נהלי מסלול הטבה מס’ 19 – עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון)