ישראל פותחת שעריה לפינטק

משרד האוצר ומשרד המשפטים

הטמעת טכנולוגיות פיננסיות בישראל תייעל את המערכת הפיננסית, תגביר את התחרותיות ותיטיב עם הצרכנים. משרד האוצר ומשרד המשפטים נרתמים להתמודדות עם האתגרים הרגולטוריים המקשים על חברות פינטק לפעול בישראל

ענף הפינטק – חברות העושות שימוש בטכנולוגיה חדשה, באופן מלא או חלקי, לצורך אספקה ויצירה של מוצרים ושירותים פיננסיים – נמצא בצמיחה משמעותית בעשור האחרון, והתעשייה הישראלית נחשבת כמובילה עולמית בתחום. לפי נתוני בנק ישראל, פועלות כיום בישראל כ-600 חברות פינטק, המשנות את פני תעשיית הפיננסים העולמית.

לתעשיית הפינטק פוטנציאל לשנות את פני תעשיית הפיננסים גם בישראל – באמצעות עידוד החדשנות בסקטור הפיננסי, התאמת השירותים הפיננסים ללקוחות ושיפור נוחות השימוש בהם, התייעלות המערכת הפיננסית והגברת התחרות בסקטור הפיננסי בישראל. אלא שרק מעטות מחברות הפינטק הישראליות מציעות את שירותיהן באופן נרחב לצרכן הישראלי. זאת בניגוד לתחומים אחרים, בהם הצרכן הישראלי זוכה ליהנות מקדמה טכנולוגית ונחשב "מאמץ מהיר" של טכנולוגיות חדשות.

הקשיים עימם מתמודדות חברות הפינטק בישראל נובעים מפעילות בסביבה עתירת רגולציה מורכבת. מאפיין זה אינו ייחודי רק לישראל – במערכות פיננסיות רבות בעולם ישנה סביבה רגולטורית מורכבת, אשר מטרתה להתמודד עם כשלי השוק והסיכונים המיוחדים לעולם הפיננסי, ולהבטיח את יציבות הגופים הפיננסים והמערכת הפיננסית לטובת רווחת הציבור. בהיעדר מענה המותאם למאפייני חברות הפינטק, אתגרים רגולטוריים מגוונים מהווים חסם משמעותי לתחילת פעילותן ולהתפתחותן העסקית, וכן ליכולתן להציע מוצרים ושירותים בשוק הישראלי. לפיכך, המשק הישראלי אינו ממצה את פוטנציאל תעשיית הפינטק הן כמנוע צמיחה משמעותי בתוך תעשיית ההייטק, והן כאמצעי לעליית מדרגה של המערכת הפיננסית בישראל.

הממשלה בישראל מעוניינת להעמיק את פעילות חברות הפינטק בישראל ולאפשר לצרכן הישראלי להנות ממגוון רחב של מוצרים ושירותים מתקדמים בתחום הפיננסי. לפיכך, הקימה הממשלה צוות בין-משרדי, המורכב מכלל הרגולטורים הפיננסים, בהובלת נציגי משרד האוצר ומשרד המשפטים, אשר המליץ על הקמת "ארגז משחקים" רגולטורי: סביבת ניסוי המאפשרת למידה, ניסוי וטעייה להתמודדות עם האתגרים הרגולטוריים המאפיינים את חברות הפינטק, הן מצד החברות והן מצד הרגולטורים. סביבת הניסוי תכלול מתווה "רגולציה מותאמת", במסגרתו יותאמו הכללים הרגולטוריים לפעילות החברות ומאפייניה, תוך התחשבות במסגרת הנורמטיבית בישראל, בטובת הצרכנים ובמאפייני השוק. בנוסף, יוקם מתווה ליווי ייעודי שיספק מענה רגולטורי לקשייהן הייחודיים של חברות המבקשות לפעול בישראל ואינן נזקקות לרישיון לפי הרגולציה הקיימת.

המלצות הצוות יבואו לידי ביטוי בחקיקת חוק שיקנה לרגולטורים את הסמכויות הנדרשות ליישום התכנית, כך שניתן יהיה לאפשר הטמעה בטוחה של טכנולוגיות פיננסיות בישראל, לתועלת הצרכנים והמשק הישראלי כולו.