טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ 14/08/23
טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק 14/08/23
בקשה לתמיכה בתכנית מחקר יישומי בתעשייה 09/11/23
טופס הגשת בקשה לקרן הון אנושי להייטק 14/08/23
טופס הגשת בקשה למסלול עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק 14/08/23
דוח טכני מסכם - מסלול תנופה 28/09/23
טופס בקשה למענק עידוד חברות חממה 14/08/23
טופס בקשה למענק תפעול לחממת יזמות בפריפריה 14/08/23
טופס הצהרת בקשה 25/10/23
רשימת מסמכי הגשה פיננסיים 26/10/23
הצהרת הנהלה הערוץ המהיר 29/10/23
טופס תזרים מזומנים צפוי 14/08/23
טופס בקשה תמיכה בתכנית הרצה בינלאומית 14/08/23
הגשת בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ להתמודדות עם נגיף ה-COVID19 14/08/23
טופס הגשה לקול קורא קורונה בתעשיית הייצור 14/08/23
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ (הכוונת ידע) 14/08/23
טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם 10/10/23
טופס הגשת בקשת תמיכה למסלול מימד - עבור חברות 14/08/23
טופס בקשה והצדקה 14/08/23
טופס הצעת מועמדות למסלול הטבה מס' 40 14/08/23
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך