מחקר ופיתוח טכנולוגיות חדשניות בתחום הבריאות מבוסס לרוב על מידע בריאות ומתבצע בשיתוף פעולה בין התעשייה, גופי מחקר וארגוני בריאות. על מנת לקדם שירותי בריאות חדשניים במערכת הבריאות הישראלית, ולאפשר את התפתחות התעשייה בישראל יש צורך לייצר שיתופי פעולה אלו באופן יעיל, מהיר ובעלויות תחרותיות. שיתופי פעולה אלו דורשים מארגון הבריאות יכולת ותשתית מתאימה לקידום מו”פ מבוסס מידע: הנגשת מידע, תכנון וביצוע מחקר, ניתוח נתונים בהקשר קליני, ביצוע ניסויים קליניים ועוד. בהתאם לכך, בשנים האחרונות מתפתחת פעילות רבה של מרכזי חדשנות ותשתיות מחקר בארגוני הבריאות (קופות ובתי חולים) בישראל.

בהמשך להחלטת הממשלה לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית כאמצעי לשיפור הבריאות וכמנוע צמיחה, יזמו משרד הבריאות, רשות החדשנות ומערך הדיגיטל הלאומי, תכנית ייעודית לתמיכה בהקמת ו/או הרחבת תשתיות בארגוני בריאות לקידום מו”פ, ולעידוד שיתופי הפעולה עם התעשייה, בהיקף של כ-55 מלש”ח תמיכה ממשלתית. להרחבה על הקול הקורא ראו כאן.

דף זה מנגיש מידע על מרכזי חדשנות ותשתיות מחקר הפועלים במערכת הבריאות, לרבות תשתיות מחקר המקבלות תמיכה ממשלתית במסגרת הקול הקורא. המידע מוצג כפי שהועבר מארגוני הבריאות, וכולל בין היתר את הנתונים הבאים: הסבר על מרכזי חדשנות ותשתיות מחקר, פירוט על שירותי המחקר, סוגי המידע הנגישים למחקר, למי פונים, תוך כמה זמן צפויה תשובה ראשונית, קישור למידע רחב יותר באתר האינטרנט של ארגון הבריאות וכדומה.

ארגון המעוניין להוסיף/לעדכן פרטים בדף, ניתן לפנות במייל ליעל גרשנפלד: Yael.Gershenfeld@innovationisrael.org.il