בחינה של הבקשות למענקים המתקבלות במסלולי התמיכה השונים ברשות החדשנות על ידי נשים מגלה כי שיעור הנשים המגישות בקשות, דומה לשיעורן בכלל תחום היזמות בישראל. כך למשל, בשנים 2021-2020, הגשות של נשים יזמות היוו 15% מכלל ההגשות למענק ״תנופה״ – תוכנית התמיכה המיועדת לסטארטאפים בשלבים ראשוניים שזקוקים למענק על מנת להגיע מרעיון לשלב של הוכחת היתכנות (POC). במסלולי תמיכה בסטארטאפים בשלבים מתקדמים יותר שיעור הבקשות של נשים נמוך יותר ומשקף מגמה דומה לזו הנראית בגיוסי הון של נשים בשלבים גיוס מתקדמים יותר (והוצגו גם בדו״ח זה). שיעור היזמות הניגשות לקבלת מענק למו״פ המיועד לעידוד חדשנות ופיתוח טכנולוגיות חדשות בחברות החל משלב הסיד הוא 10% מכלל המענקים, ואילו במענק למימון הטמעת טכנולוגיות (מסלול הפיילוטים) שיעור ההגשות של נשים הוא 11% מההגשות.

בנוסף, הבדיקה מעלה כי שיעור הבקשות של נשים וגברים המקבלים אישורים וזוכים לתמיכת הרשות הוא דומה. כלומר, לא ניתן להצביע על פער בטיב הבקשות על פי הפרמטרים אותם בוחנת רשות החדשנות בבקשות לתמיכה. במסלול ״תנופה״ שיעור הבקשות שאושרו לנשים וגברים מתוך כלל הבקשות שהוגשו היה 26% בכל אחד מהמגדרים. במסלולים האחרים שנבדקו היו פערים קטנים באישור בקשות: במענקים לסטארטאפים בשלבי המחקר והפיתוח 44.5% מהבקשות של יזמות אושרו לעומת 49.3% מהיזמים, ובמענקים להטמעת טכנולוגיות (פיילוטים) אושרו 19% מהבקשות של יזמות מול 21% מהבקשות של יזמים.

בשנת 2019 רשות החדשנות החלה להפעיל הטבה ייעודית ליזמות נשים במסגרת קרן המו״פ (המהווה את אפיק הפעילות הראשי מבחינת תקציבי השקעה של הרשות). מטרת ההטבה היא לסייע לנשים בגיוס הון, לעודד יזמות להגיש בקשות למענקים ולהקל עליהן בגיוס מימון משלים מגופים אחרים. לפי ההטבה, יזמות בשלבי המחקר והפיתוח זכאיות לקבל תמיכה בשיעור של 75%-70% מתקציב הפיתוח המאושר לעומת 50%-30% מהתקציב ליזמים גברים המקבלים את המענק. בנוסף על כך, הרשות מפעילה העדפות לנשים במסלולים נוספים, כגון מסלול תמיכה בחברות Seed בו נשים יזמות יכולות לקבל עד 50% מהתקציב שהגישו לקבלת המענק לעומת 40% ליזמים גברים, וכן במסלולי ההכשרות השונים ברשות, בהם ניתן תמריץ כספי גבוה יותר להשמת נשים.