ישראל דיגיטלית – מהפכה בפתח

מערך השירותים הממשלתיים קופץ מדרגה: המיזם הלאומי “ישראל דיגיטלית” רותם את הטכנולוגיה לטובת האזרחים ומנגיש עבורם את שירותי הממשלה השונים תוך יצירת מהפך בשירות וחסכון אדיר של זמן וכסף. מתקוונים לשירות טוב יותר

הפרק נכתב בשיתוף מטה “ישראל דיגיטלית” במשרד ראש הממשלה​

בהערכת המצב האסטרטגית של המועצה הלאומית לכלכלה שהוצגה בממשלה במאי 2013, הוגדר נושא החדשנות והמו”פ כאחת משש הסוגיות האסטרטגיות שיש לתת עליהן את הדעת, וזאת למען שימור מעמדה של ישראל כמרכז חדשנות טכנולוגית עולמי.  

במקביל, נוצרה שעת כושר בשל התהוותו של מיזם הסיבים האופטיים בישראל. משמעות המיזם היא פריסת תשתית פיזית של סיבים אופטיים בישראל מהמתקדמות בעולם, אשר תאפשר חיבור לרשת האינטרנט במהירות של עד Mbps 1000. תשתית זו מייצרת הזדמנות לקפיצת מדרגה בתחום השירותים הדיגיטליים, הן במגזר הציבורי, בדגש על מתן שירותים דיגיטליים מתקדמים, בתחומי החינוך, הבריאות והרווחה, והן במגזר העסקי בדגש על עסקים קטנים ובינוניים.

ישראל איננה המדינה היחידה המעוניינת לספק לאזרחיה שירותים דיגיטליים מתקדמים. בעשור האחרון מדינות רבות בעולם גיבשו מדיניות דיגיטלית לאומית, כחלק ממהלך משולב למימוש יעדי הממשלה באמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת. כמדינה מובילה בחזית הטכנולוגית העסקית, שואפת מדינת ישראל ליישר קו עם מדינות אלה ואף להוביל את החדשנות הטכנולוגית בזירה הממשלתית.

נוכח האמור לעיל, החליטה הממשלה כבר בסוף שנת 2013 לייסד את המיזם הלאומי “ישראל דיגיטלית”. מיזם זה פועל לגיבוש מדיניות דיגיטלית לאומית במטרה לקדם צמיחה כלכלית, להגדיל את הרווחה החברתית ולצמצם פערים חברתיים באמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת. כמו כן, מיזם זה אמון על יישום המדיניות הדיגיטלית תוך יצירת מהלך מתואם ואפקטיבי, המאפשר את מיצוי הפוטנציאל של התשתית הטכנולוגית המתקדמת.

יצירת התשתית

כבר בראשית הדרך, התגבשה ההבנה כי כדי לבצע את המיזם בצורה הטובה ביותר, יש הכרח במספר תשתיות רוחביות הנחוצות לצורך ההתפתחות הדיגיטלית בממשלה ובמדינה. היעדר תשתיות אלה ייפגע ביכולת של המדינה לספק את השירותים הדיגיטליים המבוקשים. 

כדי להתמודד עם האתגרים הללו יוקמו צוותים בין-משרדיים ייעודיים, עבור כל סוגיה בפני עצמה. 

זרז לחדשנות ב-Eco System הישראלי

בכוחו של מיזם “ישראל דיגיטלית” ליצור ביקושים מוגברים לטכנולוגיה ולפיתוחים חדשניים לשימושים ציבוריים, וכך לתרום רבות לאקו-סיסטם הטכנולוגי הישראלי. בזכות השינוי הצפוי במדיניות הרכש והרגולציה הממשלתית, יהיה קל יותר למגזר הציבורי לשלב מערכות חדשניות בתחומי ה-IT או להציע מכשור טכנולוגי מתקדם למשרדי הבריאות, הרווחה והשירותים החברתיים.

כמו כן, ניסיון העבר מלמד כי פעילות לפתיחת מאגרי מידע ממשלתיים מעודדת את התעשייה ואת המגזר העסקי לפתח אפליקציות ויישומים חדשניים המתבססים על אותם מאגרי מידע. לפיכך, מגוון הפעילויות של המיזם הלאומי “ישראל דיגיטלית” יוביל להגדלת ההיצע מצד המגזר הפרטי. באופן הזה, המיזם ישפיע על כלל המשק הישראלי – הן כספק שירותים ומוצרים טכנולוגיים והן כלקוח הצורך את השירותים הציבוריים.

על כן, נרתמה לשכת המדען הראשי למשימה והיא שוקדת בימים אלה על פיתוח מסלול ייעודי בשיתוף מטה “ישראל דיגיטלית”. במסגרת המסלול יינתן סיוע לחברות וליזמים המציעים מענה לאתגרי המגזר הציבורי ולצרכיו באמצעות טכנולוגיות חדשניות. פרויקטים במסלול זה ייבחנו על בסיס רמת החדשנות הטכנולוגית והתרומה למשק, אך גם על בסיס תרומתם לאחת או יותר מהמטרות הבאות: שיפור השירות הממשלתי-ציבורי לאזרח, ייעול וטיוב תהליכים במגזר הציבורי ושירותים ציבוריים, הנגשת מידע לציבור, והגנה על מערכות מידע של המגזר הציבורי. המסלול יופעל על ידי לשכת המדען הראשי במהלך שנת 2015.

תכניות מקיפות לשיפור השירות הדיגיטלי

בהחלטת הממשלה הוחלט לגבש צוותי יישום משרדיים, תחילה בשיתוף משרדי הבריאות, החינוך, הרווחה והכלכלה, שיקדמו את המדיניות הדיגיטלית ואת אופן אספקת השירותים הציבוריים בתחומים אלו. בהמשך, יחלו להתגבש צוותי יישום במשרדים אחרים.

במשרד הבריאות: מערכת הבריאות מתמודדת עם צורכי בריאות הולכים וגדלים ומשוועת לפתרונות חדשניים ומהפכניים לשיפור תהליכים ואיכות הטיפול תוך חיסכון כספי. התכנית ממנפת את ההובלה של ישראל בעולם בתחום הבריאות, נשענת על החוזקות של ישראל בסטארט-אפים רפואיים, ותוכל להביא לקפיצת מדרגה ולשינוי עמוק בדרך שבה מערכת הבריאות פועלת ומספקת שירותי בריאות. כך, בתוך שנים בודדות אנו צפויים לראות טרנספורמציה משמעותית מבוססת טכנולוגיה בתחום הבריאות.

משרד הבריאות מתכנן לקדם במסגרת זו מספר פרויקטים לאומיים חדשניים, הכוללים בין השאר: צמצום משך תהליך הרישוי לרופאים באמצעות תהליך רישוי דיגיטלי – מהלך שיחסוך 300-200 “שנות רופא” מבוזבזות מדי שנה; פנקס חיסונים ממוחשב; הרחבת השימוש ברפואה מרחוק (telemedicine) להבטחת רפואה מיטבית גם בפריפריה והרחבת שיתופי הפעולה עם חברות טכנולוגיה מובילות בארץ ובעולם להטמעת מערכות תומכות החלטות רפואיות.

בתקשוב הממשלתי: בענף זה מרכזים מאמץ לצורך בנייה מחדש של פלטפורמות ויישומי ה-IT הממשלתיים. בתוך כך, תופעל תכנית מקיפה ליישום פעילויות ממוקדות להרחבת השירותים המקוונים והנגשתם ויינקטו צעדים לייעול פלטפורמות העבודה הפנים-ממשלתיות. בנוסף, הצוותים יפעלו למען פישוט וייעול תהליכי עבודה מרכזיים (בעלי היקף השימוש הגדול ביותר מצד המשתמשים). שינויים אלה ייעשו תוך כדי יצירת ממשק נוח וידידותי עבור האזרחים, שיפור התהליכים והפחתת הביורוקרטיה, חיסכון אדיר במשאבי הממשלה ומהפך באופן מתן השירותים לאזרח ובקשר עימו.

בפעילות “ישראל דיגיטלית”, בשיתוף רשות התקשוב הממשלתית, יושם דגש על פישוט התהליכים עבור האזרח ועל איכות וזמינות השירותים הניתנים לו, במטרה לחסוך בזמן ובמשאבים של מקבל השירות. בנוסף, ייערכו שינוים שיפחיתו את הנטל הביורוקרטי על פרטים ועסקים. תכניות אלה יתבצעו באמצעות הטמעת ספר טלפונים ממשלתי, הקמת אתר Gov.il אחיד לשירותי משרדי הממשלה, פתיחת מאגרי מידע ממשלתיים ומעבר ל”מחשוב ענן”.

במשרד החינוך: במסגרת פעילות “ישראל דיגיטלית” בשיתוף משרד החינוך יקודם צמצום הפערים החברתיים, הדמוגרפיים והגיאוגרפיים בין תלמידים במדינת ישראל ותשופר משמעותית  חוויית הלמידה האישית של כל תלמיד. בתחום זה ייצאו אל הפועל תכניות חשובות כמו הטמעת למידה מרחוק, המאפשרת להנגיש השכלה בסיסית ומשלימה איכותית מהמרכז לפריפריה. במסגרת זו יוצעו הכשרות למגוון קהלים בנושאים שונים: הכשרות תעסוקה לחרדים, קורסים אקדמיים לסטודנטים, הוראה לתלמידי תיכון וחיילים, הכשרת עובדי הוראה ועוד. בנוסף, יפותחו תשתיות פיזיות וטכנולוגיות לצורך הטמעת כלים טכנולוגיים מתקדמים, במטרה לאפשר הוראה ולימוד ברמה גבוהה, להתמודד עם הצפיפות בכיתות הלימוד ולהפוך את תכני השיעורים לעדכניים ורלוונטיים לחיי היום-יום של התלמידים. בתוך כך, יוקנו ויפותחו כישורי החיים הנדרשים לתלמידים כדי להתמודד בעולם ההשכלה והתעסוקה של המאה ה-21 במישור הארצי והבינלאומי כאחד.

כמו כן, במסגרת החלטת הממשלה לקדם את “באר שבע דיגיטלית”, יופעל בעיר פיילוט בתחום החינוך בעידן הדיגיטלי, בשיתוף משרד החינוך, אשר במסגרתו ירוכזו מאמצים ומשאבים בהובלת פדגוגיה טכנולוגית חדשנית, בפריסת תשתיות תקשורת מתקדמות ובהטמעת כלים טכנולוגיים מתקדמים במוסדות החינוך בעיר.

בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה[1]: בסוכנות פועלים לשיפור נקודות ההשקה של העסקים הקטנים והבינוניים עם שירותים וכלים שונים, כמו הנגשת מידע, הדרכות מקוונות, מאגרי מידע ועוד. במקביל, הסוכנות מגבשת תכנית להרחבת השימוש של עסקים אלה ב-IT לצורך פיתוח חדשנות, ייעול הפעילות העסקית ושיפור שיעורי הצמיחה. פעילות זו תבוצע באמצעות כנסים והדרכות, ייעוץ אישי וליווי תהליכי הטמעה, סבסוד פיתוח כלי IT חדשניים, עידוד מסחר מקוון ועוד.

פעילות “ישראל דיגיטלית” בשיתוף עם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מעודדת צמיחה ותעסוקה ופועלת לקידום יציבות העסקים ולהגדלת הפיריון והצמיחה של סקטור משמעותי זה במשק. כחלק מהתכניות לקידום המסחר המקוון, גובשה במסגרת החלטת הממשלה מאוקטובר האחרון תכנית לסיוע לבעלי עסקים קטנים ובינוניים באזור הדרום ועוטף עזה. התכנית נועדה להביא להגדלת פעילות השיווק והמכירה ברשת והיא תסייע בהקמת פלטפורמות למסחר מקוון לכ-1,000 עסקים קטנים ובינוניים בדרום. הסיוע יכלול קורסים בנושא מסחר ושיווק באינטרנט, ייעוץ מקצועי על ידי מומחים בתחום, מימון של עד 16 אלף שקל להקמת פלטפורמה לחנות אינטרנטית, הקמת מערכת סליקה, חיבור לחברות שילוח, קמפיינים לשיווק ומכירות באינטרנט והתאמת אתרי מכירות לסלולר.


[1] עד גודל של 100 מועסקים.