תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור מסלול הטבה 15/07/2018
נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מו"פ (200-02) נוהל 05/07/2018
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ מסלול הטבה 26/06/2018
נספח ד' הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם הוראה 25/06/2018
נספח ו' למסלול הטבה מס' 1 קרן המו''פ הוראה 25/06/2018
מסמך הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם נוהל 25/06/2018
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית מסלול הטבה 10/06/2018
נהלי מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל נוהל 03/06/2018
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 29/05/2018
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית נוהל 27/05/2018
GUIDANCE FOR I4F APPLICANTS נוהל 27/05/2018
הנחיות להגשת בקשה לקרן ישראל הודו לחדשנות טכנולוגית נוהל 27/05/2018
לוחות זמנים עבור הליך תחרותי נוהל 27/05/2018
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 27/05/2018
הנחיות לתקצוב מאגדים ואיגודי משתמשים נוהל 24/05/2018
הנחיות ליזם - מאגד נוהל 24/05/2018
נהלי מסלול 37 -הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית - הורייזן 2020 נוהל 21/05/2018
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06) נוהל 14/05/2018
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-04) נוהל 14/05/2018
נוהל מסלול הטבה 34 - סיירות תכנות נוהל 13/05/2018
תאריך עדכון: 27/05/2018
27/05/2018
תאריך עדכון: 27/05/2018
27/05/2018
תאריך עדכון: 24/05/2018
24/05/2018
תאריך עדכון: 26/06/2018
תאריך עדכון: 22/02/2018
22/02/2018
תאריך עדכון: 13/05/2018
13/05/2018
תאריך עדכון: 04/02/2018
תאריך עדכון: 04/02/2018
04/02/2018
תאריך עדכון: 25/02/2018
25/02/2018
תאריך עדכון: 05/03/2018
תאריך עדכון: 14/05/2018
14/05/2018
תאריך עדכון: 25/04/2018
25/04/2018
תאריך עדכון: 26/04/2018
26/04/2018
תאריך עדכון: 26/04/2018
26/04/2018
תאריך עדכון: 26/04/2018
26/04/2018
תאריך עדכון: 26/04/2018
26/04/2018
תאריך עדכון: 14/05/2018
14/05/2018
תאריך עדכון: 27/02/2018
27/02/2018
תאריך עדכון: 27/02/2018
27/02/2018
תאריך עדכון: 11/04/2018
תאריך עדכון: 26/09/2017

זירות: 

טוען...
תאריך עדכון: 27/05/2018
27/05/2018
תאריך עדכון: 27/05/2018
27/05/2018
תאריך עדכון: 24/05/2018
24/05/2018
תאריך עדכון: 26/06/2018
תאריך עדכון: 22/02/2018
22/02/2018
תאריך עדכון: 13/05/2018
13/05/2018
תאריך עדכון: 04/02/2018
תאריך עדכון: 04/02/2018
04/02/2018
תאריך עדכון: 25/02/2018
25/02/2018
תאריך עדכון: 05/03/2018
תאריך עדכון: 14/05/2018
14/05/2018
תאריך עדכון: 25/04/2018
25/04/2018
תאריך עדכון: 26/04/2018
26/04/2018
תאריך עדכון: 26/04/2018
26/04/2018
תאריך עדכון: 26/04/2018
26/04/2018
תאריך עדכון: 26/04/2018
26/04/2018
תאריך עדכון: 14/05/2018
14/05/2018
תאריך עדכון: 27/02/2018
27/02/2018
תאריך עדכון: 27/02/2018
27/02/2018
תאריך עדכון: 11/04/2018
תאריך עדכון: 26/09/2017