוונים לציבור ומתן שירותים בערוצים שונים, כולל:
 • כלים ותשתיות לחשיפה של שירותים, הנגשה הצגה וניתוח של מאגרים, התממת נתונים (Data Anonymization), הגברת השימוש בענן, הרכשת זהויות, הזדהות בטוחה, מתן שירותים מאובטחים במכשירי קצה ופתרונות הגנה על הפרטיות.

 

חדשנות לעולם הפיננסים

 • פישוט ושיפור תהליכי הדיווח לרשות המיסים תוך מתן מענה דיגיטלי מקצה לקצה.
 • פישוט ושיפור תהליכי גביית המס תוך מתן מענה דיגיטלי מקצה לקצה.
 • פישוט ושיפור תהליכי מיצוי הזכויות תוך מתן מענה דיגיטלי מקצה לקצה.
 • פישוט ושיפור תהליכי קליטת עובד במקום עבודה חדש בהתייחס לחסכונות הפנסיוניים.
 • פישוט ושיפור תהליך עזיבת מקום עבודה של העובד מבחינת העובד, המעביד וההיבטים המיסויים והפנסיוניים.
   

תנאי סף

 • ​דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם לרשות החדשנות.
 • המבקש מעסיק, או התחייב להעסיק, במסגרת של יחסי עבודה, לפחות עובד מחקר ופיתוח אחד בעל השכלה או ניסיון רלוונטיים למחקר והפיתוח נשוא הבקשה שהוגשה.
 • מספר התיקים שאושרו למבקש במסגרת התכנית מושא הבקשה אינו עולה על שניים.
 • מגישי הבקשה חייבים בדיווח לרשות החדשנות על כל שינוי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע.
 • על מגיש הבקשה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס’ 2 ונהלי המסלול (כולל הנהלים: 200-01200-02200-03200-04200-06). 

 

אמות המידה לבחינת הבקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • יכולות המבקש, ובכללן יכולות הניהול והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית, ולגידול בהיקף פעילות המבקש בישראל, לרבות פעילות הייצור.
 • מידת התועלת המשקית אשר צפויה לצמוח מתוצרי התכנית.
 • מידת ההתכנות היישומית של תוצרי התכנית בגופים ציבוריים, ומידת המענה של התכנית על אחד או יותר מהתחומים המועדפים.
 • מידת התרומה המשוערת של תוצרי התכנית לפתרון אתגרי המגזר הציבורי.

 

אופן הגשת הבקשה

אופן ההגשה וטפסי ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול ממשלטק

ההגשה עצמה מתבצעת באיזור האישי של אתר רשות החדשנות. 

קול קורא למסלול ממשלטק פתוח עד לתאריך ה-06.09.2020 בשעה 12:00 בצהריים.
תשובות ימסרו במהלך  חודש דצמבר 2020. 

 

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
*במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
*בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

 

 יצירת קשר

 • לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00
 • לפניות בנוגע להליך הקליטה והגשת הטפסים, ניתן ליצור קשר עם מחלקת קליטה בדוא”ל: Klita@innovationisrael.org.il
 • לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת הזנק בדוא”ל: SC@innovationisrael.org.il ועם מטה המיזם הלאומי, “קרן ישראל דיגיטלית”, בדוא”ל: DigitalFund@mse.gov.il

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.

**אין בפרסום מודעה זו משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.