מסלול מימד – מו"פ דואלי צבאי, בטחוני ומסחרי

על המסלול 

מסלול זה, המופעל החל מינואר 2012, הוא מיזם משותף של רשות החדשנות, משרד האוצר ומפא"ת (המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית אלקטרונית) במשרד הביטחון. מסלול זה תומך בפיתוח פתרונות יצירתיים לצרכים צבאיים ושווקים מסחריים הנמצאים בשלב טרום מוצרי

להלן תתי מסלולים:

 • מימ"ד מחקר יישומי באקדמיה – מו"פ יישומי דואלי באקדמיה בליווי תאגיד תעשייתי.
 • מימ"ד מסחור ידע – וולידציה, התאמה והעברת ידע דואלי ממוסד מחקר לחברה.
 • מימ"ד מחקר יישומי בתעשייה – מו"פ טרם מוצרי להוכחת יכולת טכנולוגית | מיועד לחברה ו/או יזם.
 • מימ"ד שיתוף פעולה להוכחת היתכנות – שיתוף פעולה בין חברה/יזם לבין חברה המאגדת ידע ויכולה להוכיח היתכנות טכנולוגית של הידע המפותח.
 • מסלול מו"פ מוצרי ושת"פ חברות בייצור מתקדם

מטרת המסלול 

לקדם מחקר ופיתוח בשלב טרום מוצרי בתחום צבאי/ ביטחוני ומסחרי בעל יישומים דואליים, המהווים מצד אחד תרומה לביטחון המדינה ומצד שני בסיס לפוטנציאל כלכלי.

למי מיועד המסלול? 

 • ​לחברות ישראליות (קטנות, בינוניות וגדולות)
 • מוסדות מחקר אוניברסיטאיים ומכוני מחקר
 • יזמים שטרם הקימו חברה

מה מקבלים? 

 • מענק הכוונת ידע: מענק בשיעור של 80%-90% מהתקציב המאושר.
 • מסחור ידע: מענק בשיעור של 55%-66% מהתקציב המאושר.
 • פיתוח אבטיפוס או שיתוף פעולה להוכחת התכנות:  מענק בשיעור של 20%-66% מהתקציב המאושר.

 

תת מסלול

קהל יעד

מועד הגשת בקשות

תקרת תקציב למשך כל תקופת הפרויקט

אחוז מימון

משך תקופת הביצוע המבוקשת

תמלוגים הערות
מימ"ד- מחקר יישומי באקדמיה מוסדות מחקר + חברה מלווה במשך כל ימות השנה עד 550,000 ש''ח בשנה 80-90% עד שנתיים, שנה שלישית תאושר במקרי קיצון במימון מופחת של 75% ללא מותאם לתנאי מסלול 5 ג'

מימ"ד- מסחור ידע מהאקדמיה

חברה + מוסד מחקר

במשך כל ימות השנה

עד 3.4 מיליון שקל

55-66%

24/12 חודשים

ללא מותאם לתנאי מסלול 5 ד'

מחקר יישומי בתעשייה

יזם / חברה

במשך כל ימות השנה

עד 5 מיליון ש"ח

20-50% 66% במקרי אימפקט

3 שנים

כן  

שת''פ חברות להוכחה טכנולוגית

2 חברות או יזם וחברה

במשך כל ימות השנה

עד 5 מיליון ש"ח

20-50% 66% במקרי אימפקט

3 שנים

כן  
 
 
 

מדוע כדאי? 

מינוף יכולות: מחקר ופיתוח במסלול זה מהווה הזדמנות לפתח ידע בעל פוטנציאל דואלי, ולמנף יכולות מהשוק הצבאי לאזרחי ולהיפך.

 

תנאי המסלול 

כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

קריטריונים להערכת בקשה 

הבקשות המוגשות לרשות החדשנות נבדקות בצורה מקיפה ומוערכות על פי הקריטריונים הכלליים הבאים:

*חשוב לציין שבשל הגיוון במטרות ובייעוד של המסלולים השונים, קיימת שונות בחלק ממסלולי התמיכה. 

 • היבט טכנולוגי – חדשנות בפיתוח הטכנולוגיה טרום המוצרית שהיא גבוהה ביחס לקיים בעולם והאתגר הטכנולוגי, רמת החדשנות הפונקציונאלית, שילוב הטכנולוגיה המפותחת במגוון רחב של מוצרים עתידיים, הקניין הרוחני ופטנטים.
 • היבט כלכלי – גודל וקצב גידול השוק, מיצוב והשוואה לתחרות, תיקוף השוק, אסטרטגיה שיווקית, פוטנציאל לרכישה מצד גורמים עסקיים וצבאיים בארץ ובעולם. התשואה העודפת למשק.
 • יכולת החברה והצוות -  יכולת טכנולוגית, פיננסית, ניהולית ועסקית. במקרים בהם מדובר בחברה שרק הוקמה נבחן גם הפוטנציאל לבניית חברה בה יהיו כל היכולות הנדרשות למימוש יעדיה.
 • איכות שיתוף הפעולה במקרים של תכניות שתוף פעולה, בוחנים ומעריכים את איכות שיתוף הפעולה ותרומתו למחקר והפיתוח.
 • בהירות הבקשה  - רמת הפרוט ושלמות הנתונים בבקשה.

איך מגישים בקשה? 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לבחור בסוג ההגשה הרצויה על פי הטפסים המופיעים מטה ולצרפם להגשה המקוונת (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

להלן דגשים להגשת בקשה למסלול מימד

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

טפסים ומסמכים להגשה

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה לכלל מסלולי הרשות.
במידה ומדובר בהגשה ראשונה לרשות החדשנות
יש לצרף סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטיים חתומים על ידי מורשה החתימה של חברת היישום או מוסד המחקר.
נדרש להגיש אקסל תקציב על ידי החברה המגישה את הבקשה וגם על ידי מוסד/ות המחקר השותפים.
במידה ומדובר בהגשה ראשונה לרשות החדשנות
יש לצרף סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטיים חתומים על ידי מורשה החתימה של חברת היישום או מוסד המחקר והחברה התעשייתית.
במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה לכלל מסלולי הרשות.
במידה ומדובר בהגשה ראשונה לרשות החדשנות
יש לצרף סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטיים חתומים על ידי מורשה החתימה של החברה.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת תשתיות בדוא"ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il