הקניין הרוחני של חברה טכנולוגית הוא אחד הנכסים החשובים שלה. קניין רוחני הוא שם כולל לזכויות בנכסים לא מוחשיים המוגנות על פי דין – פטנט, סימני מסחר, עיצובים וסודות מסחריים.


פטנטים

פטנט הוא זכות שמעניקה המדינה לבעל אמצאה למנוע מאחרים להשתמש בה, לייצר אותה, למכור אותה או לייבא אותה. מסמך הפטנט מתאר את האמצאה והוא מסתיים בחלק שנקרא “תביעות” (Claims). כל תביעה היא משפט קצר המגדיר את היקף ההגנה המבוקש.

 1. מהו פטנט?
 2. למה כדאי לרשום פטנט?
 3. התנאים לקבלת פטנט
 4. הגשת הבקשה ובחינתה
 5. מה המסלול הכדאי לכם?

> לחצו כאן להמשך קריאהסימני מסחר

סימן מסחר משמש כאמצעי לקישור בין מוצר או שירות לבין המקור שלו באופן המונע הטעיה ומאפשר לצרכן לדעת שמוצר מסוים מיוצר על ידי יצרן ספציפי (או ששירות מסוים מסופק על ידי ספק ספציפי). סימן מסחר יכול להיות מורכב מדמות, ציור או תמונה, ממילה אחת או יותר, מצירוף של אותיות או מספרים, ואלה יכולים להירשם עם או בלי עיצוב.

 1. מהו סימן מסחרי?
 2. למה כדאי לבחור סימן מסחרי?
 3. כיצד לבחור סימן מסחר למוצר או לשירות שלי?
 4. כיצד מגישים את הבקשה בישראל?
 5. רישום סימני מסחר בעולם

> לחצו כאן להמשך קריאהעיצובים

כל מוצר בעל אלמנט עיצובי חזותי כגון קווי מתאר, צבע, טקסטורה או חומר במוצר כלשהו, ניתן לרשום כעיצוב. ההגנה על עיצוב רשום מתייחסת למאפיינים החזותיים של המוצר בלבד. העיצוב אינו מגן על הפונקציה שהמוצר ממלא או על הרעיון/שיטה העומדים מאחוריו. אלא, רק על הנראות הספציפית והייחודית שלו כפי שניתן להתרשם ממנו בתיאור החזותי המופיע בתעודת הרישום.

 1. מהו עיצוב?
 2. למה כדאי לרשום עיצוב?
 3. מועד הגשת הבקשה לרישום העיצוב
 4. מי יכול להגיש בקשה לרישום עיצוב?
 5. איך מגישים בקשה בישראל?
 6. הגנה על עיצובים מחוץ לישראל

> לחצו כאן להמשך קריאהסודות מסחריים

סוד מסחרי מוגדר בחוק כמידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי בנקל על ידי אחרים. סודיותו של מידע זה מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שהוא נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו.

 1. מהו סוד מסחרי?
 2. איך מזהים סודות מסחריים?
 3. איך שומרים על סודות מסחריים?
 4. הגנה משפטית על סודות מסחריים
 5. על מה כדאי להגן באמצעות פטנט ועל מה כדאי להגן באמצעות סוד מסחרי?

> לחצו כאן להמשך קריאהמטרת המדריך אינה להחליף סיוע של איש מקצוע, אלא לספק לכם מידע בסיסי על הזכויות השונות, יתרונותיהן וחסרונותיהן, כדי שתוכלו לקבל החלטות מושכלות ביחס להגנה על נכסי הקניין הרוחני של החברה ולהימנע מטעויות שעלולות להביא לאובדן זכויות או להוצאה כספית גבוהה.

תודות:

רשות החדשנות – צפריר נוימן, מור חסון סגיר.
רשות הפטנטים – אופיר אלון, ז’קלין ברכה, רננה פרל חסדאי, שירלי כהן, חגית טייב, ד”ר אריאל גוטמן, ענת לוי, אליס מחליס אברמוביץ, סימונה אהרונוביץ, ד”ר מיכאל ברט.

מדריך זה הוא כללי. למידע נוסף, צרו קשר עם רשות הפטנטים שתשמח לסייע לכם.

*המדריך נכתב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד