תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

שם סוג המסמך תאריך עדכון
נספח ו' למסלול הטבה מס' 1 קרן המו''פ הוראה 06/03/2018
נספח ד' הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם הוראה 06/03/2018
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ מסלול הטבה 06/03/2018
מסלול הטבה מס 31 - סיוע במימון אנליזות של חברות נסחרות בבורסה לניירות ערך בתא מסלול הטבה 06/03/2018
נוהל תשלום לחברי ועדת המחקר נוהל 22/02/2018
מסלול הטבה מס' 13 תכנית לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים במדינת - ישראל של חברות רב לאומיות מסלול הטבה 12/02/2018
נוהל מסלול הטבה 34 - סיירות תכנות נוהל 08/02/2018
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט מסלול הטבה 05/02/2018
Incentive track no. 35- English מסלול הטבה 04/02/2018
מסלול הטבה מס' 17 - תכנית לעידוד הקמתם של מרכזי מחקר ופיתוח במדינת ישראל אשר ישמשו את התעשייה הפיננסית העולמית (פיילוט) מסלול הטבה 04/02/2018
נוהל יישום הסכמי שת"פ בינלאומיים - תמיכה מקבילה - 25.1.2018 נוהל 01/02/2018
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה מסלול הטבה 31/01/2018
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) מסלול הטבה 29/01/2018
הנחיות ונהלים למסלול הטבה מס 36ב - המכינה למו"פ נוהל 28/01/2018
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם הוראה 17/01/2018
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור מסלול הטבה 17/01/2018
הנחיות ונהלים למסלול הטבה מס 36א - מופת נוהל 17/01/2018
Incentive track 35 - procedures נוהל 17/01/2018
נהלי מסלול הטבה מס' 35 נוהל 09/01/2018
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר מסלול הטבה 01/01/2018

זירות: 

טוען...