בשנת 2021 יצא לפועל שיתוף הפעולה הראשון בין PLANETech – קהילת חדשנות ללא מטרות רווח הפועלת בתחום האקלים-טק, לבין רשות החדשנות – רשות ממשלתית רבת פעלים, ידע והישגים. שיתוף הפעולה הראשון מסוגו בעולם המתמקד באקוסיסטם של האקלים-טק, הוביל לכתיבת הדוח “אקלים-טק בישראל – תמונת מצב”.

לדוח היו השפעות רחבות היקף. בנוסף לתיעוד האוקוסיסטם הקיים, סייע הדוח לגיבוש זהות ברורה ליזמים ישראלים בתחום טכנולוגיות האקלים ולהנעת השחקנים השונים הפועלים בשיתוף פעולה לתמיכה בחדשנות ולקידומה, לעבר פיתוח והאצה של האקלים-טק הישראלי.

באותה שנה, ממשלת ישראל התחייבה לקידום גלובלי של יכולות האקלים-טק של מדינת ישראל, תוך הסתמכות על מעמדה כ”אומת הסטארט-אפ”, כבסיס להפיכתה ל”אומת האקלים טק”. כל זאת, תוך מימוש ייעודה כ”אקלים החדשנות”,המוטו של הביתן הישראלי שהוקם לראשונה בוועידת COP27 שנערכה בשארם א-שייח’, 2022. מרכז לפיתוח טכנולוגיות מיתון (מיטיגציה) והסתגלות (אדפטציה) לשינויי האקלים. דוחות “אקלים-טק בישראל – תמונת מצב”, שפורסמו בשנים 2021 ו 2022- , סיפקו סקירה כוללת של אקוסיסטם החדשנות בתחום האקלים-טק. הדוחות מיפו את החברות המשקיעות בפיתוח טכנולוגיות מיתון והסתגלות, ניטרו את מקורות המימון שלהן, ניתחו את צמיחתה של מערכת האקלים-טק הישראלית במהלך השנים האחרונות, והציגו את התפתחות האקוסיסטם בהקשר של התפתחות האקלים-טק הגלובלי. כל זאת תוך התוויית המסלול להשגת היעדים כ”אומת האקלים-טק”.

כפי שמלמדים הדוחות, למדינת ישראל יש את הפוטנציאל ואת היכולת לתרום באופן משמעותי להתמודדות העולמית עם שינויי האקלים. הרחבת ההסתגלות והפריסה המקומית והגלובלית של טכנולוגיות האקלים הישראליות, תעצים את תרומתה להתחייבויות ולפתרונות היישום של הפחתת הפליטות ולהסתגלות.

דוח 2023 ממשיך את מסורת הצגת התיאור העדכני ביותר של אקוסיסטם האקלים-טק הישראלי, ואת הניתוח הראשון מסוגו לפריסה גלובלית של חידושי האקלים-טק הישראלי. מדובר בצעד ראשון בתהליך ההערכה של ההשפעה הגלובלית של מדינת ישראל על מאמצי המיתון וההסתגלות לרוחב מגזרים, אזורים גיאוגרפיים, מערכות טבעיות ואוכלוסיות, ובהערכת תהליך ההתעצמות של ישראל והפיכתה לאומת האקלים-טק.

הדוח נכתב ותוכנן לצאת לאור באוקטובר, לקראת שבוע האקלים, שבשיאו כנס האקלים טק “PLANETech World 2023”. אירועי ה- 7.10 והמלחמה שפרצה בעקבותיהם חייבו אותנו לשנות תוכניות ולדחות את מועד הפרסום, ובמקביל לחשיבה ולהיערכות המותאמות לנסיבות. אקוסיסטם המו”פ הטכנולוגי הישראלי בכללותו, מתמודד עם אתגרים חדשים, וכך גם אקוסיסטם האקלים טק, המתמודד בנוסף עם אתגרים ייחודיים לתחום. יחד עם זאת, חשיבות הנושא והאתגר האקלימי לא השתנו, ולקידום מנועי צמיחה בתחום זה למשק הישראלי יש משמעות גדולה, אולי אף יותר מאשר בעבר.
השותפים:

PLANETech היא קהילת חדשנות ללא מטרות רווח, המקדמת טכנולוגיות אקלים – כמיזם משותף של המכון הישראלי לחדשנות וקבוצת ההשקעות “קונצנזוס” (Group Business Consensus). PLANETech שמה לה למטרה להוביל את האקוסיסטם של האקלים-טק בישראל ובעולם, ולהתמודד עם שינויי האקלים באמצעות שילוב גישות. הפעילות מתבצעת על ידי הסטת המיקוד של עסקים וטכנולוגיות אל עבר האתגרים הטמונים בשינויי האקלים; תמיכה בפריסה וביישום של טכנולוגיות אקלים חדשניות, ובניית רשת גלובלית עבור הגורמים המחדשים בתחום האקלים-טק. כל זאת, תוך קידום מעמדה של ישראל כמרכז עולמי לטכנולוגיות של שינויי אקלים.


לוגו רשות החדשנות

רשות החדשנות היא רשות סטטוטורית עצמאית המופקדת על קידום חדשנות כמנוף לצמיחה כלכלית מכילה ובת קיימא בישראל. משימות הרשות הן שימור וחיזוק המובילות הטכנולוגית והתרבות היזמית בישראל והגדלת הערך הכלכלי שאלו מניבים למשק הישראלי, תוך שימור מקומה של מדינת ישראל בחזית החדשנות העולמית. הרשות יוצרת שיתופי פעולה עם רשויות מוסמכות אחרות ברחבי העולם על מנת לסייע בקידום החדשנות הטכנולוגית בישראל ומקדמת חדשנות בתעשייה הישראלית, בדגש על תעשיית ההייטק, לרבות תעשיית היצור. במקביל יוזמת הרשות פעילויות מחקר ופיתוח ומעניקה סיוע במימון לקהלי יעד רחבים הכוללים: יזמים בשלבים מוקדמים, חברות בוגרות המפתחות מוצרים או תהליכי ייצור חדשים, קבוצות אקדמיות השואפות למסחר ולייצא את הידע מהאקדמיה, ארגונים בין-לאומיים וחברות ישראליות המעוניינות בשווקים חדשים מחוץ לגבולות המדינה.


הדו”ח נכתב על ידי:
ד”ר תמר מואיז מ-PLANETech וד”ר חגית שוימר מרשות החדשנות.
תודה מיוחדת לכל חברי הצוות על תרומתם בהשלמת הדוח:
נועם זוננברג, עדי גרייסון, ליז בטסיס, טליה הרינג, גל שרון,
דבורה קרייס, שני זנסקו, חנן ברנד, נועה יפה, נגה כרמין ומעיין בוהק.

לשאלות המשך יש ליצור קשר עם PLANETech בכתובת: noams@israelinnovation.org.il
ועם רשות החדשנות בכתובת: hagit.schwimmer@innovationisrael.org.il