נהלי מסלול הטבה מס’ 6 – קרן יוזמה לעידוד השקעות של גופים מוסדיים בתעשייה עתירת הידע באמצעות קרנות הון סיכון ישראליות

נהלי מסלול הטבה מס' 6 – קרן יוזמה לעידוד השקעות של גופים מוסדיים בתעשייה עתירת הידע באמצעות קרנות הון סיכון ישראליות קובץ להורדה
שיוך למסלול