הזירה מציעה מגוון מסלולים לפיתוח טכנלוגיה גנרית ולהעברת ידע מהאקדמיה לתעשייה

מסלול זה מאפשר פעילות משותפת של קבוצת תאגידים תעשייתיים במסגרת של "איגוד משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות". הרעיון המנחה של המסלול הוא "השלם גדול מסכום חלקיו". ​כלומר, בשיתוף פעולה החברות מקימות תשתית מו"פ משותפת הנדרשת למספר חברות מאותו תחום טכנולוגי ו/או לומדות מניסיונם של התאגידים השותפים במסלול, וכך הן מגדילות את הידע ואת המיומנויות שלהן.

פורום תל"מ (תשתיות לאומיות למו"פ) הוקם ביוזמת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בשלהי שנת 1997. הפורום הוא ארגון וולונטרי לקידום תוכניות מחקר ופיתוח לשטחים מדעיים / טכנולוגיים ופרויקטים, באמצעות כינון תשתיות לאומיות למו"פ ושיתופי פעולה בינארגוניים, בינמשרדיים ובינלאומיים.

מסלול מגנטון מעודד העברת ידע טכנולוגי שנצבר באקדמיה לשימוש בתעשייה על ידי יצירת שיתופי פעולה בין חברה ישראלית לקבוצת מחקר אקדמית. שיתוף הפעולה חושף את החברה התעשייתית להישגי מחקר רלוונטיים לתחום פעילותה ומסייע לקבוצת המחקר להפוך פיתוח אקדמי ליישום מסחרי.

מאגדים של חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיות בשיתוף פעולה. המאגדים השונים במגנ"ט מאפשרים עיסוק במו"פ ארוך טווח ויוצרים סביבת עבודה תומכת. עבור מוסדות המחקר - שיתוף הפעולה עם התעשייה מקדם את יכולת המסחור של תוצרי המחקר האקדמי, כמו גם את הבנת צורכי השוק.

מסלול נופר מעניק תמיכה במחקר היישומי באקדמיה, וכך תורם להגברת הפוטנציאל הכלכלי הגלום בו, הצפוי לבוא לידי ביטוי בצמיחת המשק והתעשייה הישראלית. מסלול נופר מכוון להצעות בעלות היתכנות טכנולוגית הזקוקות למימון לצורך מחקר יישומי ראשוני המוסדות מחקר, שאינו בשל דיו לתמיכה במסגרת מסלול מגנטון, כדי לכוונו לתחום תעשייתי בעל פוטנציאל כלכלי. מסלול נופר מוגבל לשנת מחקר אחת.

הפעילות במסלול קמי"ן משמשת גשר נוסף בין המחקר הבסיסי לזה היישומי, והיא ממוקדת בשלב ההמרה והמימוש של הישגי המחקר הבסיסי לטכנולוגיות בעלות עניין מסחרי. המסלול מעודד ביצוע מחקר יישומי באקדמיה והבאתו לשלב התעניינות של גורמים עסקיים עד לחתימת הסכם מסחור עם מוסד המחקר.

מסלול זה, המופעל החל מינואר 2012, הוא מיזם משותף של רשות החדשנות, משרד האוצר ומפא"ת (המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית אלקטרונית) במשרד הביטחון. מסלול זה תומך בפיתוח פתרונות יצירתיים לצרכים צבאיים ושווקים מסחריים. 

המסלול מסייע ותומך במכוני מחקר המבצעים מחקרים יישומיים המיועדים לקידום הייצור המתקדם בישראל. הסיוע מתבצע בשני תתי מסלולים שאליהם ניתן לפנות במקביל: תת מסלול תמיכה כספית בפרויקטי מחקר ופיתוח בשיתוף חברה תעשייתית; ותת מסלול לסיוע לרכישת ציוד מחקר. 

מסלול "שיתוף פעולה עם מאיץ החלקיקים CERN, המופעל החל ממאי 2018.

 המיזם הינו משותף לרשות החדשנות ומאיץ החלקיקים CERN ומטרתו לעודד את החדשנות בתחום. מסלול זה תומך בפיתוח פתרונות יצירתיים המבוססים על היכולות הטכנולוגיות של מאיץ החלקיקים והיזומות של גופים ישראליים העוסקים במו"פ.