הזירה מציעה מגוון מסלולים לפיתוח טכנלוגיה גנרית ולהעברת ידע מהאקדמיה לתעשייה

מאגדים של חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיות בשיתוף פעולה. המאגדים השונים במגנ"ט מאפשרים עיסוק במו"פ ארוך טווח ויוצרים סביבת עבודה תומכת. עבור מוסדות המחקר - שיתוף הפעולה עם התעשייה מקדם את יכולת המסחור של תוצרי המחקר האקדמי, כמו גם את הבנת צורכי השוק.

העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי לפיתוח מוצרים פורצי דרך

מסלול "שיתוף פעולה עם מאיץ החלקיקים CERN, המופעל החל ממאי 2018.

 המיזם הינו משותף לרשות החדשנות ומאיץ החלקיקים CERN ומטרתו לעודד את החדשנות בתחום. מסלול זה תומך בפיתוח פתרונות יצירתיים המבוססים על היכולות הטכנולוגיות של מאיץ החלקיקים והיזומות של גופים ישראליים העוסקים במו"פ.

המסלול מסייע ותומך במכוני מחקר המבצעים מחקרים יישומיים המיועדים לקידום הייצור המתקדם בישראל. הסיוע מתבצע בשני תתי מסלולים שאליהם ניתן לפנות במקביל: תת מסלול תמיכה כספית בפרויקטי מחקר ופיתוח בשיתוף חברה תעשייתית; ותת מסלול לסיוע לרכישת ציוד מחקר. 

המסלול מתמרץ מחקר יישומי בעל היתכנות טכנולוגית חדשנית שמקורו באקדמיה והבאתו לשלב בו חברה מסחרית תעשייתית ישראלית תאמץ אותו במטרה לפתח מוצר.

מסלול תמיכה זה מופעל מכוח מסלול הטבה מס' 7.

מסלול זה, המופעל החל מינואר 2012, הוא מיזם משותף של רשות החדשנות, משרד האוצר ומפא"ת (המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית אלקטרונית) במשרד הביטחון. מסלול זה תומך בפיתוח פתרונות יצירתיים לצרכים צבאיים ושווקים מסחריים. 

מסלול זה מאפשר פעילות משותפת של קבוצת תאגידים תעשייתיים במסגרת של "איגוד משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות". הרעיון המנחה של המסלול הוא "השלם גדול מסכום חלקיו". ​כלומר, בשיתוף פעולה החברות מקימות תשתית מו"פ משותפת הנדרשת למספר חברות מאותו תחום טכנולוגי ו/או לומדות מניסיונם של התאגידים השותפים במסלול, וכך הן מגדילות את הידע ואת המיומנויות שלהן.

פורום תל"מ (תשתיות לאומיות למו"פ) הוקם ביוזמת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בשלהי שנת 1997. הפורום הוא ארגון וולונטרי לקידום תוכניות מחקר ופיתוח לשטחים מדעיים / טכנולוגיים ופרויקטים, באמצעות כינון תשתיות לאומיות למו"פ ושיתופי פעולה בינארגוניים, בינמשרדיים ובינלאומיים.