מסלול הטבה מס’ 22 – חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון 21.10.2020)

מטרתו העיקרית של מסלול הטבה זה היא לעודד יזמות טכנולוגית, על ידי יצירת מערך סיוע שיאפשר הפיכת רעיונות טכנולוגיים חדשניים, הנמצאים בשלביהם הראשונים, לחברות הזנק כדי לממשם על ידי פיתוחם והבאתם למצב המאפשר גיוס הון פרטי ופיתוח התעשייה בישראל.

זירות:  הזנק