מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
נהלי מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה נוהל 29/09/2022
נהלי מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל נוהל 18/09/2022
נהלי מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע נוהל 31/08/2022
נהלי מסלול משנה ג'- מחקר יישומי באקדמיה נוהל 30/08/2022
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה מסלול הטבה 25/08/2022
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 25/08/2022
מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל מסלול הטבה 24/08/2022
מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע מסלול הטבה 23/08/2022
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) מסלול הטבה 23/08/2022
מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה מסלול הטבה 23/08/2022
נהלי מסלול מס' 44- פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל נוהל 31/07/2022
נהלי מסלול "ממשל-טק" (מסלול משנה י"ד למסלול הטבה מס' 2) נוהל 25/07/2022
נהלי מסלול "ממשל-טק" ו"עזר-טק" (מסלול משנה י"ד ו- ט"ו למסלול הטבה מס' 2) נוהל 25/07/2022
נוהל הפסקת ביצוע, התליה וביטול תכנית מאושרת נוהל 25/07/2022
נהלי ייצור מתקדם נוהל 20/07/2022
נהלי מסלול הטבה מס' 49 תוכניות לעידוד הנבטה ויזמות 28.2.22 נוהל 05/07/2022
נהלי מסלול הטבה מס' 37 נוהל 03/07/2022
נהלי מסלול 37 -הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית נוהל 19/06/2022
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06) נוהל 25/05/2022
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) מסלול הטבה 18/05/2022

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות

חטיבות: 

טוען...