נוהל 200-07 – ניהול תוכניות מאושרות ע”פ חבילות עבודה (פיילוט)

זירות:  תשתיות חדשנות
נוהל תקצוב תוכניות מופ לפי חבילות עבודה גרסה 23.07.2023 (002) (003) קובץ להורדה
שיוך למסלול