קול קורא לבחירת זכיין/נים להקמה ולהפעלה של מועדון/ני אנג’לים להשקעות בחברות הזנק בעלות חדשנות טכנולוגית

מטרת הקול קורא מטרתנו היא לעודד הקמת מועדוני משקיעים פרטיים (אנג’לים) חדשים, להשקעות בחברות הזנק, המגייסות סבבי גיוס בשלבי הפרה-סיד והסיד, ולהגדיל את כמות ההשקעות בשלבים אלה במדינה וכן את מספר היזמים והמיזמים בעלי חדשנות טכנולוגית גבוהה שקמים ומגייסים הון בישראל. מי יכול להגיש הצעה לקבלת זיכיון? תאגידים ישראליים, בין למטרת רווח ובין שלא למטרת […]