מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
נהלי זירת ייצור מתקדם נוהל 25/10/2020
נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01) נוהל 25/10/2020
נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע (200-02) נוהל 25/10/2020
נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת המו"פ ובסיומה (200-03) נוהל 25/10/2020
נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מו"פ (200-02) נוהל 25/10/2020
נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ (200-01) נוהל 25/10/2020
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות מסלול הטבה 21/10/2020
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 21/10/2020
מסלול הטבה מס' 1 מסלול הטבה 21/10/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה נוהל 21/10/2020
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) מסלול הטבה 21/10/2020
נוהל ‏למימון ‏שותפים ‏ישראלים ‏על ‏ידי‏ רשות‏ החדשנות‏ במסגרת‏ תכניות‏ משנה‏ לתכנית‏ המסגרת‏ האירופית‏ נוהל 21/10/2020
נוהל סדרי דיון ועבודת ועדת מחקר (400-01) נוהל 20/10/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 9 תכנית תנופה נוהל 13/10/2020
נספח ב לנהלי המסלול - רשימת מקצועות להכשרה נוהל 05/10/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 45 - מסלול חירום לתמיכה בהכשרות והשמות מהירות במקצועות ההייטק נוהל 05/10/2020
מסלול הטבה מס' 45 - מסלול חירום להכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק מסלול הטבה 04/10/2020
נוהל להכרה בתאגיד כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת מומחה זר בהייטק נוהל 10/09/2020
מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל מסלול הטבה 07/09/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר נוהל 03/09/2020

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...