קול קורא בשיתוף עם קרן בארד להגשת בקשות סיוע עבור תכניות מו”פ לחוקרים באקדמיה בישראל ובארה”ב ולחברות תעשייתיות המעוניינות למסחר ידע מהאקדמיה בנושאי מזון ותזונה

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות , קרן בארד (קמ”ח) ואגף תקציבים במשרד האוצר מקדמים תוכנית מחקר ופיתוח חמש שנתית לתחומי מזון ותזונה ומזמינים חוקרים וחברות ישראליות המבקשים לחבור לפעילות קיימת באקדמיה האמריקאית. החוקר ממוסד אקדמי ישראלי נדרש  להשיא ערך פיתוחי יישומי בר מסחור לחוקר האמריקאי שתוכנית עבודתו אושרה למימון על ידי קרן  NIFA האמריקאית (המכון הלאומי האמריקאי למזון וחקלאות) או לחוקרים שעבדו בעבר במימון קרן בארד והגיעו לשלב בשלות של ידע שעשוי לעניין חברה ישראלית.

מטרת הקול הקורא

 1. קידום מחקר ופיתוח משותפים לישראל ולארצות הברית בנושאי מזון ותזונה, הן לצורך שיפור איכות ובריאות האוכלוסייה והן למניעת מחלות כרוניות הקשורות לנושאים אלו ומהוות נטל מרכזי בשתי המדינות.
 2. חיזוק חברות קטנות ובינוניות בתעשייה המתפתחת בתחומים מזון ותזונה, על-ידי הנגשת ידע מבוסס שמקורו באקדמיה בארצות הברית ובישראל.

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

המסלול מיועד לחוקרים ישראלים במוסדות מחקר ישראליים ולתאגידים ישראליים הפועלים בתחומי מזון ותזונה.

גובה המענק

תכנית חמש שנתית בגובה 40 מיליון שח במונחי מענק
בשנת 2024 בקול קורא זה יחולקו 11.2 מיליון ש”ח לתוכניות המאושרות

 

תחומים מועדפים

נושאי השת”פ מחויבים לעסוק באחד או יותר מהתחומים המפורטים מטה:

נושאים ותכנים מועדפים:

 1. שיפור מזון ותזונה: שיפור איכות המזון וערכיו התזונתיים, שיפור בטיחות המזון, שיפור הרכב המזון באמצעים גנטיים, חינוך שוק להרגלי תזונה מסוימים, פיתוח מזון מותאם אישית לקבוצות אוכלוסיה מסוימות (לדוגמא- בהתאם לרגישות, חולים וגיל), אפיון הקשרים בין תזונה ומחלות כרוניות, פיתוח חומרי גלם חדשניים ומזינים לתעשיית המזון (לדוגמה, חלבונים ותחליפי סוכר), שיפור תוספי תזונה, או פיתוח מקורות של מרכיבים פונקציונליים טבעיים חדשים למזון (לדוגמה, מעבים, מייצבים וצבעים).
 2. הגדלת מגוון מקורות המזון וזמינות המזון לשימוש: שיטות גידול חדשניות, הגדלת שונות  ((bio-diversity של מקורות המזון, יצור מזון בריא וגידולו בעידן של היעדר משאבים (לדוגמא – ניצול תשומות חקלאיות, אנרגיה ומים), או הפחתת איבודי מזון של תוצרת חקלאית לאחר קטיף.
 3. צריכה בריאה: מזון מותאם אישית (לדוגמא – מיקרוביום, גנטיקה, רגישויות/אי סבילות וכו’), פיתוח מערכות לניטור איכות ובטיחות המזון (לדוגמא טכנולוגיות לשמירה על איכות בשרשרת הערך שלאחר הייצור, טכנולוגיה לאיתור אלרגנים במזון), שינוי הרגלי צריכה או הפיכת מזון בריא לאטרקטיבי.

לרשימת הפרויקטים הפעילים המממנים את החוקר האמריקאי על ידי  NIFA ואפשריים לשת”פ עם חוקרי אקדמיה מישראל לחץ רשימת הפרויקטים לשנת 2024.  

 

תנאי סף

 1. מסלול הטבה מספר 5 – מסלול משנה ג’- הכוונת ידע יישומי באקדמי 
  תנאי הסף המפורטים בסעיף ‎7.1 למסלול ההטבה 2 לא יחולו, למעט תנאי הסף המפורט בתת סעיף ‎7.1.י, ובמקומם יחולו תנאי הסף החלים במסלול תשתיות טכנולוגיות (למעט תנאי הסף המפורט בסעיף 6.2.8) ובמסלול משנה ג’ של מסלול תשתיות טכנולוגיות, אליהם יתווספו שלושת תנאי סף נוספים ומצטברים (בשינויים המחויבים) בהם על מגיש הבקשה לעמוד להנחת דעתה של ועדת המחקר והם:
 •  הבקשה כוללת פעילות בליווי תאגיד תומך.
 • התכנית הינה תכנית בתחום מזון ותזונה.
 • קרן קמ”ח אישרה כי למוסד המחקר הזר האמריקאי, המוזכר בבקשתו של המבקש, ניתן אישור של המכון הלאומי האמריקאי למזון וחקלאות (NIFA) להוספת שיתוף הפעולה עם המבקש במסגרת ביצוע תכניתו של המוסד הזר האמריקאי.  לפניות לטובת הגשת האישורים ל-NIFA יש לפנות לנציג קמ”ח אשר פרטיו מופיעים מטה.
 1. מסלול משנה ד- מסחור ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי
  ​תנאי הסף המפורטים בסעיף ‎7.1 למסלול ההטבה 2 לא יחולו, למעט תנאי הסף המפורט בתת סעיף ‎7.1.י, ובמקומם יחולו תנאי הסף החלים במסלול תשתיות טכנולוגיות (למעט תנאי הסף המפורט בסעיף 6.2.8) ובמסלול משנה ד’ של מסלול תשתיות טכנולוגיות, אליהם יתווספו שני תנאי סף נוספים ומצטברים בהם על מגיש הבקשה לעמוד להנחת דעתה של ועדת המחקר והם:
 • התכנית הינה תכנית בתחום מזון ותזונה.
 • קרן קמ”ח אישרה כי למוסד המחקר הזר האמריקאי, המוזכר בבקשתו של המבקש, ניתן אישור של המכון הלאומי האמריקאי למזון וחקלאות (NIFA) להוספת שיתוף הפעולה עם המבקשים במסגרת ביצוע תכניתו של המוסד המחקר הזר האמריקאי. לפניות לטובת הגשת קדם הצעות ל-NIFA  יש לפנות לנציג קמ”ח אשר פרטיו מופיעים מטה (תאריך אחרון להגשה הצעות מקדמיות לקרן קמ”ח הינו 16/6/2024).

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית
 • רמת האתגרים במימוש התכנית
 • יכולות המבקש, והסינרגיה עם החוקר האמריקאי
 • תרומת הפרויקט לתחום מזון ותזונה
 • פוטנציאל המסחור או ההקמה של חברות ישראליות לפיתוח מוצרים בתחומי מזון ותזונה
 • מידת התועלת המשקית אשר צפויה לצמוח מתוצרי התכנית

 

אופן הגשת הבקשה

ההגשה תתאפשר באמצעות מסלול 2 נספח כ’ – מסלול לתמיכה משותפת עם הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל המפנה לשני מסלולי משנה בזירת תשתיות

ההגשה הסופית תתבצע באמצעות מסלול הטבה מס’ 5 – פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה, באחד משני מסלולי משנה:

 • מסלול משנה ג’ הכוונת ידע יישומי באקדמיה ליישום בתעשייה: במסגרת תת-מסלול זה, תינתן תמיכה בתכניות מו”פ בתחום מזון ותזונה אשר תוגשנה על-ידי חברות יישום, בליווי של תאגיד תומך, לצורך הכוונת הידע היישומי המצוי באקדמיה לכדי מחקר ופיתוח בתעשייה הישראלית, ואשר כוללות שותף שהינו מוסד מחקר זר מארצות הברית.

שימו לב כי חלה חובה להגיש את המסמך הבקשה באנגלית בלבד כולל שם נושא הפרויקט למעט סעיפים 1, 11 ו- 12    אותם יש למלא בעברית

למידע על המסלול, לחץ כאן

 • במסלול משנה ד’- מסחור ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי: במסגרת תת-מסלול זה, תינתן תמיכה בתכניות מו”פ בתחום מזון ותזונה, אשר תוגשנה על-ידי תאגידים תעשייתיים אליהם יחברו לביצוע התכנית מוסדות מחקר ומוסדות מחקר זרים מארצות הברית, לצורך חזרה ותיקוף של תוצאות המחקר כפי שהושגו על-ידי מוסדות המחקר והתאמת הידע לצורכי התאגיד התעשייתי

שימו לב כי חלה חובה להגיש את המסמך הבקשה באנגלית בלבד כולל שם נושא הפרויקט למעט סעיפים 1, 9 ו-10 אותם יש למלא בעברית 

למידע על המסלול, לחץ כאן

 

ניתן להגיש בקשות לרשות עד לתאריך 11/9/2024 בשעה 12:00 בצהריים.

 

לפרטים נוספים ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם זירת תשתית טכנולוגית בדוא”ל: technological.infrastructure@innovationisrael.org.il

פניות עבור קרן קמ”ח, ניתן ליצור קשר עם מתאם המחקר, מר’ חיים קץ בדוא”ל: haim@bard-isus.com