חברות ויזמים יקרים, 

מדריך זה מוגש לפניכם במטרה להנגיש ולהקל עליכם את מילוי קובץ תקציב הבקשה שנדרש בזמן הגשת בקשת המו”פ לרשות החדשנות.

קובץ תקציב הבקשה מותאם למסלולים השונים של רשות החדשנות והוא בהתאם לנוהל מס’ 200-02: ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע.

המדריך בנוי לפי סדר הגיליונות שבקובץ תקציב הבקשה.

בהצלחה!
רשות החדשנות

__________

תוכן עניינים

מילוי גיליון ראשי – פרטים כלליים וריכוז הוצאות

מילוי גיליון כח אדם-שכר

מילוי גיליון חומרים >

מילוי גיליון קבלני משנה

מילוי גיליון ציוד

מילוי גיליון התאמת מוצר ותיקוף שוק

מילוי גיליון שונות ופטנטים

מילוי גיליון ציוד ייעודי

מילוי גיליון שיווק >

__________

1

 
מילוי גיליון ראשי, דוגמת אקסל

 • יש לבחור את סוג המסלול בו מוגשת הבקשה (אחרת לא ייפתחו שאר הגיליונות הרלוונטיים במסלול הנבחר)  1 
 • יש למלא את תאריך ההגשה  
 • יש לבחור את מועדי ההתחלה והסיום של תקופת הביצוע המבוקשת לביצוע תוכנית המו”פ. על תקופת הביצוע להתחיל לכל המוקדם מהחודש בו מוגשת הבקשה (אפשר להגדיר מועד התחלה מספר חודשים קדימה ביחס למועד ההגשה)  
  יש לשים לב כי תקופת הביצוע צריכה להיות תואמת בכל מסמכי הבקשה (קובץ הבקשה, מסמכי הבקשה והאזור האישי)
 • יש למלא את כל התאים הלבנים בשורות

פרטים כללים וריכוז הוצאות שורות 13-27

 • בשורות 13-27 יופיע סיכום הנתונים שהכנסתם בגיליונות הרלוונטיים ולכן אין למלא בחלק זה את סעיפי התקציב (הנתונים יימשכו אוטומטית משאר הגיליונות)
 • יש למלא את הפרטים המופיעים בשורה 28

2

מילוי גיליון כח אדם-שכר
 •  יש למלא את כל הנתונים של פרטי העובד המופיעים בצבע לבן (טור J-B).
  תאים שלא ימולאו יגרמו לבעיה בסכימה בטור k ואי אפשר יהיה לבדוק את הבקשה
 • יש למלא את השורות לפי הסדר. דילוג על תאים עלול לגרור שורות לא מחושבות
 • אין לבצע בקובץ “העתק-הדבק” – הפעולה תגרום לשיבוש הקובץ
 • אם עדיין לא ידועה זהות העובדים שיבצעו את המו”פ ושעבורם החברה מבקשת תקציב, יש לציין בעמודה B תחת שם העובד “טרם נקבע”
 • בעמודה D (תפקיד במחקר) אפשר להכיר רק בעובדים שמבצעים מו”פ ישיר במסגרת התוכנית   
 • בעמודה E (קוד שכר) יש למלא לפי האפשרויות בלינק “קוד שכר” או לגלול לסוף העמוד ולבחור בהתאם מתוך רשימה קיימת   2 

שימו לב! אם החברה מבקשת תקציב עבור עובד מו”פ של החברה, יש לבחור בקוד שכר בהתאם לנוהל 200-02.
אם החברה מבקשת תקציב עבור עובד חיצוני (תחליף כ”א שמשכורתו בחשבונית) ומקום עבודתו מתבצע באתר החברה, יש לבחור בקוד שכר בהתאם לנוהל 200-02.
אם החברה מבקשת תקציב עבור עובד חיצוני (תחליף כ”א) שעיקר עבודתו לא מתבצע באתר החברה, יש לרשום זאת תחת קבלן משנה (נמצא בגיליון “קבלני משנה”).

 • נתוני שכר של חודש ממוצע לעובד –
  • בעמודה H (חלקיות משרה) יש למלא את אחוז המשרה של העובד בחברה כפי שמופיע בתלוש השכר  5 
  • בעמודה I (שיעור תעסוקה בתוכנית מו”פ זו) יש למלא את אחוז התעסוקה של העובד בתוכנית המו”פ ביחס לכלל עיסוקיו בחברה  4 
   לדוגמה: עובד בחצי משרה שכל זמנו מוקדש לתוכנית המו”פ יירשם באופן הבא: חלקיות משרה – 50%, שיעור תעסוקה בתוכנית מו”פ זו – 100%.
 • בעמודה F (שכר חודשי) יש לציין את שכר העובד. כלומר, תשלומים המופיעים בתלוש המשכורת ומהווים הוצאה למעביד ועליהם משולם מס הכנסה על ידי העובד, כולל משכורת, אחזקת רכב, אחזקת טלפון, שעות נוספות וכו’  3
 • בעמודה G (עלויות סוציאליות לחודש) יש לציין את ההוצאות הסוציאליות של העובד. כלומר, תשלומים עבור הטבות סוציאליות להן זוכה העובד ואינן כלולות בתלוש השכר, כמו דמי ביטוח לאומי (חלק המעביד), הפרשות לקרנות גמל שונות, הפקדה לפיצויים, ביטוח מנהלים בקופה המאושרת וכו’  6 
 • התאים הכחולים מחושבים אוטומטית (עמודה M סוכמת את נתוני השכר בפועל כפי שהוזנו. עמודה K סוכמת את נתוני השכר בהתאם לתקרות הרשות המפורטות בנוהל 200-02)
 • 20% תקורה מתווספת אוטומטית עבור מסלולים מסוימים בהתאם להוראות המסלול. אחרת, אין תקורה כלל  7

3

מילוי גיליון חומרים אקסל

 • יש למלא את כל התאים הלבנים: טור G-B. תאים שלא ימולאו יגרמו לבעיה בסכימה בטור H ואי אפשר יהיה לבדוק את הבקשה
 • יש למלא את השורות לפי הסדר. דילוג על תאים עלול לגרום לשורות לא מחושבות
 • בעמודה B (סוג החומרים) יש למלא גם את יחידות המידה של החומרים. בחומרים הכוונה לחפצים ולרכיבים מתכלים או נצרכים במלואם בתקופת הביצוע המאושרת או נדרשים לבניית אב-טיפוס/מתקן הרצה ואין להם שימוש אחר  1
 • 20% תקורה מתווספת אוטומטית עבור מסלולים מסוימים בהתאם להוראות המסלול. אחרת, אין תקורה כלל  2

4

 
מילוי גיליון קבלני משנה אקסל

 • יש למלא את כל התאים הלבנים: טור I-B. תאים שלא ימולאו, יגרמו לבעיה בסכימה בטור J ואי אפשר יהיה לבדוק את הבקשה
 • יש למלא את השורות לפי הסדר. דילוג על תאים עלול לגרום לשורות לא מחושבות
 • אפשר לתמחר את התשלום לקבלן משנה לפי שעות עבודה או לפי היקף עבודה
  • אם אתם מעסיקים קבלן משנה לפי שעות, יש למלא את עמודה F (מחיר יחידה בש”ח) ע”פ עלות שעת עבודה כפי ששילמתם לקבלן משנה. שימו לב כי אם חרגתם מתקרת השכר לשעה בהתאם לנהלי 200-02, התא ייצבע. כמו כן, יש לציין בעמודה G (כמות/שעות העסקה) את כמות השעות בפועל עבור עבודתו של קבלן המשנה.
  • אם אתם מעסקים קבלן משנה לפי היקף עבודה, יש למלא את עמודה F (מחיר יחידה בש”ח) ע”פ התשלום בפועל לקבלן משנה. כמו כן, יש לציין בעמודה G (כמות/שעות העסקה) את הספרה 1
 • בעמודה H (קוד עלות) יש לבחור מהרשימה הקיימת את סוג ההוצאה, גם אם אין הצעת מחיר עדכנית אלא אומדן בלבד
 • אם יש קבלני משנה שטרם נקבעו או אינם ידועים, יש לתקצב את שכרם ולרשום בעמודה C (שם קבלן המשנה) “טרם נקבע”

5

מילוי גיליון ציוד

 • יש למלא את התאים הלבנים: טור G-B. תאים שלא ימולאו, יגרמו לבעיה בסכימה בטור H ואי אפשר יהיה לבדוק את הבקשה. כמו כן, יש למלא את התאים הלבנים: טורI-K
 • יש למלא את השורות לפי הסדר. דילוג על תאים עלול לגרום לשורות לא מחושבות
 • בעמודה B (תיאור הציוד או הפריט) יש לציין את הרכוש הקבוע שאינו מתכלה ואינו נצרך במלואו בתקופת הביצוע המאושרת
 • בעמודה D (תאריך רכישה) יש לציין את מועד התקנת הציוד בחברה
 • בעמודה E (אחוז השימוש בציוד) יש לציין את הנתונים עבור התיק הנוכחי בהתחשב בכלל שימוש הציוד בחברה
 • בעמודה F (מס’ חודשי השימוש בתיק) יש לציין את מספר החודשים בהם השתמשו בציוד בתיק הנוכחי

6

 • סעיף זה מתייחס לפעילות של מגישי הבקשה מול קהל יעד פוטנציאלי (לקוחות, משתמשים, מובילי דעה בינ”ל, משקיעים, קולגות, מתחרים ופעילים אחרים בשוק היעד) לצורך התאמת המוצר לשוק, אשר מייצרת לו ידע חדש וחיוני לפיתוח מוצרים חדשים (למשל: תערוכות, סקר שוק, מפגש עם לקוחות פוטנציאלים, חשיפת המוצר והמותג במדינות שונות למובילי דעה בתחום וכו’)
 • שימו לב כי בעמודה D (קוד עלות) יש לבחור מתוך רשימה קיימת
 • בעמודה E (הסכום המבוקש בש”ח) יש לוודא כי סך הוצאות “התאמת מוצר ותיקוף שוק” יחד עם הוצאות שנרשמו בגיליון “כוח אדם – שכר” (לצורך תיקוף שוק בלבד) והוצאות שנרשמו בגיליון “קבלני משנה” (לצורך תיקוף שוק בלבד) לא חורגים מ-15% מסך התקציב המאושר או 15% מסך ההוצאה בפועל

7

מילוי גיליון שונות ופטנטים

 • סעיף זה מתייחס להוצאות על שכירת ציוד, רישיונות שימוש בתוכנה, רישוי, ניסוי שדה, בדיקות תקינה, רישום פטנטים ורכישת בסיסי נתונים וכו’
 • שימו לב כי בעמודה D (סוג הוצאה) יש לבחור מתוך רשימה קיימת

8

מילוי גיליון ציוד ייעודי

מילוי גיליון צד ייעודי

 • סעיף זה מתייחס להוצאות על ציוד שנרכש בתקופת הביצוע המאושרת עבור מתקן הרצה (פיילוט) ואין לו שימוש אחר. במקרה זה, יוכרו הוצאות בשיעור של 100%
 • בהתאם לנוהלי הרשות, הוצאות ציוד ייעודי מוכרות רק עבור המסלולים בהם הסעיף הנ”ל מוכר (ע”פ נוהל 200-02 או ע”פ נוהלי המסלול המסוים). ביתר המסלולים לא יוכרו הוצאות ציוד ייעודי וגיליון זה לא ייפתח למילוי
 • שימו לב כי בעמודה F (קוד עלות) יש לבחור מתוך רשימה קיימת

9

מילוי גיליון שיווק

 • בהתאם לנוהלי הרשות, הוצאות שיווק מוכרות רק עבור המסלולים בהם הסעיף הנ”ל מוכר (ע”פ נוהל 200-02 או ע”פ נוהלי המסלול המסוים)
  בשאר המסלולים לא יוכרו הוצאות שיווק, וגיליון זה לא ייפתח למילוי

*המדריך נכתב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד

__________

יש לכם שאלות נוספות? זקוקים לעזרה בהגשת הבקשה?

אנחנו מזמינים אתכם לפנות למוקד הלקוחות

בהצלחה!