תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

סוג המסמך שם תאריך עדכון
מסלול הטבה מסלול הטבה מס' 8 - מו"פ גנרי 06/12/2017
נוהל נוהל אישורים ובקשות מיוחדות 200-06 04/12/2017
מסלול הטבה מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה 01/11/2017
מסלול הטבה מסלול הטבה 35 - תכנית לעידוד הקמת או הרחבת פעילות חברות מחקר ופיתוח של תאגידים תעשייתיים זרים בתחומי הביוטכנולוגיה או הרפואה (פיילוט) 01/11/2017
הוראה הוראות מועצה לעניין תשלום תמלוגים (הוראות אלו מחליפות תקנות 1996 ותקנות חברות הסדר) 01/11/2017
נוהל מסלול צת"ם - הנחיות ונהלים להגשת בקשה 19/10/2017
נוהל מסלול איגוד משתמשים - עקרונות מנחים 31/10/2017
נוהל מסלול מימד - עקרונות מנחים 08/11/2017
מסלול הטבה מסלול הטבה מס' 33 - מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה 01/11/2017
נוהל מכינת מו"פ לחברות תעשייה מסורתית - נוהל כללי 31/10/2017
מסלול הטבה מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (אנגלית) 04/12/2017
נוהל נהלי מסלול הטבה מס' 9 תכנית תנופה 03/10/2017
נוהל נהלי תכנית ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל 03/10/2017
מסלול הטבה מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית 03/10/2017
נוהל קבלת אישורי הכרה מרשות החדשנות (200-05) 27/11/2017
נוהל נהלים והנחיות לתכנית מגנטון 08/11/2017
מסלול הטבה מסלול הטבה מס' 7 - תכנית נופר - יישום תעשייתי למחקר אקדמי 01/11/2017
נוהל נהלים והנחיות לתכנית נופר 08/11/2017
נוהל נהלים והנחיות לתכנית קמין 08/11/2017
מסלול הטבה מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי 01/11/2017

זירות: 

טוען...