ריכזנו כאן עבורכם מידע שימושי שיעזור לכם להבין את המשך התהליך, לאחר קבלת ההשקעה מרשות החדשנות.

סיימתם לקבל את המענקים ובוצע גמר חשבון בתיק. כלומר, אינכם צפויים לקבל מענקים נוספים עבור אותו התיק. אך על פי חוק, עדיין חלות עליכם התחייבויות שונות כלפי הרשות:

 

 

עם סיום תקופת המו”פ המאושרת בתיק

 

  אופן דיווח התמלוגים

כל חברה מחויבת להגיש דיווחי תמלוגים מרגע שנרשמות הכנסות הקשורות למוצר הנתמך או מסיום התיק (אם מדובר בתיק ראשון בתוכנית) – לפי המוקדם מביניהם:

  1. עבור מחצית ראשונה של השנה (חודשים ינואר-יוני), יש להגיש דיווח עד ה-1.9 של אותה שנה וכמובן חובה לשלם עד לאותו התאריך אם היו לחברה הכנסות החייבות בתשלום תמלוגים.
  2. עבור מחצית שנייה של השנה (חודשים יולי-דצמבר), יש להגיש דיווח עד ה-1.3 של השנה העוקבת וכמובן חובה לשלם עד לאותו תאריך אם היו לחברה הכנסות החייבות בתשלום תמלוגים.

  איך מדווחים?

הדיווח מתבצע באמצעות “טופס דיווח תמלוגים” הנמצא באזור האישי באתר רשות החדשנות.

  איך משלמים תמלוגים?

למי משלמים?

פרטי חשבון הבנק של קרן תמורה

מס’ חשבון: 0248307
על שם: הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית – קרן תמורה
בנק הדואר, מספר 09
מספר סניף: 001 
790090010000000248307IL :IBAN

יש להעביר אסמכתא לאחר התשלום

 

  מצב חשבון החברה בקרן תמורה

על מנת לקבל תמונת מצב על המענקים ותשלומי התמלוגים של החברה, ניתן להיכנס לאזור האישי וללחוץ על לשונית “תמלוגים” בסרגל העליון. במסך זה ניתן לראות את סכומי המענקים והתמלוגים, סטטוס תשלום התמלוגים על כלל המענקים של החברה, להדפיס קבלות עבור הפקדות שהחברה שילמה ואף להפיק דוח מצב חשבון.

  פרטי יצירת קשר

לאורך כל פעילותכם מול רשות החדשנות בנושא תמלוגים, רפרנט מחלקת קרן תמורה זמין עבורכם לכל שאלה. את פרטי הקשר של הרפרנט האישי של החברה ניתן למצוא באזור האישי, בלשונית “תמלוגים”.

פרטים נוספים על נוהל דיווח ותשלום התמלוגים תמצאו כאן.


  העברת ייצור מחוץ לישראל

ייצור מחוץ לישראל בהתאם להצהרת החברה במסמכי הבקשה שאושרו, לא מחייב פנייה או קבלת אישור נוסף מהרשות. אם וכאשר החברה נדרשת לייצר בחו”ל ייצור שלא דווח בהצהרת הייצור במסמכי הבקשה, עליה לקבל אישור להעברת הייצור לחו“ל ולהגיש בקשה מפורטת באזור האישי בצירוף טיוטת הסכם הייצור.

  העברת ידע לאחר בישראל

חברה המבקשת להעביר ידע שנתמך על ידי הרשות לאחר בישראל צריכה לקבל לכך אישור מראש מוועדת המחקר באמצעות הגשת בקשה באזור האישי, בצירוף הסכם וטופס העברת חובות וזכויות3העברת חובות וזכויות מתייחסת למקרה של העברת כלל הזכויות בידע לחברה אחרת (לדוגמה: מכירה של כלל הנכסים הקשורים לפעילות, מתן רישיון בלעדי). או טופס שיתוף בידע 4שיתוף בידע מתייחס למקרה שחלק מהזכויות בידע נשארות אצל מקבלי המענק (לדוגמה: מכירת רק חלק מהנכסים הקשורים לפעילות, רישיון לתחום מסוים). (לפי עניין) כשהם חתומים.

הוועדה מאשרת בקשות אלו בכפוף לכך שעל מקבלי הידע יחולו ההתחייבויות כלפי הרשות כפי שחלו על מקבלי המענק המקורי ובכלל זה החובה שלא להעביר את הידע והייצור והחובה לדווח ולשלם תמלוגים.

  העברת ידע לאחר מחוץ לישראל

חברה שמבקשת להעביר ידע שנתמך על ידי הרשות אל מחוץ לישראל בתמורה לתשלום במזומן של “הסכום הבסיסי” 5סכום זה הוא היחס שבין המענקים שקיבלה החברה מרשות החדשנות לבין סך השקעות החברה בידע הנמכר כשהוא מוכפל במחיר המכירה של הידע ובלבד שלא יפחת מסך המענקים שקיבלה החברה בתוספת ריבית שנתית., צריכה לקבל אישור מראש מוועדת המחקר באמצעות הגשת בקשה באזור האישי בצירוף ההסכם להעברת הידע (או טיוטת הסכם), אישור רו”ח על הוצאות המו”פ של החברה בהתבסס על הדוחות הכספיים שלה. במקרה בו הרוכשים מתחייבים להשארת פעילות המו”פ בישראל לאחר העברת הידע – יש להעביר אישור רו”ח אודות משרות המו”פ של החברה והתחייבות של הרוכשים להשארת הפעילות בישראל. במקרים מיוחדים )כמו מכירה בין חברות קשורות), יש לצרף עבודת שווי.

  פעולות נוספות הקשורות לידע בהן נדרש אישור של ועדת המחקר:

א. שינויים בהרכב הבעלות בחברה
על שינוי בהרכב הבעלות של החברה יש לדווח באזור האישי, לתאר את השינוי ולהוסיף פירוט של בעלי המניות הנוכחיים של החברה. אם בעלי המניות החדשים אינם ישראלים, יש לצרף טופס Undertaking חתום על ידי בעלי המניות הזרים. אין כל חובת תשלום לרשות עבור שינוי בהרכב הבעלות של החברה ובלבד שהשינוי אינו כולל העברת ידע.

ב. הטלת שעבוד על הקניין הרוחני של החברה
על החברה להגיש בקשה מפורטת באזור האישי הכוללת תיאור ההלוואה ותנאיה העיקריים. אם המלווים אינם תאגיד ישראלי יש לצרף טופס Undertaking  חתום על ידי המלווים הזרים.

ג. הפקדה של ידע בנאמנות עבור צד שלישי
על החברה להגיש בקשה מפורטת באזור האישי הכוללת תיאור של ההתקשרות ואת הסכם הנאמנות בצירוף אישור של עורך דין החברה על כך שהסכם הנאמנות עומד בעקרונות הרשות להסכמי נאמנות.

ד. מתן גישה לידע לעובדים או נותני שירותים לחו”ל
על החברה להגיש בקשה באזור האישי בצירוף ההסכמים הרלוונטיים. הבקשה תכלול תיאור של הידע שהחברה מבקשת לחשוף, תוך התייחסות לנושא שמירת הבעלות והזכויות על הידע והשפעות הבקשה על פעילות החברה.

  איך מדווחים?

הגשת בקשות בנושאי ידע, ייצור והשקעות מתבצעת באזור האישי באתר רשות החדשנות.

לוחצים על לשונית “פעולות” בסרגל העליון באזור האישי > פעולות ברמת חברה > בוחרים בקשות בתחום קניין רוחני או הגשת בקשות בתחום השקעות לפי העניין > בוחרים בסוג הבקשה המתאימה. הקפידו למלא את כל השדות כדי שלא ייגרם עיכוב בהמשך טיפול הדיווח.

פרטים נוספים על כללי ניהול ידע אפשר למצוא כאן ובנושאי השקעות כאן.

להורדת הקובץ בפורמט PDF > 

*נכתב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד

__________

יש לכם שאלות נוספות? זקוקים לעזרה בהגשת הבקשה?

אנחנו מזמינים אתכם לפנות למוקד הלקוחות

בהצלחה!