סימן מסחר משמש כאמצעי לקישור בין מוצר או שירות לבין המקור שלו באופן המונע הטעיה, כלומר: סימן המסחר מאפשר לצרכן לדעת שמוצר מסוים מיוצר על ידי יצרן ספציפי (או ששירות מסוים מסופק על ידי ספק ספציפי) ולא על ידי יצרן אחר. סימן מסחר יכול להיות מורכב ממילה אחת או יותר, מצירוף של אותיות או מספרים, ואלה יכולים להירשם עם או בלי עיצוב. כמו כן, סימן מסחר יכול להיות מורכב מדמות, ציור או תמונה, ולשלב בתוכו גם מילים או ספרות. סימן מסחר יכול להיות גם דמות תלת-ממדית או צליל.

סימני המסחר מעבירים ללקוח מסרים, מבדלים את העסק שלכם ויוצרים לו ייחודיות ומוניטין.

ניתן להגן באמצעות רישום סימן מסחר, על שם העסק, מוצריו או שירותיו. סימן המסחר נרשם עבור סחורות ושירותים ספציפיים אותם תגדירו בבקשה לרישום הסימן. למשל: אם העסק שלכם הוא חברה לפיתוח תוכנה, תבקשו לרישום את הסימן עבור שירותי פיתוח תוכנה, ולא עבור מכירת נעליים או מזון וכך גם הסימן יירשם.

רישום חברה אצל רשם החברות אינו נותן הגנה על שם זה כסימן מסחר, אלא מונע רישום של חברה בשם זהה בלבד. כדי לקבל הגנה כסימן מסחר צריך לרשום סימן מסחרי ברשות הפטנטים.

לעיתים שם החברה אינו זהה לסימני המסחר שלה, ולעיתים שמה כלל אינו מוכר לציבור.

למה כדאי לרשום סימן מסחרי?

אמנם אין חובה לרשום סימן מסחר וניתן להשתמש בסימן מסחר גם אם אינו רשום (כל עוד אין בשימוש זה הפרת זכויות של צד שלישי בסימן). עם זאת, לרישום סימן מסחר יש כמה יתרונות משמעותיים:

הרישום מונע מצד שלישי לרשום על שמו בפנקס סימני המסחר את אותו סימן, או סימן דומה לו, ומגן על ההשקעה של החברה בשיווק ומיתוג.

מניעת הפרות – בעל סימן מסחר רשום הוא היחיד הזכאי להשתמש בסימן עבור המוצר או השירות שעליהם נרשם הסימן, או לתת רשות לאחר לשימוש בסימן המסחר.

רישום סימן מסחר מקל על האכיפה בבית המשפט נגד שימוש לא מורשה בסימן.

הרישום מאפשר לרשויות המכס למנוע כניסה לישראל של סחורות המפרות את הסימן המסחרי שלכם.

הרישום מאפשר להגיש בקשה לרישום סימן מסחר בינלאומי במדינות זרות באמצעות פרוטוקול מדריד.

סימן מסחר הוא נכס הניתן לשעבוד.

כיצד לבחור סימן מסחר למוצר או לשירות שלי?

לא כל סימן מסחר הוא בר רישום, ולכן חשוב בעת בחירת הסימן, לקחת בחשבון שני קריטריונים עיקריים ובכך להעלות את הסיכויים לרישומו:

  1. ייחודיות (אופי מבחין). סימן מסחר צריך להיות ייחודי ואינו יכול לתאר את הסחורה/השירות, כך שהמילים המתארות את הסחורה יישארו פתוחות לשימוש בידי הציבור. לדוגמה: Autonomous Robotics אינו סימן מסחר טוב לחברה העוסקת בתחום הרובוטיקה כי הוא מתאר את תחום העיסוק, ולא ניתן להגן עליו. לעומת זאת, על סימנים מומצאים ניתן לקבל הגנה רחבה וביתר קלות.
  2. סימן שאינו מטעה. לא ניתן לרשום סימן מסחר בעל דמיון לסימן מסחר של צד שלישי, בין אם הסימן האחר הוא סימן רשום, בין אם מדובר בבקשה הממתינה להיבחן ובמקרים מסוימים אפילו אם הסימן לא רשום. הסימנים לא חייבים להיות זהים. מספיק שקיים דמיון במראה, או שהסימנים נשמעים דומים, או שהם בעלי אותה משמעות, גם אם בשפות שונות (תרגום) והצרכן עלול להתבלבל ביניהם.

כדי למנוע בלבול עם סימן מסחרי אחר, חשוב מאוד לבצע חיפוש מקדים במאגר סימני המסחר ברשות הפטנטים בישראל טרם הגשת הבקשה לרישום הסימן, כדי לבדוק אם יש סימנים רשומים (או בקשות לרישום הממתינות לבחינה) הדומים עד כדי הטעיה לסימן שלכם. המאגר כולל את כלל סימני המסחר בישראל, וביניהם:

סימני מסחר
רשומים

בקשות לרישום
סימני מסחר
שטרם נרשמו

בקשות
וסימני מסחר
שאינם בתוקף

כינויי מקור
(שם גאוגרפי של ארץ או אזור הכלול בשמו של מוצר, ובא ללמד שמקורו שם ושאיכותו או תכונותיו הן בעיקרן פרי אותה סביבה גאוגרפית, טבעה ואנשיה)

אפשר לחפש מילה או מילים מתוך הסימן המבוקש, בעברית או באנגלית. אפשר לצמצם את החיפוש באמצעות הוספת משתנים, כמו סוג הסחורות/ השירותים המבוקשים או סוג הדמות (בהתאם לסיווג ניצה – הסיווג המקובל לדמויות).

אם מצאתם סימן דומה בתחום העיסוק שלכם, סביר שלא ניתן יהיה לרשום את הסימן, וגם ייתכן שבעצם השימוש בסימן שלכם תפרו את הזכויות של בעל הסימנים הקיימים.

ניתן גם לבקש שבוחן סימני מסחר ברשות הפטנטים יעשה עבורכם את החיפוש במאגר הישראלי תמורת תשלום אגרה.

אם מדובר בסימנים דומים, אך הסחורות ו/או השירותים מתחומים שונים לגמרי, הסבירות שאפשר יהיה לקבל את הסימן לרישום גבוהה יותר, כיוון שהסיכון להטעיה נמוך יותר.

אם שווקי היעד שלכם מחוץ לישראל – כדאי לבדוק גם שאין סימנים דומים באותן מדינות שבהן תרצו למכור את המוצר שלכם. ניתן לבדוק את המרשמים של למעלה ממאה מדינות במאגר סימני המסחר באתר הארגון העולמי לקניין רוחני.


האם חובה להיעזר בעורך דין או בעורך פטנטים כדי לרשום סימן מסחר?

לא. כל אדם או התאגדות (חברה פרטית, חברה ציבורית, עמותה רשומה וכיו”ב) רשאים להגיש בקשה למחלקת סימני מסחר לרישום סימן מסחר. ניתן גם להתייעץ עם עורך דין או עורך פטנטים מורשה ולהגיש את הבקשה באמצעותם.