מסלול הטבה מס’ 3 – חממות טכנולוגיות (ארכיון)

המטרה העיקרית של מסלול ההטבה היא לעודד יזמות טכנולוגית, על ידי יצירת מערך סיוע שיאפשר הפיכת רעיונות טכנולוגיים חדשניים, הנמצאים בשלביהם הראשונים לחברות הזנק כדי לממשם על ידי פיתוחם והבאתם למצב המאפשר גיוס הון פרטי ופיתוח התעשייה בישראל. 

זירות:  הזנק
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות קובץ להורדה
נספח ב (מסלול הטבה 3)_אזורי עדיפות לאומית להגדרת חממת פריפריה קובץ להורדה