נהלי מסלול הטבה מס’ 49 תוכניות לעידוד הנבטה ויזמות 28.2.22

זירות:  הזנק
נהלי מסלול הטבה מס' 49 תכניות לעידוד הנבטה ויזמות 28.2.22 קובץ להורדה
נספח מס' 1א' – טופס הצעה לקבלת זיכיון להקמת מועדוני אנג'לים קובץ להורדה
נספח מס' 1ב' – טופס הצעה לקבלת זיכיון להקמת מרכזי חדשנות טכנולוגית קובץ להורדה
נספח מס' 1ג' – טופס הצעה לקבלת זיכיון להקמת מאיצים טכנולוגיים קובץ להורדה
נספח מס' 2 לנהלי מסלול 49 - הצהרה בדבר שמירת זכויות עובדים קובץ להורדה
נספח מס 3 לנהלי מסלול 49 - הצהרת המציע ושותפים מהותיים קובץ להורדה
נספח מס' 4 לנהלי מסלול 49 - דוח צפי מקורות ושימושים למשך תקופת הזיכיון קובץ להורדה
שיוך למסלול