תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

שם סוג המסמך תאריך עדכון
נהלי מסלול 37 -הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית - הורייזן 2020 נוהל 21/05/2018
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06) נוהל 14/05/2018
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-04) נוהל 14/05/2018
נוהל מסלול הטבה 34 - סיירות תכנות נוהל 13/05/2018
קבלת אישורי הכרה מרשות החדשנות (200-05) נוהל 03/05/2018
נהלי מסלול הטבה מס' 19 - עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות נוהל 01/05/2018
נהלים והנחיות למסלול קמין נוהל 26/04/2018
נהלים והנחיות למסלול נופר נוהל 26/04/2018
נהלים והנחיות למסלול מימד נוהל 26/04/2018
נהלים והנחיות למסלול מגנטון נוהל 26/04/2018
נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ (200-01) נוהל 26/04/2018
נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מו"פ (200-02) נוהל 26/04/2018
נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת המו"פ ובסיומה (200-03) נוהל 26/04/2018
נהלי מסלול הטבה מס' 9 תכנית תנופה נוהל 25/04/2018
הנחיות ונהלים למסלול הטבה מס 36א - מופת נוהל 24/04/2018
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם הוראה 23/04/2018
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור מסלול הטבה 23/04/2018
נהלי מסלול הטבה מס' 30 - תכנית לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי נוהל 17/04/2018
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 17/04/2018
מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה מסלול הטבה 16/04/2018
תאריך עדכון: 08/03/2018
תאריך עדכון: 22/02/2018
22/02/2018
תאריך עדכון: 13/05/2018
13/05/2018
תאריך עדכון: 04/02/2018
תאריך עדכון: 04/02/2018
04/02/2018
תאריך עדכון: 25/02/2018
25/02/2018
תאריך עדכון: 05/03/2018
תאריך עדכון: 14/05/2018
14/05/2018
תאריך עדכון: 25/04/2018
25/04/2018
תאריך עדכון: 26/04/2018
26/04/2018
תאריך עדכון: 26/04/2018
26/04/2018
תאריך עדכון: 26/04/2018
26/04/2018
תאריך עדכון: 26/04/2018
26/04/2018
תאריך עדכון: 14/05/2018
14/05/2018
תאריך עדכון: 27/02/2018
27/02/2018
תאריך עדכון: 27/02/2018
27/02/2018
תאריך עדכון: 11/04/2018
תאריך עדכון: 26/09/2017

זירות: 

טוען...
תאריך עדכון: 08/03/2018
תאריך עדכון: 22/02/2018
22/02/2018
תאריך עדכון: 13/05/2018
13/05/2018
תאריך עדכון: 04/02/2018
תאריך עדכון: 04/02/2018
04/02/2018
תאריך עדכון: 25/02/2018
25/02/2018
תאריך עדכון: 05/03/2018
תאריך עדכון: 14/05/2018
14/05/2018
תאריך עדכון: 25/04/2018
25/04/2018
תאריך עדכון: 26/04/2018
26/04/2018
תאריך עדכון: 26/04/2018
26/04/2018
תאריך עדכון: 26/04/2018
26/04/2018
תאריך עדכון: 26/04/2018
26/04/2018
תאריך עדכון: 14/05/2018
14/05/2018
תאריך עדכון: 27/02/2018
27/02/2018
תאריך עדכון: 27/02/2018
27/02/2018
תאריך עדכון: 11/04/2018
תאריך עדכון: 26/09/2017