מסלול מימד – מינוף מו"פ דואלי צבאי, בטחוני ומסחרי

על המסלול 

מסלול זה, המופעל החל מינואר 2012, הוא מיזם משותף של רשות החדשנות, משרד האוצר ומפא"ת (המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית אלקטרונית) במשרד הביטחון. מסלול זה תומך בפיתוח פתרונות יצירתיים לצרכים צבאיים ושווקים מסחריים. 

להלן תתי מסלולים:

 • מימ"ד הכוונת ידע – מו"פ יישומי דואלי באקדמיה בליווי תאגיד תעשייתי 
 • מימ"ד מסחור ידע – וולידציה, התאמה והעברת ידע דואלי ממוסד מחקר לחברה
 • מימ"ד פיתוח אבטיפוס – מו"פ טרם מוצרי להוכחת יכולת טכנולוגית | מיועד לחברה

מטרת המסלול 

לקדם מחקר ופיתוח צבאי/ ביטחוני ומסחרי בעל יישומים דואליים, המהווים מצד אחד תרומה לביטחון המדינה ומצד שני בסיס לפוטנציאל כלכלי.

למי מיועד המסלול? 

 • ​לחברות ישראליות קטנות ובינוניות (עד 100 מיליון דולר מכירות בשנה)
 • מוסדות מחקר אוניברסיטאיים ומכוני מחקר
 • יזמים שטרם הקימו חברה

מה מקבלים? 

 • מענק הכוונת ידע: מענק בשיעור של 80%-90% מהתקציב המאושר
 • מסחור ידע: מענק בשיעור של 55%-66% מהתקציב המאושר
 • פיתוח אבטיפוס:  מענק בשיעור של 50% מהתקציב המאושר ( במקרה של חברה ישראלית אשר מספר עובדיה ביום הגשת הבקשה אינו עולה על 10 עובדים והיא התאגדה עד שלוש שנים קודם ליום הגשת הבקשה - לוועדה הסמכות לקבוע שיעור מענק שיעלה על %50 אך לא יעלה על  66% מהתקציב המאושר).

מדוע כדאי? 

מינוף יכולות: מו"פ במסלול זה מהווה הזדמנות למנף יכולות מהשוק הצבאי לאזרחי ולהיפך.

 

תנאי המסלול 

על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותבמסלול הטבה מס' 20נהלי המסלול ונהלי הרשות: 200-01200-02200-03200-04200-06

קריטריונים להערכת בקשה 

 

הבקשות המוגשות לרשות החדשנות נבדקות בצורה מקיפה ומוערכות עפ"י הקריטריונים הכלליים הבאים:
*חשוב לציין שבשל הגיוון במטרות ובייעוד של המסלולים השונים, קיימת שונות בחלק ממסלולי התמיכה. 

 • היבט טכנולוגי רמת החדשנות הטכנולוגית והאתגר הטכנולוגי, רמת החדשנות הפונקציונאלית, הקניין הרוחני ופטנטים.
 • היבט כלכלי – גודל וקצב גידול השוק, מיצוב והשוואה לתחרות, תיקוף השוק, אסטרטגיה שיווקית. התשואה העודפת למשק.
 • יכולת החברה והצוות -  יכולת טכנולוגית, פיננסית, ניהולית ועיסקית. במקרים בהם מדובר בחברה שרק הוקמה נבחן גם הפוטנציאל לבניית חברה בה יהיו כל היכולות הנדרשות למימוש יעדיה.
 • איכות השת"פ - במקרים של תכניות שתוף פעולה (שת"פ) בינלאומי, בוחנים ומעריכים את איכות השת"פ ותרומתו לחברה הישראלית הן בהיבטים טכנולוגיים והן בהיבטים עסקיים.
 • בהירות הבקשה  - רמת הפרוט ושלמות הנתונים בבקשה.

 

איך מגישים בקשה? 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לבחור בסוג ההגשה הרצויה על פי הטפסים המופיעים מטה ולצרפם להגשה המקוונת (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

להלן דגשים להגשת בקשה למסלול מימד

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

טפסים ומסמכים להגשה

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מקרו או עם אובייקטים מוטמעים בתוכו למעט תמונות בפורמט JPG.

אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה לכלל מסלולי הרשות.
במידה ומדובר בהגשה ראשונה לרשות החדשנות
יש לצרף סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטיים חתומים על ידי מורשה החתימה של חברת היישום או מוסד המחקר.
נדרש להגיש אקסל תקציב על ידי החברה המגישה את הבקשה וגם על ידי מוסד/ות המחקר השותפים.
במידה ומדובר בהגשה ראשונה לרשות החדשנות
יש לצרף סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטיים חתומים על ידי מורשה החתימה של חברת היישום או מוסד המחקר והחברה התעשייתית.
במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה לכלל מסלולי הרשות.
במידה ומדובר בהגשה ראשונה לרשות החדשנות
יש לצרף סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטיים חתומים על ידי מורשה החתימה של החברה.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת תשתיות בדוא"ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il