דוח החדשנות – על שום מה?

דוח “חדשנות בישראל” לשנת 2014 מציג תמונת מצב מקיפה על תעשיית ההייטק בישראל. המדען הראשי, אבי חסון, מציג את הדוח המסכם את המגמות המתפתחות שעל בסיסן ניתן לזהות את האתגרים המרכזיים וההזדמנויות החדשות העומדים לפתחנו

אני מתכבד להציג בפניכם את דוח “חדשנות בישראל – תמונת מצב”, המסכם את המגמות הנוכחיות בתעשיית ההייטק בישראל. בכך אנו מתחילים מסורת שנתית של פרסום תמונת מצב מערכתית ומקיפה על מצבה של תעשיית ההייטק. אני מאמין כי תמונת מצב כזו נחוצה על מנת לנתח את המגמות המתפתחות לנגד עינינו, ועל בסיסן לזהות את האתגרים המרכזיים שאיתם עלינו להתמודד ואת ההזדמנויות החדשות העומדות לפתחנו. היחידה לאסטרטגיה ומחקר כלכלי בלשכת המדען הראשי, האמונה, בין היתר, על ניטור מצב תעשיית ההייטק, היא זו שהובילה את כתיבת הדוח.

בדוח עולות סוגיות המעסיקות כל אחד מאיתנו, השותף לקידומה של תעשיית ההייטק ולהטמעת החדשנות במגזר הפרטי והציבורי. סקירת הסוגיות האלו נועדה לשמש כבסיס לשיח מתמשך בין התעשייה, המשקיעים והיזמים לממשלה ולכוון את מאמצינו המשותפים להשגת שגשוג כלכלי באמצעות חדשנות טכנולוגית.

הדוח פותח בסקירת המגמות הבולטות שאפיינו את תעשיית ההייטק בארץ בשנת 2014,  ומציע מענה על השאלה “מה מצב התעשייה בארץ”. בפרק השני, תוכלו להתעמק בשינוי האסטרטגי שמובילה לשכת המדען הראשי ובתכנית העבודה שלנו לשנה הקרובה. הפרק השלישי סוקר מגמות מרכזיות במימון תעשיית ההייטק, החל ממצב הבורסה בישראל וכלה במדיניות המימון של קרנות ההון-סיכון. הפרק הרביעי עוסק באחד האתגרים הגדולים העומדים לפתחה של התעשייה: הגדלת זרם בוגרי מקצועות ההנדסה והמחשוב בהתאם לגידול במספר המשרות בתחום. הפרק החמישי מציג את אחת מתכניות הדגל של מימון מו”פ שאנו שותפים לה – תכנית Horizon 2020 של האיחוד האירופי, המציעה תמיכה של כ-77 מיליארד אירו (לאורך שבע שנים) למיזמי שת”פ חדשניים. הפרק השישי מציג את המהפכה הדיגיטלית שמתחיל לעבור המגזר הציבורי בהובלת מטה “ישראל דיגיטלית”. תהליך זה מהווה הזדמנות עסקית ייחודית לתעשייה. הפרק השביעי מציג את הפעילות העניפה של המחקר והפיתוח בתחום מדעי החיים ואת התמיכה שמספק מכון היצוא הישראלי בשיווק הטכנולוגיה בחו”ל. הפרק השמיני מציג את התכנית הלאומית להשבת אקדמאים הפועלת למיצוי הפוטנציאל הגלום בתופעה של “מעבר מוחות”. ולבסוף, הפרק התשיעי סוקר בהרחבה את אחד מאפיקי המימון המעניינים והחדשניים של העת הזו – מימון ההמונים.  

אני רוצה להודות לכל אחד משותפינו הרבים שתרמו ממרצם ומניסיונם לגיבוש דוח זה. סנכרון כזה של יחידות הממשלה ושותפות עם המגזר הפרטי עומדים תמיד בבסיס ההצלחות שלנו. יחד נביא לשגשוג התעשייה וכלל המשק בישראל.

בברכה,
אבי חסון , המדען הראש

משרד הכלכלה 

במה בחרנו להתמקד השנה?

האקו-סיסטם בו פועלת תעשיית ההייטק הוא רב-ממדי ומורכב. אנו זיהינו חמישה מרכיבי ליבה באקו-סיסטם זה: מדיניות חדשנות, הון אנושי, מימון, חדשנות בתעשייה ופעילות בינלאומית. השנה בחרנו  להתמקד בתשעה נושאים הנוגעים למרכיבי ליבה אלה ובעתיד נתמקד בנושאים אחרים. הנושאים שנבחרו השנה הם: