מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
הנחיות לדיווח כספי רבעוני למערכת CRM נוהל 04/08/2020
מסלול הטבה מס' 1 מסלול הטבה 02/08/2020
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-04) נוהל 30/07/2020
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06) נוהל 30/07/2020
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 30/07/2020
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן נוהל 30/07/2020
נהלי מסלול "ממשל-טק" (מסלול משנה י"ד למסלול הטבה מס' 2) נוהל 30/07/2020
מסלול הטבה מס' 43 – הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע מסלול הטבה 27/07/2020
נהלי מסלול מס' 43 - עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק נוהל 27/07/2020
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) מסלול הטבה 22/07/2020
נהלי מסלול 37 -הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית - הורייזן 2020 נוהל 21/07/2020
נהלי מסלול משנה ד' - מסחור ידע נוהל 20/07/2020
נהלי מסלול משנה ג' - הכוונת ידע אקדמי נוהל 20/07/2020
נוהל ‏למימון ‏שותפים ‏ישראלים ‏על‏ידי‏ רשות‏ החדשנות‏ במסגרת‏ תכניות‏ משנה‏ לתכנית‏ המסגרת‏ האירופית‏ נוהל 13/07/2020
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור והכוונת ידע מסלול הטבה 22/06/2020
נהלים והנחיות למסלול מאגדי מגנ"ט נוהל 21/06/2020
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית מסלול הטבה 21/06/2020
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות מסלול הטבה 18/06/2020

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...