מיפוי חברות האקלים-טק התבצע על פי סיווג הפתרונות הטכנולוגיים המוצעים ובהתאמה לאתגרי האקלים הרלוונטיים, על פי “מפת אתגרי האקלים״ של PLANETech . פרק המתודולוגיה נפתח בתיאור מפת אתגרי האקלים של PLANETech וממשיך בפירוט מסד הנתונים המשמש לניתוח ולהליך המיפוי.

מידע משלים נאסף בין היתר ישירות מחברות סטארט-אפ בתחום טכנולוגיות האקלים, באמצעות סקר שהופץ במיוחד עבור הדוח.

מפת אתגרי האקלים של PLANETech

מפת אתגרי האקלים של PLANETech מציגה את האתגרים העיקריים שמציב משבר האקלים – במיתון (mitigation) והסתגלות (adaptation) מוצלחים לשינויי האקלים, לרוחב כלל הפעילויות המאפיינות את חיי היום-יום ואת הסביבה הטבעית.
22 האתגרים פרוסים על פני חמישה תחומים מרכזיים: סביבה בנויה, חומרים וייצור, שימושי קרקע, מערכות טבעיות ודיגיטל (איור 1). כל אחד מ-22 האתגרים כולל אתגרי משנה ברורים.פרטים אודות כל אחד מן האתגרים ותתי האתגרים האקלימיים זמינים בכתובת https://www.planetech.org/challenge-areas האתגרים ממוקדים בהפחתת מקורות הפליטה, הגברת לכידת הפחמן וכן בחוסן הקהילה, הטבע והתשתיות. פתרונות חדשניים, המבוססים על טכנולוגיות מגוונות, יכולים לתת מענה לכל אתגר במפה. מפת האתגרים של PLANETech מספקת פלטפורמה משותפת עבור האקוסיסטם של האקלים-טק הישראלי, על ידי יישור קו מול חברות ההזנק, הכוונת המימון ויצירת הקשרים עבור קובעי המדיניות. מפה זו אף הוטמעה על ידי המכון האירופי לחדשנות וטכנולוגיה (EIT) במסגרת תהליך המיפוי של ארבע סביבות אקלים-טק אירופיות.

מיפוי של חברות הזנק בזירת האקלים-טק

מסד הנתונים עליו מתבסס הדוח, מבוסס על מאגר המידע בו נעשה שימוש לצורך מיפוי האקוסיסטם בשנת 2022. אקלים-טק בישראל – תמונת מצב, 2022 החברות נכללו במסד הנתונים רק אם לפחות אחד מן המוצרים או השירותים שהן מציעות נותן מענה לאתגר אקלימי אחד לפחות. העדכונים מפורטים בהמשך.

מסד הנתונים כולל חברות שנוסדו החל בשנת 2003 וגייסו השקעות וחברות שנוסדו בשבע – וניתנים להורדה כאןהשנים האחרונות וטרם גייסו מימון. בהתאם, עודכן מסד הנתונים של שנת 2022 והוצאו ממנו חברות וותיקות יותר וחברות שנסגרו או שאינן פעילות כעת. למסד הנתונים נוספו חברות אשר הוקמו מאז הדוח האחרון, חברות שלא זוהו בעבר, או כאלה שהוסיפו לעסקי הליבה שלהן פתרון אקלימי מובהק.

נתוני ההשקעות לקוחים ממאגרי המידע של Crunchbase ,IVC ו-Start-Up Nation Central . סכומי ההשקעות דווחו עבור כל אחד מסבבי המימון שהושלמו בחברה, לצד זהות המשקיעים, סוג המשקיעים (למשל אנג’ל, קרן הון סיכון וכד’) ומיקום המשרדים הראשיים שלהם. חידוש של חברת הזנק – בין אם מדובר במוצר, בשירות או בפלטפורמה – עשוי לתת מענה למספר אתגרים, אולם הניתוח המוצג בדוח זה מתייחס לאתגר העיקרי שעמו מתמודדת החברה.https://www.planetech.org/startups-platform

הערות שוליים

1 – פרטים אודות כל אחד מן האתגרים ותתי האתגרים האקלימיים זמינים בכתובת https://www.planetech.org/challenge-areas

2 – אקלים-טק בישראל – תמונת מצב, 2022 – וניתנים להורדה כאן

3 – https://www.planetech.org/startups-platform