סינון לפי
×
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 16.09.2018 רשות החדשנות 16/09/2018 הורדה
הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 30.07.2018 רשות החדשנות 31/07/2018 הורדה
קוד אתי רשות החדשנות 26/07/2018 הורדה
פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות - 8.3.2018 - חלק שני רשות החדשנות 01/07/2018 הורדה
פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות - 8.3.2018 - חלק ראשון רשות החדשנות 01/07/2018 הורדה
פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות - 25.1.2018 רשות החדשנות 01/07/2018 הורדה
פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות - 22.4.2018 רשות החדשנות 01/07/2018 הורדה
פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות - 5.6.2018 רשות החדשנות 01/07/2018 הורדה
פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות - 3.5.2018 רשות החדשנות 06/06/2018 הורדה
פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות - 4.1.2018 רשות החדשנות 06/06/2018 הורדה
פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות - 21.12.2017 רשות החדשנות 06/06/2018 הורדה
פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות - 26.11.2017 רשות החדשנות 06/06/2018 הורדה
פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות - 15.11.2017 רשות החדשנות 06/06/2018 הורדה
פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות - 9.11.2017 רשות החדשנות 06/06/2018 הורדה
פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות - 19.9.2017 רשות החדשנות 06/06/2018 הורדה
סינון לפי
×
הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 16.09.2018
רשות החדשנות16/09/2018
הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 30.07.2018
רשות החדשנות31/07/2018
קוד אתי
רשות החדשנות26/07/2018