תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
חוברת מידע - רשות החדשנות (אנגלית) רשות החדשנות 20/11/2017 הורדה
חוברת מידע - רשות החדשנות (עברית) רשות החדשנות 20/11/2017 הורדה
פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות מיום 23.2.17 רשות החדשנות 12/11/2017 הורדה
פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות מיום 9.7.17 רשות החדשנות 12/11/2017 הורדה
פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות מיום 6.2.17 רשות החדשנות 12/11/2017 הורדה
דוח החדשנות 2017 - תמונת מצב רשות החדשנות 08/11/2017 הורדה
דוח החדשנות 2016 - תמונת מצב רשות החדשנות 08/11/2017 הורדה
דוח החדשנות 2015 - תמונת מצב רשות החדשנות 08/11/2017 הורדה
אסטרטגיה ומבנה רשות החדשנות 2017 רשות החדשנות 08/11/2017 הורדה
חברות נתמכות של רשות החדשנות לשנת 2017 רשות החדשנות 01/11/2017 הורדה
פרוטוקול – ישיבת מועצת רשות החדשנות מיום 30.11.16 רשות החדשנות 29/10/2017 הורדה
פרוטוקול – ישיבת מועצת רשות החדשנות מיום 30.10.16 רשות החדשנות 29/10/2017 הורדה
פרוטוקול – ישיבת מועצת רשות החדשנות מיום 25.12.16 רשות החדשנות 29/10/2017 הורדה
פרוטוקול – ישיבת מועצת רשות החדשנות מיום 25.9.16 רשות החדשנות 29/10/2017 הורדה
פרוטוקול – ישיבת מועצת רשות החדשנות מיום 10.11.16 רשות החדשנות 29/10/2017 הורדה
חוברת מידע - רשות החדשנות (אנגלית)
רשות החדשנות20/11/2017
חוברת מידע - רשות החדשנות (עברית)
רשות החדשנות20/11/2017
פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות מיום 23.2.17
רשות החדשנות12/11/2017
רשות החדשנות - פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות מיום 23.2.17
פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות מיום 9.7.17
רשות החדשנות12/11/2017
רשות החדשנות - פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות מיום 9.7.17
פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות מיום 6.2.17
רשות החדשנות12/11/2017
רשות החדשנות - פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות מיום 6.2.17
דוח החדשנות 2017 - תמונת מצב
רשות החדשנות08/11/2017
דוח החדשנות 2016 - תמונת מצב
רשות החדשנות08/11/2017
דוח החדשנות 2015 - תמונת מצב
רשות החדשנות08/11/2017
אסטרטגיה ומבנה רשות החדשנות 2017
רשות החדשנות08/11/2017
חברות נתמכות של רשות החדשנות לשנת 2017
רשות החדשנות01/11/2017
פרוטוקול – ישיבת מועצת רשות החדשנות מיום 30.11.16
רשות החדשנות29/10/2017
פרוטוקול – ישיבת מועצת רשות החדשנות מיום 30.10.16
רשות החדשנות29/10/2017
פרוטוקול – ישיבת מועצת רשות החדשנות מיום 25.12.16
רשות החדשנות29/10/2017
פרוטוקול – ישיבת מועצת רשות החדשנות מיום 25.9.16
רשות החדשנות29/10/2017
פרוטוקול – ישיבת מועצת רשות החדשנות מיום 10.11.16
רשות החדשנות29/10/2017