מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-03) נוהל 20/01/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 45 - מסלול חירום לתמיכה בהכשרות והשמות מהירות במקצועות ההייטק נוהל 14/01/2021
מסלול הטבה מס' 4 - מסלול חממות טכנולוגיות החדש מסלול הטבה 10/01/2021
מסלול הטבה מס' 46 - seed היברידי מסלול הטבה 10/01/2021
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית מסלול הטבה 05/01/2021
נהלי מסלול משנה ג'- הכוונת ידע אקדמי נוהל 30/12/2020
נהלי מסלול משנה א'- מאגד מגנ"ט נוהל 30/12/2020
נהלי מסלול משנה ד' - מסחור ידע נוהל 30/12/2020
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 21/12/2020
נהלי מסלולי הטבה תכנית החממות נוהל 17/12/2020
נספח 4 לנהלי מסלולי החממות- תמיכת המדינה/ רשות החדשנות בחממות ובחברות פרוייקט נוהל 17/12/2020
נספח 3 לנהלי מסלולי החממות- בקשה להשקיע בתאגיד הזנק הפועל מכוח מסלול הטבה מס' 1 נוהל 17/12/2020
נספח 2 לנהלי מסלולי החממות- דוח שנתי על פעילות החממה נוהל 17/12/2020
נספח 1 לנהלי מסלולי החממות- הסכם התקשרות להפעלת חממה טכנולוגית נוהל 17/12/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 23 – חברות מתחילות (ארכיון) נוהל 03/12/2020
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן נוהל 03/12/2020
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם הוראה 03/12/2020
נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01) נוהל 26/11/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 29 - מעבדות לחדשנות טכנולוגית נוהל 26/11/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 9 תכנית תנופה נוהל 26/11/2020

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...